Loading...
Beograd

Narodni muzej u Beogradu


Stalna postavka Narodnog muzeja u Beogradu

Narodni muzej u Beogradu - Stalna postavka muzeja obuhvata ogromni hronološki opseg od dalekog paleolita sve do umetnosti 20. veka. Organizovana na tri nivoa reprezentativnog zdanja, postavka je raspoređena na 5000m² izložbenog prostora.

Predstavljajući čitav fond Narodnog muzeja, pažljivo odabrani eksponati, kao i postavka u celini svedoči o izuzetnim arheološkim istraživanjima, predvođenim stručnjacima Narodnog muzeja, o vidovima reprezentacije srpskih vladara kroz umetničke predmete, o poklonodavcima i kolekcionarima, slikovito i hronološki, a istovremeno nelinearno i pravolinijski, vodiće posetioca od praistorije do savremene umetnosti.

Kroz stalnu postavku se prepliću rezultati svih muzejskih delatnosti i aktivnosti, od istraživanja i konzervacije do interpretacije i edukacije. Narodni muzej je živ organizam, pulsirajući centar koji u velikoj meri čine upravo ljudi koji u njemu rade i koji su njemu nekada radili.

(Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1)


Posebni programi Narodnog muzeja u Beogradu

Izložba POD ZLATNIM I PLAVIM NEBOM

Ikone grčkih majstora od 15. do 19. veka u Narodnom muzeju u Beogradu

Otvaranje 10. maja

U okviru izbora autorke, muzejskog savetnika Branke Ivanić, u postavku je uvršteno 147 ikona. U odnosu na brojnost srpskih i ruskih ikona iz Zbirke poslevizantijske umetnosti Novog veka Narodnog muzeja, ikone grčkih slikara su ne samo najzastupljenije, već se među njima prepoznaje najviše ostvarenja velike umetničke vrednosti. Reč je o ikonama autora sa teritorija tradicionalnih grčkih zemalja, kao i sa šireg područja u okviru Osmanskog carstva i susednih zemalja, u kojem je grčka kultura ostajala prepoznatljiva.

Ikona je bila nezaobilazni predmet svakodnevnice pravoslavnog sveta. Neotuđivi deo ikone je signatura, ime svetitelja ili kompozicije. Svoje misli i poruke, sveta ličnost direktno i u realnom vremenu saopštava posmatraču tekstom, najčešće ispisanom na razvijenom svitku u ruci.

Stilski, najveći broj grčkih ikona iz Narodnog muzeja pripada italo-kritskom slikarstvu koje je od druge polovine 15. do sredine 17. veka bilo dominantno u hrišćanskim oblastima istočnog Mediterana i Jadrana.

Narodni muzej u Beogradu, Hristovo rođenje 15-16. vek, Manifestacija Muzeji za 10, 2021
Hristovo rođenje, 15-16. vek

Zahvaljujući višegodišnjim otkupima bilo je moguće oformiti celinu koja oslikava umetnička zbivanja u prošlosti kada je reč o poštovanju i rasprostranjenosti grčkih ikona kod Srba, istrajnih baštinika vizantijske kulture.

XXI Međunarodna smotra arheološkog filma

od 12. do 19. maja 2021.

Projekcije od 19.00 do 21.00 čas

Narodni muzej u Beogradu ove godine Međunarodnu smotru organizuje tokom trajanja Manifestacije Muzeji za 10 u saradnji sa: Institutom Servantes, Italijanskim institutom za kulturu, Gete institutom, Ruskim geografskim društvom, Helenskom fondacijom za kulturu, Mađarskim kulturnim centrom, Kulturnim centrom islamske Republike Iran, ambasadom Slovačke, ambasadom Poljske, ambasadom Arapske Republike Egipat, kao i samostalnim autorima iz Turske, Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije.

Međunarodna smotra arheološkog filma u Narodnom muzeju u Beogradu, Manifestacija Muzeji za 10, 2021.
XXI Međunarodna smotra arheološkog filma

Počasni gost ovogodišnje Smotre je Kraljevina Španija - Institut Servantes, čiji film Položaj žene u Novoj Kartagini otvara ovogodišnju smotru. Tokom osmodnevnog trajanja smotre, posetioci će u okviru programa moći da pogledju 39 filmova iz 14 zemalja – Španije (5), Italije (4), Nemačke (1),  Egipta (2), Rusije (2), Poljske (1), Turske(1), Irana (1), Grčke (1),Mađarske (2), Slovačke (1), Hrvatske (1), Severne Makedonije (1) i Srbije (16).

Filmovi svojim sadržajem u najvećoj meri donose novine iz sveta arheologije, u vidu reportaža, ali i obrazovnih filmova koji predstavljaju važna otkrića, kao i izuzetna dostignuća drevnih civilizacija.

