Loading...
Srem

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

Stalna postavka Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici

Istorijska postavka: "Srem kroz vekove"

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici - Stalna istorijska postavka SREM KROZ VEKOVE smeštena je u gradskom jezgru Sremske Mitrovice. Nalazi se u Ulici Vuka Karadžića 3 u objektu podignutom u drugoj polovini 18. veka koji ima status spomenika kulture.

U njegovom neposrednom okruženju nalazi se gradski park, pešačka zona, hotelski objekat i spomenici kulture različite provenijencije i vremena  nastanka čija se hronološka dimenzija meri hiljadama godina.

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici
Muzej Srema


Muzejska postavka SREM KROZ VEKOVE prezentuje izuzetno bogatu prošlost prostora između Save i Dunava, od kraja 12. do polovine 20. veka. Na njoj posetioci, posredstvom muzejskih predmeta od posebnog istorijskog značaja i visokog stepena dokumentarnosti, mogu da upoznaju istorijsku prošlost Srema. Naravno, uz korišćenje savremenih muzeoloških dostignuća. U tom vremenskom periodu formirale su se četiri državno pravne zajednice na njegovom prostoru.

Posetioci Stalne istorijske postavke mogu da se upoznaju sa geografsko-istorijskim procesom prerastanja toponima u horonim (imena Sirmijum u ime Srem). Novoformirano naselje svoje ime je iznedrilo iz hrišćanske tradicije antičkog Sirmijuma: Civitas Cancti Demetrii.

Posetioci se takođe mogu upoznati i sa dubrovačkom trgovačkom kolonijom u gradu, prvom i najvećom na prostoru srednjovekovne Ugarske države. Zatim se mogu upoznati i sa stradanjem Srema od upada Turaka, sremskim Brankovićima tadašnjim srpskim predvodnicima u Ugarskoj i njihovom graditeljskom i duhovnom delatnošću u Sremu.

od 12. do 18. maja

(Muzej Srema, Vuka Karadžića 3, Sremska Mitrovica)

Prirodnjačka postavka

2021. godine obeležavamo dvostruki jubilej Prirodnjačke zbirke Muzeja Srema - reč je o 75 godina od početka sakupljanja prirodnjačkog materijala i 25 godina od zvaničnog osnivanja. Tim povodom odlučili smo se da realizujemo (privremenu) prezentaciju materijala u prostoru Male sale centralne zgrade Muzeja u ulici Vuka Karadžića 3.

Nova Prirodnjačka postavka Muzeja Srema koja pokazuje raznovrsnost materijala prirodnjačke zbirke koncipirana je u isto vreme i tematski, prema vrstama predmeta, i hronološki.

Minerološko-petrološki deo zbirke, kao vremenski najstariji, predstavljen je raznim vrstama stena i minerala uglavnom sa područja Fruške gore.

Paleontološki deo zbirke prezentovan je ostacima faune iz perioda tzv. „Panonskog mora“. Period čuvenog ledenog doba predstavljen je fosilnim ostacima krupnih kvartarnih sisara. Centralni deo svakako je rezervisan za jedinstven spomenik prirode, lobanju sa rogovima izumrle vrste džinovskog jelena. To je jedini paleontološki predmet na teritoriji  Srbije koji je zakonom zaštićen.

(Muzej Srema, Vuka Karadžića 3, Sremska Mitrovica)

Arheološka postavka Muzeja Srema

Zgrada Muzeja Srema na Trgu Svetog Stefana 15, kao i pripadajuće dvorište (popularno nazvano Lapidarijum zbog mnogobrojnih rimskih kamenih spomenika koji se nalaze u njemu) je od 1946. izložbeni prostor arheološkog materijala vezanog za rimski grad Sirmium i teritoriju današnjeg Srema.

U dvorištu je prezentovana velelepna prostorija za prijeme sa predivnim mozaičkim podom sa početka IV veka, koja na jedinstven način, in situ (na mestu pronalska), govori o značaju našeg grada kao Imperijalnog sedišta.

Predmeti na stalnoj postavci hronološki oslikavaju kontinuitet naseljavanja našeg prostora od mlađeg kamenog doba do kraja Avarskog kaganata u IX veku. Na ovaj način pokriveno je otprilike 6 000 godina razvoja grada.

Neki od nalaza vezanih za ove različite periode spadaju u izuzetne i raritetne primerke, kao na primer kasnobronzanodobna fibula sa barskim pticama ili elementi zlatnog avarskog pojasa težine od jednog kilograma zlata (predstavljeni u hologramskoj verziji).

(Muzej Srema na Trgu Svetog Stefana 15, Sremska Mitrovica)

Poziv Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici na Manifestaciju Muzeji za 10, 2021. godine

Posebni programi Muzeja Srema

Izložba: „Aprilski rat i prvi dani NDH u Sremskoj Mitrovici“

od 12. do 18. maja

U cilju obeležavanja osam decenija od početka Aprilskog rata, te osam decenija od osnivanja NDH, sredinom aprila biće upriličena izložba u Muzeju Srema, pod nazivom „Aprilski rat i prvi dani NDH u Sremskoj Mitrovici“.

Izložba će prikazati dešavanja u Sremskoj Mitrovici neposredno pred  rat, kao i srpsko-hrvatski politički sukob. Predstaviće važne ličnosti koje će, svaka na svoj način, odigrati važnu ulogu u prvim danima NDH (i posle). Izložba prikazuje dr Petra Gvozdića, župnik Rački, Mata Ciprijanović i druge sa hrvatske strane, te dr Jevrema Vidića, dr Lazara Rašovića, Jovana Udickog, Vladislav Hanoseka i druge sa srpske strane.

