Loading...

Категорија: Оснивачи

Галерија Матице српске у Новом Саду

Галерија Матице српске je основана 1847. године у Пешти, у окриљу Матице српске, најстаријег културнoг, књижевног и научног друштва код Срба. Предлог да се оснује Српсканародна збирка (Музеум) дао је – Прочитајте више

Историјски музеј Србије у Београду

Историјски музеј Србије је музејска установа комплексног типа која има задатак да прикупља, чува, изучава, стручно и научно обрађује материјална сведочанства историје Србије, одржава и попуњава музејске збирке, као и – Прочитајте више

Музеј Југославије

Првих година од оснивања, услед драматичног периода у земљи, Музеј Југославије није имао великих могућности за стручну делатност и тек од 2000. године интезивира активности које се прво огледају у – Прочитајте више

Музеј примењене уметности у Београду

Музеј примењене уметности основан је 6. новембра 1950. године и припада категорији уметничких музеја специјализованог типа. Основна делатност Музеја је да систематски прикупља, штити, чува, проучава, излаже и публикује предмете примењене – Прочитајте више

Природњачки музеј у Београду

Природњачки музеј у Београду је једна од најстаријих српских националних установа. У Србији је једини музеј такве врсте, а по богатству и разноврсности примерака, постигнутим резултатима у области музеологије и – Прочитајте више

Етнографски музеј у Београду

Етнографски музеј у Београду је основан 1901. издвајањем Етнографског одељења из оквира Народног музеја. Предлог и идејно-теоријску основу за стварање музеја у коме ће се изучавати народни живот саставио је – Прочитајте више

Оснивачи