Program 21. Međunarodne smotre arheološkog filma možete pogledati OVDE

(Atrijum Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1)

Planirani program 21. Međunarodne smotre arheološkog filma, Manifestacija Muzeji za 10, Narodni muzej u Beogradu
Program 21. Međunarodne smotre arheološkog filma

Koncert Međunarodnog centra za muziku "Eva Music"

Subota, 15. maj 2021. u 16.00 časova

Misija Međunarodnog centra za muziku “Eva Music” je da iz privatnog sektora doprinese i podrži kulturu i umetnost u našem gradu.

Povodom 5. rođendana ovog muzičkog centra, a u saradnji sa Narodnim muzejom i Manifestacijom Muzeji za 10, u subotu 15. maja od 16 časova održaće se koncert odabranih đaka, kao i profesora ove škole. Čućete zvuk klavira, gitare, flaute i violine i imaćete priliku da se upoznate sa Kraljevskim Britanskim muzičkim programom - ABRSM, po čijoj licenci naša škola radi. Broj mesta je ograničen i neophodna je prethodna prijava na mejl info@evamusic.rs.

(Atrijum Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1)

Đaci i profesori Prve međunarodne muzičke škole u Beogradu "Eva Music"

Predavanje Vinča i Vasić: Stoleće kasnije.

Subota, 15. maj 2021. u 18.00 časova

Predavanje će održati dr Vera Bogosavljević Petrović, muzejski savetnik Narodnog muzeja

(Atrijum Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1)

Lipidarijum Narodnog muzeja u Beogradu, Manifestacija Muzeji za 10, 2021. godina

Šetnja - LAPIDARIJUM NARODNOG MUZEJA

Mesto okupljanja: Veliki barutni magacin, Beogradska tvđava , Donji grad

Vreme: 16. maj u 13 časova

Broj učesnika: 20

Trajanje: 60 minuta

O zbirci rimskih kamenih spomenika iz Narodnog muzeja koja se čuva i izlaže u ambijentu Velikog barutnog magacina u okviru manifestacije Muzeji za 10 govoriće muzejski savetnik Veselinka Ninković. Biće reči o izloženim nadgrobnim stelama sa reljefima i natpisima, o skulpturama i izloženim rimskim sarkofazima.

Zbog ograničenog broja prisutnih obavezno je prijavljivanje na v.ninkovic@narodnimuzej.rs.

Predavanje Vučedol u prostoru i vremenu

19. maj 2021. u 18 časova

Predavanje će održati Jovan Mitrović,viši kustos Narodnog muzeja i Mirela Hutinec, direktorka Muzeja vučedolske kulture, Vukovar

(Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1)


VR izložba

Rubensovi krugovi

18. maj u 18 časova

Nakon što je zapažena izložba autora Jelene Dergenc, savetnika u Narodnom muzeju održana pre sedam godina, omogućićemo publici Narodnog muzeja da u virtuelnom prostoru od 18. maja 2021. godine uživa iz svojih domova u slikama čuvenih umetnika Antverpena s početka XVII veka.

Izložba će virtuelno biti otvorena u 18 časova, prvi put u u okviru događaja u kojem će se domaćin događaja, viši kustos Lidija Ham Milovanović i sama izmestiti u svet virtuelne postavke.

Za VR izložbu Rubensovi krugovi u Narodnom muzeju u Beogradu, Manifestacija Muzeji za 10, 2021
VR izložba Rubensovi krugovi

Onlajn obrazovni program Narodnog muzeja u Beogradu za škole i druge zainteresovane grupe


Narodni muzej u Beogradu na času

Besplatni program je namenjen školama, a u skladu sa obrazovnom misijom i potencijalom muzeja. Program je osmišljen za izmenjene okolnosti uslovljene pandemijom, sa ciljem da se omogući organizovano upoznavanje učenika sa kulturnom baštinom koju naš najveći i najstariji muzej čuva.

Prijavljivalje zainteresovanih na edukacija@narodnimuzej.rs

Napomena za nastavnike:

Program se izvodi onlajn, koristeći platformu Zoom. Osmišljen je u skladu sa aktuelnim skraćenim trajanjem časovima, tako da traje 20 minuta. Iz muzeja se uključuje kustos, a aktivnostima u učionici koordinira nastavnik. Preporuka je da učenici u učionici prate video vođenje preko računara ili projektnog platna ili ekrana, uz obavezno isključen mikrofon.

Kustos komunicira direktno sa nastavnikom, koji po potrebi omogućava uključenje nekoga od učenika, a sve sa ciljem da se komunikacija tehnički vodi nesmetano i da omogućimo svim učenicima da prate video vođenje i uživaju u pričama iz Narodnog muzeja i Muzeja Vuka i Dositeja.

