Loading...
Beograd

Muzej Jugoslavije

Stalna postavka Muzeja Jugoslavije


Izložba: "Muzejska laboratorija"

Muzej Jugoslavije - Izložba kontinuirano preispituje jugoslovensko nasleđe polazeći od muzejskog predmeta kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji.

Postavka je deo procesa novog čitanja muzejskog fonda, te su ovde sučeljena dva njegova dominantna segmenta: Titove memorabilije (lični predmeti i pokloni) i socijalistička revolucija (prema zbirkama nekadašnjeg Muzeja revolucije). Zaseban segment prikazuje predmete prikupljene u poslednjih dvadesetak godina, od osnivanja Muzeja (istorije) Jugoslavije 1996. godine do danas.

Stari muzej Muzeja Jugoslavije na adresi Mihaila Mike Jankovića 6
Objekat Stari muzej Muzeja Jugoslavije - stalna postavka

Preispitivanje jugoslovenskog nasleđa na osnovu materijala iz fonda oživljeno je intervencijama kustosa Muzeja, koji su kroz prizmu višestrukih interpretacija markirali eksponate relevantne u kontekstu kraja Drugog svetskog rata. Kustosi su, svako iz svog ugla, na pojedinim mestima na izložbi, akcentovali neke od istorijskih trenutaka, segmenata novouspostavljenog sistema vrednosti i načina sećanja na rat. Osim kustosa Muzeja, u istraživanje su uključeni i drugi stručnjaci, umetnici, publika.

Muzej 25. maj i izložba "Tanjug javlja, rat je završen"
Objekat Muzej 25. maj Muzeja Jugoslavije

(Muzej Jugoslavije, Mihaila Mike Jankovića 6, Beograd)

Posebni program Muzeja Jugoslavije

Karkatag - How To Dance 2 Next You

Od 12. do 16. maja 2021. godine.

Posetioce Muzeja Jugoslavije očekuje novi interaktivni video rad umetničkog kolektiva Karkatag - How To Dance 2 Next You. Reč je o trećem, i ujedno poslednjem, segmentu umetničkog rada koji Karkatag predstavlja u Muzeju u okviru projekta pod nazivom n(ex)t y(o)u/novi revizionizam. Projekat je nastao kao direktna reakcija na aktuelnu postavku Muzeja i deo je prakse zajedničkog promišljanja jugoslovenskog nasleđa s akterima lokalne umetničke scene, koju ova institucija već godinama neguje.

Izložba How to dance next 2 you, Muzej Jugoslavije, Manifestacija 2021.

Video rad How To Dance 2 Next You realizovan je u formi koja podseća na plesne onlajn tutorijale, za čije potrebe su članovi umetničkog kolektiva Karkatag namenski kreirali originalnu muziku i koreografiju. Rad direktno referira na Dan mladosti i sletove organizovane u okviru ovog praznika koje su, između ostalog, uključivale masovna izvođenja izuzetno složenih koreografija. Brišući politički aspekt ovog rituala i prevodeći ga u format savremene popularne kulture i medijske komunikacije, umetnici pozivaju publiku da aktivno učestvuje u densiokama ponavljanjem jednostavnih plesnih instrukcija koje se pojavljuju na ekranu, ali da uz to promisli i odgovor na pitanje  Šta je, šta je Next You?, koje se iznova ponavlja u uvodnoj numeri.

U okviru aktuelne postavke publika će moći da se upozna i sa ostalim interaktivnim mašinama koje čine deo umetničkog projekta n(ex)t y(o)u/novi revizionizam.

Slogan Master 7 je digitalni automat pomoću kojeg publika proizvodi vizuelni sadržaj, nalik na mimove koji kruže internetom. Inspirisana zadatim fotografijama, publika gradi slogane kombinujući delove krilatica iz vremena SFRJ-a i 50 najčešće korišćenih heštegova u 2020. godini. Kroz kombinaciju sadržaja sučeljavaju se i porede načini komunikacije, intencije i sistemi vrednosti društva različitih perioda.

3D InstaStaffetta semiautomatico , Muzej Jugoslavije, Manifestacija 2021.
3D InstaStaffetta semiautomatico

3D InstaStaffetta semiautomatico je automat namenjen serijskoj proizvodnji štafetne palice, koja je odnela pobedu na javnom konkursu za izradu Next You štafete, štafete nove generacije. Tema konkursa koji su umetnici uputili javnosti bila je savremena interpretacija štafete mladosti i sagledavanje mogućih značenja i formalnih rešenja ovog objekta danas. Poigravajući se procesima proizvodnje predmeta koji je zamišljen kao nosilac ideologije ՚nove generacije՚, 3D InstaStaffetta semiautomatico ispituje načine materijalizacije ideoloških vrednosti eksploatišući polet koji prati pojavu svake nove tehnologije.

(Muzej Jugoslavije, Mihaila Mike Jankovića 6, Beograd)

Logo Muzeja Jugoslavije

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 12. do 16. maja od 10 do 18 časova,
  • 15. maj od 12 do 22 časa,
  • 17. i 18. maj neradni dani.


Adresa: 

  • Mihaila Mike Jankovića 6, Beograd


Sajt: Muzej Jugoslavije

Osnivači