Loading...
Južna Srbija

Narodni muzej Toplice u Prokuplju

Narodni muzej Toplice ove godine obeležava dve značajne godišnjice: 75 godina Muzeja i 25 godina Galerije Boža Ilić koja radi u sastavu Narodnog muzeja Toplice.

Narodni muzej Toplice sa sedištem u Prokuplju osnovan je 11. oktobra 1946. godine. Nekada je bio smešten u zgradi Savićevac, na brdu Hisar, sve do 1962. g. kada se seli u centar varoši u zgradu nekadašnje Pošte. U sastavu Muzeja danas rade i Galerija Boža Ilić, Arheo park Pločnik i Spomen soba  Gvozdeni puk koja je spremna za posetioce od ove godine.

Stalna postavka


Narodni muzej Toplice pored galerijskog prostora koji se koristi za izlaganje tematskih izložbi i organizovanje multimedijalnih sadržaja, koncerata, predavanja, književnih  večeri ima i stalnu postavku. Stalna postavka se sastoji iz nekoliko celina: arheologije, etnologije i istorije.

ARHEOLOGIJA

Stalna arheološka postavka  sadrži predmete iz neolita, eksponate iz rimskog, ranovizantijskog perioda, ranohrišćanskog perioda i srednjevekovnog perioda. Arheološka postavka Muzeja sa antičkog perioda prelazi na srednji vek, uz veliko preplitanje, jer ispod današnje Latinske tj. Jugbogdanove crkve, koja se nalazi u podnožju Hisara, arheološkim istraživanjima se utvrdilo postojanje antičkog hrama i vizantijske bazilike monumentalnih razmera. Iz srednjevekovnog perioda svakako je najbitnije otkopavanje srednjevekovnog utvrđenja na brdu Hisar.

Arheologija - stalna postavka, Narodni muzej Toplice, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine
Stalna postavka - arheologija

ETNOLOGIJA

Etnološka zbirka sastoji se od predmeta sakupljenih na užem području Toplice, pa stoga ima zavičajni karakter.

Predmeti po zbirkama pripadaju vremenskom periodu od 18. do 20. veka, i svrstani su po funkcijama i po oblastima delatnosti u veće i manje tematske celine.

Dečija sofra, stalna postavka, Narodni muzej Toplice, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine
Dečija sofra

ISTORIJA

Istorijsko odeljenje u Narodnom muzeju Toplice je najstarije i najobimnije, pa nije ni čudo što danas postoje dve stalne postavke  iz oblasti istorije i to:

  1. Toplički ustanak 1917. godine - postavka sadrži istorijsku građu Prokuplja i Toplice vezanu za ustanak 1917.godine.
  2. Prokuplje u 20. veku – postavka obuhvata četiri celine: gradsku sobu, period od oslobođenja od turaka do 2. sv. rata, dešavanja tokom 2. sv.rata i period posle drugog sv.rata do danas.

 ISTORIJA UMETNOSTI     

Najstariji dosad otkriveni trag slikarstva u Prokuplju nalazi se u životopisu crkve Svetog Prokopija u Prokuplju iz H veka.  Važno mesto u likovnoj delatnosti Toplice zauzima Muzej u okviri koga deluju dva izložbena prostora: Galerija u zgradi Muzeja i Galerija Boža Ilić koja je počela je sa radom 1996. godine. Sa ponosom nosi ime značajnog slikara 20. veka, a ugostila je za ovih 25 godina eminentne akademske slikare iz zemlje i inostranstva.

Posebni programi - Narodni muzej Toplice


Izložba„Slovarica Prokuplja, Prokuplje na slovooo...“

Otvaranje izložbe „Slovarica Prokuplja, Prokuplje na slovooo...“, autori izložbe učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Prokuplja koja je deo Projekta Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije – Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade 2020. godine.

Radionica „Ja, muzejski vodič“

12.-18. maj, od 10 do 17 sati.

Radionica koja je osmišljena kao „ozbiljna igra“ za sve mame, tate, bake i tetke, ali i za sve sugrađane. Održavaće se svakog dana, osim vikendom, tokom Manifestacije od 10 do 17 sati u dogovoru sa osnovnim i srednjim školama. Učenici će sa svojim profesorima i vodičima Muzeja pripremiti sve što je potrebno da tokom ove Nedelje muzeja zamene vodiče u Narodnom muzeju Toplice i nakratko ožive muzejske eksponate na svoj, dečiji način. Usled Pandemije COVID-19 naučili smo da se prilagođavamo novonastaloj situaciji, ali isto tako i da nastavimo saradnju sa osnovnim i srednjim školama iz grada.

Koncert muzičke škole „Kornelije Stanković“, Prokuplje

Muzička škola „Kornelije Stanković“ dugi niz godina učestvuje zajedno sa nama u ovoj Manifestaciji, ali s`obzirom na trenutnu zdravstvenu situaciju u našoj zemlji dogovorićemo se naknadno da li će se koncerti učenika i profesora održavati u Muzeju ili onlajn i na koji način će biti dostupni publici.

Obeležavanje 10-godišnjice Muzejske učionice

Tokom poslednjih 10 godina u Narodnom muzeju Toplice održavale su se muzejske učionice, radionice i igraonice. Svaki dolazak u muzej dece sa učiteljima, nastavnicima i profesorima bio je novi izazov i poseban doživljaj. Podsetićemo se kako je sve počelo.


Radno vreme u toku Manifestacije:

  • Satnica programa biće naknadno navedena.

Adresa: 

Ratka Pavlovića 31, Prokuplje

Sajt: Narodni muzej Toplice u Prokuplju

Osnivači