Loading...
Beograd

Muzej Narodnog pozorišta

Prva postavka Muzeja Narodnog pozorišta


Muzej Narodnog pozorišta - Da bi svi  značajni događaji u istoriji Narodnog pozorišta, kao i doprinosi njihovih aktera, ostali u našem kolektivnom sećanju, i da bi, pre svega, bili čista osnova za dalji razvoj pozorišne umetnosti, nacionalni teatar osniva Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu 2010. godine. On pripada društveno – istorijskoj vrsti muzeja (pozorišni), a zbirka muzeja je oformljena isključivo na osnovu poklona.


Poštujući principe muzeologije i osobenosti tematike, uz ograničavajući prostor i broj prikupljenih eksponata, izvedena je i prva postavka. Nju čine dokumenta, plakati i programi,fotografije, kostimi, likovni i memorijalni predmeti, rukopisi i prepiske i legati. Trenutno je izloženo 125 predmeta u okviru prve postavke, autorke Zorice Janković.

Tematska izložba „Stvaralaštvo u dva čina“

Tematska izložba posvećena primabalerini i koreografu Lidiji Pilipenko „Stvaralaštvo u dva čina“, autorke Milene Jauković. Ceo svoj život posvetila je baletu i Narodnom pozorištu u kome je stvarala, prvo kao balerina, a kasnije kao koreografkinja.Njena posvećenost baletskoj umetnosti bila je nesvakidašnja, iskrena, maštovita, sa dubokom umetničkom porukom i zato će njeni baleti ostati nezaboravni a njen doprinos ovoj umetnosti neizbrisiv. U svoje pozorište, Narodno pozorište u Beogradu, kome će ostati odana do poslednjeg dana stupila je još kao učenica baletske škole, 1955.godine, da bi samo četiri godine kasnije bila promovisana u prvog solistu Baleta.

Njen balet  Samson i Dalila doživeo je tri obnove i bio izveden preko 50 puta, dok se Dama s kamelijama na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu, održala pune 24 godine i bila izvedena 85 puta. Lidija je tokom svog koreografskog stvaralaštva nesebično otvarala vrata mnogim umetnicima u povoju. U mnogim igračima pronašla je stalne saradnike, verne njenim koreografskim projektima i saobrazne njenim umetničkim vizijama. Ovo je ujedno i prva virtuelna izložba našeg muzeja, koja se može pogledati na sajtu Narodnog pozorišta.

Posebni programi

Katalog - Jovanka Bjegović

Katalog - Radmila Smiljanić

Logo Muzeja Narodnog pozorišta, Muzeji za 10


Radno vreme u toku Manifestacije:

  • 12.05.2021. od 14 do 18:30
  • 13.05.2021. od 12 do 18:30
  • 14.05.2021. od 12 do 18:30
  • 15.05.2021. od 16 do 22:00
  • 16.05.2021. od 12 do 19:00
  • 17.05.2021. od 12 do 18:30
  • 18.05.2021. od 16 do 20:30

Adresa: 

  • Dositejeva 2, Beograd


Sajt: Muzej Narodnog pozorišta

Osnivači