Izložba Aprilski rat u Muzeju srema, Manifestacija Muzeji za 10, 2021.
Izložba „Aprilski rat i prvi dani NDH u Sremskoj Mitrovici“

Od eksponata, na izložbi će se izložiti primeri štampanih listova koji su izlazili tokom dvadesetih i tridesetih godina 20. veka, fotografije aktera priče, predmeti i drugi eksponati u vezi sa društvenim životom. Tu su i plakati, sokolske stvari, fotografije, originalna dokumenta, odlikovanja Mitrovčana iz Velikog rata, uniforme, oružje, replike zastava i sl.

Uz poštovanje epidemioloških mera i uz saglasnost nadležnih institucija izložba će biti otvorena polovinom aprila meseca 2021. godine u Muzeju Srema, Vuka Karadžića br.3, u Sremskoj Mitrovici.

(Muzej Srema, Vuka Karadžića br.3, od 9 do 21 čas)

Izložba: “Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji”

od 26. aprila do kraja maja

26. aprila biće otvorena dokumentarna izložba “Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji”. Izložbu su su u saradnji sa Institutom za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i Upravom za tradiciju, standard i veterane Ministarstva odbrane, organizovali Medija centar „Odbrana“ i Ambasada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Beogradu.

Brojne fotografije i dokumenta godinama je prikupljao pukovnik Nikola Nik Ilić, izaslanik odbrane Ujedinjenog Kraljevstva. One svedoče o vremenu u kome je britanska vojska bila jedna od saveznica Jugoslaviji u borbi protiv fašizma.

Izložba u Muzeju Srema, Britabci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji, Manifestacija Muzeji za 10, 2020.
Izložba: “Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji”

Cilj ove izložbe je po rečima autora da se ispriča priča o aktivnostima Britanaca u Jugoslaviji tokom rata. Britanski oficiri su najpre podržali oba antifašistička pokreta, a zatim i Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije. Kada je Jugoslavija odbila da se priključi Trojnom paktu nakon vojnog puča u martu 1941. godine britanski premijer Vinston Čerčil je rekao da je Jugoslavija pronašla svoju dušu.

Građu za izložbu Ilić je dobio iz Britanskog nacionalnog arhiva, Ratnog muzeja iz Londona, kao i od porodica britanskih ratnih oficira koji su učestovali u ratu. Sva dokumenta je na srpski prevela Milica Numović.

Izložba će biti otvorena za posetioce do kraja maja 2021. godine.

od 12. do 18. maja tokom trajanja Manifestacije

(Muzej Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Promocija Zbornika Muzeja Srema i otvaranje manifestacije Muzeji za 10

12. maj u 18 časova

(Barokna sala Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Tribina Kosovo i Metohija – nacionalna simbolika i suverenitet kroz istoriju,

13. maj u 18 časova

govori: Andrija Popović, istoričar

(Barokna sala Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Kulturno- umetnički program Pesma moga roda

14. maj u 18 časova

(Barokna sala Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Javni čas crtanja kod profesora Peđe Kovačića

15. maj od 18 do 23 časa

(Barokna sala Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Plaut  - Tvrdica, monolog u izvođenju Vladimira Balašćaka

15. maj u 18,30 i 21,30 časova

(Lapidarijum Muzeja Srema, Trg Svetog Stefana br.15, Sremska Mitrovica)

Koncert Samo nam je ljubav potrebna

15. maj u 19,30 časova

Gradski dečji hor Art Kids Centra za kultur Sirmiumart i Vivak Rok izvešće raznovrsan repertoar kompozicija koje pripadaju zabavnoj, pop i rok muzici.

dirigent Tamara Pajkanović

(Lapidarijum Muzeja Srema, Trg Svetog Stefana br.15, Sremska Mitrovica)

Predavanje o kuhinji starog Rima

15. maj u 21 čas

predavač Jasmina Davidović, muzejski savetnik.

Projekcija filma o arheološkim istraživanjima u sklopu predavanja.

(Lapidarijum Muzeja Srema, Trg Svetog Stefana br.15, Sremska Mitrovica)

Radionica čitanja rimskih natpisa i vođenje kroz Lapidarijum

15. maj u 21 čas

(Lapidarijum Muzeja Srema, Trg Svetog Stefana br.15, Sremska Mitrovica)

Degustacija vina iz erdevičke vinarije Vinat

15. maj, tokom večeri

(Lapidarijum Muzeja Srema, -  podrum , Trg Svetog Stefana br. 15, Sremska Mitrovica)

Potraga za blagom

16. maj u 11 časova

Timska igra uz koju se uči o istoriji i kulturnom značaju naše sredine.

(Barokna sala Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Promocija knjige o glumici Ireni Kolesar

16. maj u 18 časova

Govori autor Vladimir Balašćak

(Barokna sala Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Predavanje o pleistocenskim sisarima

17. maj u 18 časova

Predavač Aleksa Teodorović

(Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica)

Radionica mozaika sa rimskom tematikom

17. maj u 18 časova

(Lapidarijum Muzeja Srema, Trg Svetog Stefana br.15, Sremska Mitrovica)

Radionica grnčarije i rimskih lampica

18. maj u 18 časova

(Lapidarijum Muzeja Srema, Trg Svetog Stefana br.15, Sremska Mitrovica)

Fotke iz prošlosti i prirodnjačke slagalice

od 12. do 18. maja

(Stalna prirodnjačka postavka Muzeja Srema, Vuka Karadžića br.3, Sremska Mitrovica) 

Radno vreme tokom Manifestacije:

  • od 09 do 21 čas

Adresa: Vuka Karadžića 3, Sremska Mitrovica


Sajt: Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

Osnivači