Muzej iz školske klupe izvodi se uz Power Point prezentaciju sa reprodukcijama i fotografijama uz direktna usmena objašnjenja kustosa koji će učenike provesti kroz priču. Na kraju, učenici će moći da postave dodatna pitanja.

Trajanje: 20 minuta

Video radionice se izvode uz direktno prikazivanje eksponata i objašnjavanje zadataka. Učenici će pratiti video radionicu, a po njenom završetku mogu da pristupe izradi crteža, skulpture ili drugog proizvoda radionice.

Trajanje: 20 minuta

Zakazivanje termina vrši se slanjem upita na elektronsku adresu: edukacija@narodnimuzej.rs

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, predloge i sugestije.


Muzej iz školske klupe 1 - 4. razred

Upoznajte Narodni muzej u Beogradu

Šta je to muzej? Kako je nastao i šta se sve u njemu nalazi? Videćemo ko sve radi u muzeju i šta su muzejski eksponati. Zajedno ćemo razgovarti o ovim ali i drugim pitanjima. 

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, građansko vaspitanje, likovna kultura

Tragovi prošlosti

Na koji način može da se upozna prošlost u muzeju, kako su živeli ljudi u dalekoj prošlosti, koje materijale su koristili i kakva je bila njihova upotreba, koji sve tragovi prošlosti postoje i šta se na osnovu njih može zaključiti samo su neke od tema koja obuhvata predavanje.

Predmet: Svet oko nas

Srbija u srednjem veku

Nekada davno, Srbijom su vladali kraljevi i kraljice. Virtuelnim prolaskom kroz našu zbirku srednjeg veka, videćemo predmete koji su povezani sa srpskim kraljevima i kraljicama. Pričaćemo o tome kako su ljudi u srednjem veku živeli i šta su nam ostavili za sobom.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

Deca na slikama

Posmatraćemo odabrana dela iz kolekcija Narodnog muzeja u Beogradu na kojima su predstavljena deca. Potom ćemo razgovarati o njihovoj odeći, predmetima sa kojima su naslikani, kao i tome da li bi možda ovi portreti želeli nešto da nam kažu.

Predmeti: Likovna kultura, narodna tradicija

Muzej Vuka i Dositeja - Ko je bio Vuk Karadžić?

Ko je bio Vuk Karadžić? Posmatrajući i razgovarajući o odabranim, ličnim predmetima Vuka Karadžića koji se nalaze u zbirci Muzeja Vuka i Dositeja, odgonetnućemo ovo pitanje, ali i naučićemo zašto nam je Vuk važan. 

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, srpski jezik, narodna tradicija


Video radionice

Video radionica: "Otkrivamo antičku Grčku"

Otkrivajući koje su sve bogove poštovali u staroj Grčkoj, učenici će moći da pogledaju i kopiju  Fidijine kolosalne statue Atine Partenos. Saznaće i kakve su to crnofiguralne i crvenofiguralne grčke vaze.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

Video radionica: "Šašave slike"

Posmatraćemo odabrana dela sa stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu na kojima su prikazani ljudi, životinje i cveće. Slikari i slikarke su se trudili da oni izgledaju kao na fotografijama. Na radionici ćemo zajedno istražiti neobične slike koje se u muzeju nalaze, a potom dati mašti na volju i stvarato svoje šašave slike.

Predmet: Likovna kultura, svet oko nas

Muzej Vuka i Dositeja/ Basne u slikama

U okviru kratkog vođenja učenici će čuti o značaju Vuka i Dositeja, pri čemu ćmo pažnju skrenuti na značaj prikupljanja basni. Čitaćemo ih, a potom i u grupama i ilustrovati. 

Predmeti: Srpski jezik, svet oko nas


Muzej iz školske klupe 5 - 8. razred

Šta čuvamo u Narodnom muzeju u Beogradu?

Pomoću čega saznajemo o prošlosti ljudi? Koje sve vrste istorijskih izvora postoje i gde se oni čuvaju? Tokom virtuelne šetnje kroz našu postavku odgovorićemo na ova pitanja i govorićemo o tome šta sve muzejski eksponati mogu da nam ispričaju.

Predmet: Istorija

Narodni muzej u Beogradu organizuje i online nastavu za škole
Program: Narodni muzej na času

Religija i umetnost

Kakva su bila verovanja ljudi u praistoriji i antici? Razgovaraćemo o umetnosti koja je nastala u službi religije i o tome u kolikoj meri je u prošlosti religija uticala na živote ljudi.

Predmeti: Istorija, likovna kultura

Nasleđe Nemanjića

Srednji vek se obično smatra najslavnijim periodom u srpskoj istoriji, a priču o njemu ne možemo da zamislimo bez priče o Nemanjićima. Vođenje ćemo ilustrovati odabranim predmetima koji se nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu, a pripadali su članovima dinastije Nemanjića ili su na drugi način sa njima povezani.

