Loading...
Срем

Музеј Срема у Сремској Митровици

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

Стална поставка Музеја Срема у Сремској Митровици

Историјска поставка: "Срем кроз векове"

Музеј Срема у Сремској Митровици - Стална историјска поставка СРЕМ КРОЗ ВЕКОВE смештена је у градском језгру Сремске Митровице. Налази се у Улици Вука Караџића 3 у објекту подигнутом у другој половини 18. века који има статус споменика културе.

У његовом непосредном окружењу налази се градски парк, пешачка зона, хотелски објекат и споменици културе различите провенијенције и времена  настанка чија се хронолошка димензија мери хиљадама година.

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici
Музеј Срема


Музејска поставка СРЕМ КРОЗ ВЕКОВЕ презентује изузетно богату прошлост простора између Саве и Дунава, од краја 12. до половине 20. века. На њој посетиоци, посредством музејских предмета од посебног историјског значаја и високог степена документарности, могу да упознају историјску прошлост Срема. Наравно, уз коришћење савремених музеолошких достигнућа. У том временском периоду формирале су се четири државно правне заједнице на његовом простору.

Посетиоци Сталне историјске поставке могу да се упознају са географско-историјским процесом прерастања топонима у хороним (имена Сирмијум у име Срем). Новоформирано насеље своје име је изнедрило из хришћанске традиције античког Сирмијума: Civitas Cancti Demetrii.

Посетиоци се такође могу упознати и са дубровачком трговачком колонијом у граду, првом и највећом на простору средњовековне Угарске државе. Затим се могу упознати и са страдањем Срема од упада Турака, сремским Бранковићима тадашњим српским предводницима у Угарској и њиховом градитељском и духовном делатношћу у Срему.

од 12. до 18. маја

(Музеј Срема, Вука Караџића 3, Сремска Митровица)

Природњачка поставка

2021. гoдинe oбeлeжaвaмo двoструки jубилej Прирoдњaчкe збиркe Mузeja Срeмa - реч је о 75 гoдинa oд пoчeткa сaкупљaњa прирoдњaчкoг мaтeриjaлa и 25 гoдинa oд звaничнoг oснивaњa. Тим поводом oдлучили смo сe дa рeaлизуjeмo (приврeмeну) прeзeнтaциjу мaтeриjaлa у прoстoру Maлe сaлe цeнтрaлнe згрaдe Mузeja у улици Вукa Кaрaџићa 3.

Нoвa Прирoдњaчкa пoстaвкa Mузeja Срeмa кoja пoкaзуje рaзнoврснoст мaтeриjaлa прирoдњaчкe збиркe кoнципирaнa je у истo врeмe и тeмaтски, прeмa врстaмa прeдмeтa, и хрoнoлoшки.

Mинeрoлoшкo-пeтрoлoшки дeo збиркe, кao врeмeнски нajстaриjи, прeдстaвљeн je рaзним врстaмa стeнa и минeрaлa углaвнoм сa пoдручja Фрушкe гoрe.

Пaлeoнтoлoшки дeo збиркe прeзeнтoвaн je oстaцимa фaунe из пeриoдa тзв. „Пaнoнскoг мoрa“. Пeриoд чувeнoг лeдeнoг дoбa прeдстaвљeн је фoсилним oстaцимa крупних квaртaрних сисaрa. Цeнтрaлни дeo свaкaкo je рeзeрвисaн зa jeдинствeн спoмeник прирoдe, лoбaњу сa рoгoвимa изумрлe врстe џинoвскoг jeлeнa. То је jeдини пaлeoнтoлoшки прeдмeт нa тeритoриjи  Србиje кojи je зaкoнoм зaштићeн.

(Музеј Срема, Вука Караџића 3, Сремска Митровица)

Археолошка поставка Музеја Срема

Зграда Музеја Срема на Тргу Светог Стефана 15, као и припадајуће двориште (популарно названо Лапидаријум због многобројних римских камених споменика који се налазе у њему) је од 1946. изложбени простор археолошког материјала везаног за римски град Сирмиум и територију данашњег Срема.

У дворишту је презентована велелепна просторија за пријеме са предивним мозаичким подом са почетка IV века, која на јединствен начин, in situ (на месту проналска), говори о значају нашег града као Империјалног седишта.

Предмети на сталној поставци хронолошки осликавају континуитет насељавања нашег простора од млађег каменог доба до краја Аварског каганата у IX веку. На овај начин покривено је отприлике 6 000 година развоја града.

