Loading...
Istočna Srbija

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Stalna postavka


Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi - Stalnu postavku čini arheološka postavka nalaza s kasnoneolitskog lokaliteta Belovode (5350–4600. godine stare ere) i dokumentarno-istorijska izložba o nastanku i razvoju Petrovca na Mlavi do početka Drugog svetskog rata.

Zgrada Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi
Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Posebna pažnja je posvećena životu ljudi na Belovodama kroz rekonstrukciju jedne vinčanske kuće sa predmetima koji su korišćeni u svakodnevnom životu.

Duh vinčanske kulture predstavljen je artefaktima od kamena (okresanog i glačanog), životinjskih kostiju, zatim, umetničkih i tehnološki visokokvalitetnih grnčarskih proizvoda, kao i predmetima religijskog karaktera koje čine izvesni tipovi posuda, antropomorfne i zoomorfne figurine, keramički žrtvenici, amuleti itd. sa posebnim osvrtom na metalurgiju, koja se na ovim prostorima odvija već 7000 godina. Belovode su, za sada, najstarije nalazište u ovom delu Evrope, na kome je dokazano rudarstvo i metalurgija bakra.

Drugi segment Stalne postavke se odnosi na period formiranja naselja na obalama Mlave i njegov privredni, ekonomski, društveni i kulturni razvoj do sredine XX veka. Na regulacionom planu Petrovca iz 1928. godine predstavljeni su najbitniji objekti predratnog Petrovca koji su danas svedočanstvo o lokalnoj istoriji i kulturnom nasleđu, dok je na panoima, sveobuhvatno i tematski predstavljen život grada u trenutku njegovog razvoja i građanskog napretka: preko uprave, trgovine, zanata, obrazovanja, sporta, kulturnih i humanitarnih udruženja.

(Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 163)

Posebni programi

Ilustracije za Politikin zabavnik - izbor iz legata

12-13. maj 2021. od 8.00 do 17.00 časova

U okviru Manifestacije Zavičajnog muzeja - Petrovac na Mlavi STRIP 9. trip 2021. (junaci 9. umetnosti: u spomen na Božu, odnosno uspomena na Božu) upriličena je izložba povodom 100 godina od rođenja Božidara Bože Veselinovića (rođen 17. 04. 1921. u Petrovcu na Mlavi). Na izložbi su predstavljene Veselinovićeve ilustracije, kao izbor iz Legata koji se čuva u okviru likovne zbirke Muzeja  od 2006. godine.

Nakon njegove smrti (15. 01. 1999. u Beogradu), njegova supruga Radmila je poklonila petrovačkom Muzeju 50 originalnih crteža - ilustracija, koje je Veselinović po narudžbini uradio za magazin Politikin zabavnik, tokom sedamdesetih godina prošlog veka. Ovom izložbom obuhvaćeno je 25 ilustracija iz Legata koji se tematski može podeliti na dva ciklusa: Bitke i vojni pohodi i Nošnje naroda kroz vekove.

(Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 163)

Svečana akademija povodom 30 godina od obnavljanja Kola srpskih sestara u Petrovcu na Mlavi

14. maj 2021. u 17.00 časova

Dom kulture u Petrovcu na Mlavi, Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Manifestacija Muzeji za 10, 2021. godine
Dom kulture

(Dom kulture u Petrovcu na Mlavi - Petra Dobrnjca 179)

''Ruka koja daje neće nikada osiromašiti'' 30 godina od obnavljanja Kola srpskih sestara u Petrovcu na Mlavi

15. maj 2021.od 18.00 do 22.00 časa

Dokumentarna izložba povodom 30 godina od obnavljanja Kola srpskih sestara u Petrovcu na Mlavi, pod nazivom ''Ruka koja daje neće nikada osiromašiti''.

Izložba "Ruka koja daje neće nikada osiromašiti", Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Manifestacija Muzeji za 10, 2021. godine

(Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 163)

Prolećna izložba ULUP-a

15. maj od 18.00 do 22.00 časa

Izložba radova članova Udruženja likovnih umetnika Petrovca.

( Galerija „Krug“, Srpskih vladara 163)

Izložba ULUP-a u Galeriji "Krug", Zaičajni muzej Petrovac na Mlavi
Izložba ULUP-a u Galeriji "Krug"

Predavanje

18. maj u 13.00 časova

Tema predavanja:  Tragom feminizma – humanitarno udruženje Kolo srpskih sestara.

Predavanje će održati Teodora Obradović, etnolog i antropolog.

(Galerija Zavičajnog muzeja – Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 163)

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 08 do 17 časova,
  • u subotu 15. maja od 18 do 22 časa.

Adresa: 

  • Zavičajni muzej u Petrovacu na Mlavi - Srpskih vladara 163, 12300 Petrovac na Mlavi
  • Dom kulture u Petrovcu na Mlavi - Petra Dobrnjca 179, 12300 Petrovac na Mlavi
  • Galerija „Krug“, Srpskih vladara 163, 12300 Petrovac na Mlavi


Sajt:  Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Osnivači