Predmet: Istorija

Biseri srpskog slikarstva 19. veka

Tokom vođenja kroz galeriju slika nastalih u 19. veku, pričaćemo o srpskoj kulturi, umetnosti, ali i istoriji. Izdvojićemo naše najznačajnije umetnike i njihova najpoznatija dela.

Predmeti: Likovna kultura, istorija

Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati zašto je baš u toj kući smešten muzej posvećen Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću, ali i detalje o njihovom životu i radu.

Predmeti: Istorija, srpski jezik, likovna kultura


Video radionice

Video radionica: "Čitamo i pišemo staroegipatske hijeroglife"

Deca će moći da se upoznaju sa staroegipatskom zbirkom Narodnog muzeja u Beogradu, sa posebnim akcentom na hijeroglifskom pismu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da pišu i čitaju na jednom od najstarijih pisama Starog sveta.

Predmet: Istorija

Video radionica: "Moderna umetnost"

Zahvaljujući velikoj zbirci stranog i domaćeg slikarstva iz 20. veka, đaci će se upoznati sa modnim trendovima koji su bili prisutni u tom razdoblju. Đaci će imati mogućnost da se iskažu kreativnost kroz pravljenje njima najzanimljivije reprodukcije tehnikom kolaža.

Predmet: Likovna kultura

Muzej Vuka i Dositeja – Kako ja vidim Vuka i Dositeja

Nakon upoznavanja sa određenim predmetima sa postavke nacrtaćemo kratak strip o Vuku, Dositeju ili zgradi Muzeja, o onome što smo zapamtili kao najupečatljivije posle priče.

Predmet: Srpski jezik


Muzej iz školske klupe - srednja škola

Religija u Rimskom carstvu

Prilikom vođenja razgovaraćemo o rimskom sinkretizmu, periodu pre i nakon 313. godine. Posmatrajući predmete sa stalne postavke muzeja, videćemo koje su sve religije postojale u Carstvu i kakvu promenu je doneo Milanski edikt.

Predmeti: Istorija, sociologija

Znaci moći

Posmatrajući odabrane predmete iz srednjovekovne zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, učenici će se upoznati sa načinom pokazivanja moći. Posmatrajući srednjovekovne zadužbine, ktitorske portrete, pečatnike, novac na jasan način ćemo uvideti kako je koncipirana politika i šta su bili znaci moći. 

Predmeti: Istorija, likovna kultura

Srpska istorija 19. veka kroz umetnost

Posmatrajući odabrana dela srpskog slikarstva 19. veka učenici će imati priliku da vide portrete istaknutih ličosti 19. veka, kao i istorijske kompozicije koje su odgovarale duhu vremena. 

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik i književnost

Moderna umetnost

Pred kraj 19. veka slikari su želeli da unesu promene u umetnost, a sve je počelo u Francuskoj sa impresionizmom. Na koji način su jugoslovenski umetnici shvatili moderne ideje videćemo tokom vođenja koje obuhvata deo zbirke strane umetnosti i zbirku jugoslovenskog slikarstva Narodnog muzeja u Beogradu.

Predmet: Likovna kultura

Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati ko je nekada živeo u kući, kada je u njoj otvorena Velika škola, ali i detalje o životu i radu Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića.

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik


Video radionice

Video radionica: "Staroegipatska božanstva"

Učestvovanjem u radionici učenici će se upoznati sa delom stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu, staroegipatskom zbirkom. Posebna pažnja biće usmerena na božanstva koja su se poštovala u starom Egiptu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da prave maske staroegipatskih božanstava. 

Predmet: Istorija

Video radionica: "Uloga muškarca i žene u srednjem veku"

Tokom radionice učesnici će se upoznati sa pitanjem društvenog položaja žene i muškarca. Saznaće i kakvi su bili odnosi između ova dva pola tokom srednjeg veka i koliko su se menjali do danas. Zaokružićemo ovo istorijsko putovanje zajedničkim umetničkim osvrtom na razvoj rodnih uloga.

Predmet: Istorija, likovna kultura, sociologija

Video radionica: "Napravi najluđi spoj"

Učesnici radionice imaće priliku da vide odabrana dela stalne postavke Narodnog muzeja u Beogradu u zbirkama strane umetnosti i jugoslovenskog slikarstvu 20. veka, a nakon toga će imati priliku da izraze svoju umetničku koncepciju slika koje su videli koristeći kolaž.

Predmet: Likovna kultura

Radno vreme tokom Manifestacije:

  • uto, sre, pet, ned - od 10 do 21 čas
  • pon, čet, pet - od 12 do 21 čas

Adresa:

  • Narodni muzej, Trg Republike 1, Beograd

Sajt: Narodni muzej u Beogradu

Osnivači