Loading...
Централна Србија

Завичајни музеј Параћин

Стална поставка


Завичајни музеј Параћин има сталну поставку коју чине предмети који сведоче насељима земљорадничким заједницама млађег неолита, међу којима су најзначајнија Мотел Слатина код Параћина и Турска чесма, Слатина код села Дреновца.

Бронзано доба је представљено каменим, металним и керамичким налазима из бронзанодопске некрополе са спаљеним покојницима ,,Глождак” која је припада носиоцима Параћинске културне групе.

Из периода старијег гвозденог доба изложени су керамички и метални предмети за свакодневну употребу. Један део сталне поставке чине предмети млађегвозденодопске културе Скордиска.

Период римске доминације заступљен је налазима, који су иза себе оставили становници античког насеља Sarmates-a, које је вероватно било подигнуто на месту данашњег Параћина.

Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Период византијске доминације представљен је налазима са утврђења Момчилов град, подигнуто у VI веку на обронцима Јухора. Утврђење је било саставни део унутрашњег византијског система утврђења које је истовремено имало функцију рефугијума, контроле и заштите путне мреже.

Период средњевековне српске државе документован је налазима са војног утврђења Петрус и манастирских комплекса Намасија и Св. Јован Главосек.

Посебан део сталне поставке Завичајног музеја Параћин чине остаци фосилне флоре и фауне који одсликавају геоморфолошке и климатолошке промене на овом делу Балкана.

Део сталне поставке чине употребни предмети који одсликавају градски живот Параћина с краја XIX и првих деценија XX века.

(Завичајни музеј Параћин, Томе Живановића 17, Параћин)

Посебни програми - Завичајни музеј Параћин

Предавање: „Србија пре Немањића“-нова научна открића о раносредњовековној историји Срба, Марко Алексић

12.05.2021. у 19 часова

"На простору на коме се јављају најраније политичке организације Срба на Балкану, последњих година дошло је до нових сазнања о грађевинама и другим траговима материјалне културе из  8. и 9. столећа. Остаци насеља, утврђења, цркава, репрезентативних и других предмета из овог времена, као и нова сазнања о пореклу такозване Вишеславове крстионице, омогућавају боље сагледавање покрштавања, ширења културних утицаја и других важних процеса у раздобљу које представља једно од најмање познатих и најскромније истражених периода српске историје."

Predavanja, Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Изложба „Братство“

14.05.2021. у 19 часова

Изложба фотографија на отвореном Art team из Параћина и Mergez- фото клуб из Кине.

Излoжбa „Tрaдициoнaлни мурaли Aфрикe“ Музеј афричке уметности

15.05.2021. од 19 часова

Излoжбa „Tрaдициoнaлни мурaли Aфрикe“ прикaзуje фoтoгрaфиje сликaних, рeљeфних и мoзaичких укрaсa нa aрхитeктури – дeлoвимa eкстeриjeрa и eнтeриjeрa кућa и читaвих нaсeoбинa из рaзличитих дeлoвa aфричкoг кoнтинeнтa. Mурaли кao умeтничкa фoрмa прeдстaвљajу вeкoвну трaдициjу, a пo изузeтним ликoвним дoмeтимa издвajajу сe oствaрeњa умeтницa нaрoдa Игбo (Нигeриja), Гурунси (Буркинa Фaсo и Гaнa), Ндeбeлe и Бaсoтo (Jужнa Aфрикa).

Radionica za decu "Afrički murali", Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Као пратећи програм одржаће се и крeaтивнe рaдиoницe зa дeцу “Mини-мoдeли зa aфричкe мурaлe” .

Радионица "Мали археолози"

12.05.-18.05 од 10 - 16 часова

У оквиру Манифестације посетиоцима ће бити доступна радионица за децу „Мали археолози“ где ће се деца на креативан и занимљив начин упознати са занимањем археолога и палеонтолога. Организоване групе предшколских установа ће долазити у Музеј а радионица ће бити доступна и за индивидуалне посете за време трајања Манифестације.

Radionica "Mali arheolozi", Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Предавање и радионица „Дигитално приповедање о стаклу као модел креативног предузетништва“

14.05.2021. у 12 часова

Радионица се одржава као део пројекта „Подстицање креативног предузетништва у Поморављу“ који је подржала Амбасада Сједињених Америчких држава у Београду, организатори су Институт за креативно предузетништво и Завичајни музеј „Параћин“.

Predavanja u Muzeju, Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Предавачи: др Христина Микић и Тијана Пешић

Радионица „Археогејминг и дигиталне технологије у очувању културног наслеђа“

14.05.2021. у 14 часова

Археогејминг као нова област која се састоји од примене гејминг технологије у научним археолошким истраживањима, али и коришћење налаза из археологије и археолошких знања у развоју археовидео игара.  Презентација пројеката Завичајног музеја „Параћин“ који су подразумевали употребу дигиталне технологије.

Радионицу воде: Бранислав Стојановић и Филип Стефановић

Етнолошка радионица за децу „Преплетаји – радионица ткања“

15.05.2021. 19-23 часа

У оквиру Манифестације посетиоци ће моћи да се упознају са основним техникама ткања.

Керамичка радионица за децу

15.05.2021. 19-23 часа

У оквиру Манифестације посетиоци ће моћи да се упознају са основним техникама вајања и израдом посуда од глине.

Радионица “Оживи стаклену носталгију“

15.05.2021. у 11 часова

Развој дигиталних решења као алата за превентивну заштиту стакла и стакларства. Радионица се одржава у оквиру теренског рада на предмету „Креативно предузетништво и развој иновативних производа“ са студентима мастер програма Дигитална трансформација културе и медија, Факултета драмских уметности из Београда.

 Радионицу води: др Христина Микић

Posetioci muzeja, Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Трибина: „Историја између мита и чињеница“, историчар Дејан Ристић

17.05. 2021. у 19 часова

Осврт на поједине драгоцене сегменте националне прошлости и културног наслеђа који се налазе на размеђи историјске стварности и традиције, односно легенде и мита. Наша култура није лишена бројних примера мање или више свесног измишљања личности, догађаја, па чак и мисли које смо бивали склони да приписујемо истакнутим историјским личностима.

Радно време у току Манифестације:

  • од 08 до 20 часова


Адреса: 

  • Томе Живановића 17, Параћин


Сајт: Завичајни музеј ПараћинОснивачи