Loading...
Београд

Музеј града Београда

Muzej grada Beograda u Resavskoj ulici

Музеј града Београда - Зграда некадашње Војне академије изграђена је према пројекту архитекте Димитрија Т. Лека, у духу неоренесансне архитектуре. Први део зграде према Ресавској и Бирчаниновој улици, подигнут је 1899, а други, ка Немањиној улици, дограђен је након Првог светског рата.

Током 2006. и 2007, уговором узмеђу Града Београда и Министарства одбране (власника зграде), Град преузима објекат за потребе смештаја Музеја града Београда.

У периоду 2014-2015. урађен је Пројектни задатак за израду техничке документације за реконструкцију и доградњу простора Музеја града Београда у Ресавској улици 40б.

Наведени Пројектни задатак био је део Конкурса за израду идејног решења за реконструкцију објекта у Ресавској 40 б и пренамену у Музеј града Београда. Конкурс је реализован током 2016. године.

Постојећи ентеријер зграде некадашње Војне академије користи се као изложбени простор за потребе Музеја града Београда и других установа и појединаца .

Muzej grada Beograda
Зграда Музеја града Београда

Посебни програми у Музеју града Београда

Изложба Арт Салон 2021: ВОЛТА

Током скорашњег периода цивилизацијских и социјалних дисрупција, уважавајући неповратне измене на глобалном али и интимно-личном плану, ова шеста по реду изложба Арт Салона је покушај сагледавања стваралаштва насталог као резултат пукотине у стварности која омогућава настајање новог хоризонта.

Волта, што значи неочекивани преокрет, у сонету представља завршну мисао која је уједно и преображај. У контексту ове изложбе Волта је реконцептуализација сагледиве реалности. Има за циљ да представи аналитични пресек друштвеног и креативног простора подложног променама, колизијама, субдукцијама, трансгресијама новонасталих континената и архипелага утицаја, образаца и односа.

Кроз призму уметности као антропогеографије или политичке географије сагледавамо односе снага у простору и уздизање нових организацијских облика. Пратимо опште тенденције и аномалије уметничког стваралаштва, њихове унакрсне путање, рефлексије и запажања.

Izložba Volta u Muzeju grada Beograda u Novoj zgradi u Resavskoj - Muzeji za 10

Уметници:

Адриенн Úјхáзи, Александра Јованић, Ања Тончић, Бранкица Жиловић Цхауваин, Душица Пејић, Ђорђе Станојевић, Гордана Томић, Ивана Ивковић, Ивана Ранисављевић, Марина Марковић, Милан Антић, Никола Джафо, Никола Жигон, Јелена Кршић, Стефан Лукић, Урош Крчадинац, плус хоммаге Зорану Гребенаревићу и Ери Миливојевићу.

Кустос и селектор изложбе Волта је Александра Лазар.

од 5 - 15. маја

Радно време:

  • сваког радног дана од 11 до 19 часова
  • понедељком музеј не ради


Адреса:

  • Ресавска 40б, Београд


Сајт: Музеј града Београда

Оснивачи