Loading...
Централна Србија

Завичајни музеј Јагодина

Zgrada Zavičajnog muzeja u Jagodini

Стална поставка


Завичајни музеј Јагодина - Стална поставка Завичајног музеја у Јагодини као регионалне музеолошке установе комплексног типа, са надлежношћу над општинама Јагодина, Свилајнац, Деспотовац и Рековац пружа увид у делатност музеја распоређену у оквиру пет стручних одељења:

Природњачког,са палеонтолошком,петролошком и минералошком збирком;

Археолошког, са збиркама камених и металних доба, античком, средњовековном и нумизматичком збирком;

Историјског, са привредним, друштвеним и политичким одсеком и 16 збирки (архивалије, оружје и војна опрема, новац, знамења, плакат, периодика, фотографија од  1941, униформе, реалије, техника, печата, видео-материјала, фонотека, досијеи бораца и револуционарна, картографска збирка, календари , мемоарска грађа);

Уметничког, са одсецима за сликарство, скулптуру и примењену уметност и већи број збирки унутар њих (фотографија до 1941, разгледнице, уметничка фотографија, стакло, сребро, култни предмети, иконе, завичајно сликарство, скулптура, фонд слика Републичке заједнице културе, епиграфика, рукописи, стара и ретка штампана књига, фреске, копије фресака);

Етнолишког одељења са одсеком материјалне и духовне културе, и збиркама становања, покућства, привреде, народне уметности, ношње и накита.

Посебни програми

Радно време:

  • радним данима од 8-18 часова
  • суботом од 10-15 часова
  • недељом  се отвара за најављене групне посете

Адреса: 

  • Кнегиње Милице 82

Сајт: Завичајни музеј Јагодина

Оснивачи