Loading...
Bačka

Gradski muzej Vrbas – Kulturni centar Vrbasa


Stalna postavka Gradskog muzeja Vrbas


VRBAS, ČOVEK I PRIRODA – SKLAD SUŽIVOTA

Gradski muzej Vrbas - VRBAS, ČOVEK I PRIRODA – SKLAD SUŽIVOTA tema je Stalne postavke Gradskog muzeja Vrbasa. Stalna postavka koncipirana je tako da provede posetioca kroz period dug osam milenijuma. Ovaj dug period u kome su se smenjivale različite kulture predstavljen je prezentovanjem arheološke i istorijske zbirke.

Arheološka i istorijska zbirka muzeja koja prikazuje period dug osam milenijuma
Stalna postavka: "Vrbas, čovek i priroda - sklad suživota"

Tema asocira na Crnu baru, vodotok zahvaljujući kojem je u davna vremena čovek zastao na svom putu i našavši idealne uslove za život formirao prvo naselje, baš ovde. Danas, milenijumima kasnije, Crna bara „utopila“ se u Veliki bački kanal i sada je zaista i crna i bara. Sklad koji je trajao negde se zagubio, čovek je prestao da se prilagođava prirodi sa željom da je potčini, iskoristi, a za uzvrat ne da ništa.

I sada smo tu. Tema pokušava da zaintrigira i natera na razmišljanje o našoj ulozi u razvoju svesti o očuvanju nasleđa, kako prirodnog tako i kulturnog, o neophodnosti da se pojedinačno da doprinos i očuvanju i unapređenju nasleđenog.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Posebni programi Gradskog muzeja Vrbas


Izložba: „Portreti u delima Jožefa Pehana“

12. maj u 12 časova

Izložba na prozorima „Portreti u delima Jožefa Pehana“ iz kolekcije Gradskog muzeja Vrbasa;

Jožef Pehan (1875-1922), umetnik je koji je ostavio neizbrisiv trag u društvenom životu Vrbasa s kraja 19. i početka 20. veka.

Dela Jožefa Pehana, umetničke slike, skulpture i fotografije iz njegovog ateljea „Del Monte“ sastavni su deo fundusa Gradskog muzej u Vrbasu.

Izložbom „Portreti u delima Jožefa Pehana“ prezentuje se rad slikarke Silvije Jelačić, koja se ovom temom bavila za potrebe izrade habilitacionog rada za muzejsko zvanje.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Izložba „Tragovi i poruke“

12. maj u 12 časova

Gostovanje Gradskog muzeja Vrbas u Narodnom muzeju Zrenjanin sa izložbom „Tragovi i poruke“.

(Narodni muzej Zrenjanin, Subotićeva 1, Zrenjanin)

Radionica - mala škola slikarstva

13. maj u 12 časova

Radionica – mala škola slikarstva sa učenicima osnovnih škola, Silvija Jelačić

(dvorište Gradskog muzeja Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Izložba na prozorima „Verski objekti Vrbasa“

17. maj u 12 časova

Vrbas je prepoznat po bogatom kulturnom nasleđu koje odlikuju elementi brojnih nacionalnih zajednica i narod kao i religija i konfesija.  

Izložba na prozorima nastala je kao oblik prilagođavanja epidemiološkim merama.

(dvorište Gradskog muzeja Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Radionica - „Kulturno nasleđe Vrbasa“

17. maj u 12 časova

Radionica na temu „Kulturno nasleđe Vrbasa“ sa učenicima osnovnih škola.

(dvorište Gradskog muzeja Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)Radno vreme tokom Manifestacije:

  • od 8 do 15 časova
  • 18. maja od 12 do 20 časova

Adresa:

Maršala Tita 88, Vrbas

Sajt: Gradski muzej Vrbas

Osnivači