Loading...
Istočna Srbija

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu

Zgrada, Nacionalni park Đerdap, "Muzeji za 10", 2021. godine

Stalna postavka - „Nacionalni park Đerdap“


Nacionalni park Đerdap - Stalna postavka u Centru za posetioce Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu prikazuje geološku građu područja, raznovrsnost i bogatstvo živog sveta, najznačajnije kulturno-istorijske znamenitosti, kao i turističke atrakcije najvećeg nacionalnog parka u Srbiji i Geoparka Đerdap.

Obeležavanje 45 godina od proglašenja Nacionalnog parka Đerdap i 30 godina od osnivanja JP Nacionalni park Đerdap
Obeležavanje 45 godina od proglašenja Nacionalnog parka Đerdap i 30 godina od osnivanja JP "Nacionalni park Đerdap"

Geološko i bogatstvo živog sveta područja Đerdapa dokumentuju foto ilustracije, uzorci stena, minerala, fosila, kao i preparati riba, ptica i sisara, primerci gljiva, insekata i herbarski materijal. Kulturno nasleđe i tradicionalni život stanovništva u Đerdapu prikazuju dokumentarne fotografije i etno eksponati, a video materijalima predstavljene su najatraktivnije lokacije i vrednosti Parka.

Izložene eksponate prate objašnjenja na srpskom i engleskom jeziku, a taktilnu postavku  namenjenu slabovidim i slepim osobama tekstovi na Brajevom pismu. S obzirom da nema arhitektonskih barijera, postavka je dostupna za osobe u invalidskim kolicima.

Vizuelno-tekstualni i multimedijalni prikaz jedinstvenosti područja Đerdapa ima za cilj povećanje svesti o potrebi ekološkog pristupa pojedinaca i društva u očuvanju prirodnog okruženja, geološkog nasleđa i kulturne baštine.

Posebni programi

Na Ti sa Nacionalnim parkom Đerdap

Raznovrsnost prirodnih vrednosti, bogatstvo i raznolikost biljnog i životinjskog sveta, atraktivni geološki lokaliteti i kulturno-istorijske znamenitosti osobenosti su koje područje Đerdapa čine jedinstvenim.

U 17. Evropskoj noći muzeja, u subotu 15. maja, na Instagram stranici Nacionalnog parka Đerdap (Djerdap National Park) onlajn ćemo vas provesti kroz stalnu postavku Centra za posetioce. Ako budete sa nama tačno u podne saznaćete više o jednom od najlepših geografskih područja Evrope, najvećem prirodnjačkom i arheološkom muzeju u prirodi Evrope, o području sa najvećim brojem istorijskih spomenika iz vremena rimskog limesa na Dunavu, Đerdapskoj klisuri – najdužoj kompozitnoj dolini Evrope, području sa najvećim, najstarijim i najbolje izraženim zbegom reliktne flore, faune i vegetacije, vrednom prirodnom nasleđu, o najlepšem delu toka Dunava, mitovima i legendama, svemu što Đerdap čini jedinstvenim i posebnim.

Izložba „Đerdap Unesko geopark za početnike“

12., 13., 14., 17. i 18. maj 2021. godine u 12 časova.

JP „Nacionalni park Đerdap“ koji je nosilac aktivnosti prvog geoparka u Srbiji, Đerdap Unesko geoparka, manifestaciju Muzeji za 10 obeležiće posebno kreiranom Fejsbuk izložbom koja će tokom trajanja manifestacije biti objavljivana na Fejsbuk i Instagram stranici Đerdap Unesko geoparka. Fejsbuk izložba „Đerdap Unesko geopark za početnike“ biće u formi plakata i prikazaće najznačajnije objekte geološkog, prirodnog i kulturnog nasleđa koji su bili presudni da ovo područje bude proglašeno prvim geoparkom u Srbiji i postane deo Unesko svetske mreže geoparkova.

Nacionalni park Đerdap - logo

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • svakog radnog dana od 7 do 15 časova;
  • popodne i u dane vikenda uz prethodnu najavu.

Adresa: 

  • Kralja Petra Prvog 14a, Donji Milanovac


Sajt:  Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu

Osnivači