Неки од налаза везаних за ове различите периоде спадају у изузетне и раритетне примерке, као на пример каснобронзанодобна фибула са барским птицама или елементи златног аварског појаса тежине од једног килограма злата (представљени у холограмској верзији).

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

Poziv Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici na Manifestaciju Muzeji za 10, 2021. godine

Посебни програми Музеја Срема

Изложба: „Априлски рат и први дани НДХ у Сремској Митровици“

од 12. до 18. маја

У циљу обележавања осам деценија од почетка Априлског рата, те осам деценија од оснивања НДХ, средином априла биће уприличена изложба у Музеју Срема, под називом „Априлски рат и први дани НДХ у Сремској Митровици“.

Изложба ће приказати дешавања у Сремској Митровици непосредно пред  рат, као и српско-хрватски политички сукоб. Представиће важне личности које ће, свака на свој начин, одиграти важну улогу у првим данима НДХ (и после). Изложба приказује др Петра Гвоздића, жупник Рачки, Мата Ципријановић и друге са хрватске стране, те др Јеврема Видића, др Лазара Рашовића, Јована Удицког, Владислав Ханосека и друге са српске стране.

Izložba Aprilski rat u Muzeju srema, Manifestacija Muzeji za 10, 2021.
Изложба „Априлски рат и први дани НДХ у Сремској Митровици“

Од експоната, на изложби ће се изложити примери штампаних листова који су излазили током двадесетих и тридесетих година 20. века, фотографије актера приче, предмети и други експонати у вези са друштвеним животом. Ту су и плакати, соколске ствари, фотографије, оригинална документа, одликовања Митровчана из Великог рата, униформе, оружје, реплике застава и сл.

Уз поштовање епидемиолошких мера и уз сагласност надлежних институција изложба ће бити отворена половином априла месеца 2021. године у Музеју Срема, Вука Караџића бр.3, у Сремској Митровици.

(Музеј Срема, Вука Караџића бр.3, од 9 до 21 час)

Изложба: “Британци и Други светски рат у Југославији”

од 26. априла до краја маја

26. априла биће отворена документарна изложба “Британци и Други светски рат у Југославији”. Изложбу су су у сарадњи са Институтом за стратегијска истраживања Универзитета одбране и Управом за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране, организовали Медија центар „Одбрана“ и Амбасада Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске у Београду.

Бројне фотографије и документа годинама је прикупљао пуковник Никола Ник Илић, изасланик одбране Уједињеног Краљевства. Оне сведоче о времену у коме је британска војска била једна од савезница Југославији у борби против фашизма.

Izložba u Muzeju Srema, Britabci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji, Manifestacija Muzeji za 10, 2020.
Изложба: “Британци и Други светски рат у Југославији”

Циљ ове изложбе је по речима аутора да се исприча прича о активностима Британаца у Југославији током рата. Британски официри су најпре подржали оба антифашистичка покрета, а затим и Народноослободилачку војску Југославије. Када је Југославија одбила да се прикључи Тројном пакту након војног пуча у марту 1941. године британски премијер Винстон Черчил је рекао да је Југославија пронашла своју душу.

Грађу за изложбу Илић је добио из Британског националног архива, Ратног музеја из Лондона, као и од породица британских ратних официра који су учестовали у рату. Сва документа је на српски превела Милица Нумовић.

Изложба ће бити отворена за посетиоце до краја маја 2021. године.

од 12. до 18. маја током трајања Манифестације

(Музеј Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Промоција Зборника Музеја Срема и отварање манифестације Музеји за 10

12. мај у 18 часова

(Барокна сала Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Трибина Косово и Метохија – национална симболика и суверенитет кроз историју,

13. мај у 18 часова

говори: Андрија Поповић, историчар

(Барокна сала Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Културно- уметнички програм Песма мога рода

14. мај у 18 часова

(Барокна сала Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Јавни час цртања код професора Пеђе Ковачића

15. мај од 18 до 23 часа

(Барокна сала Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Плаут  - Тврдица, монолог у извођењу Владимира Балашћака

15. мај у 18,30 и 21,30 часова

(Лапидаријум Музеја Срема, Трг Светог Стефана бр.15, Сремска Митровица)

Концерт Само нам је љубав потребна

15. мај у 19,30 часова

Градски дечји хор Art Kids Центра за култур Сирмиумарт и Вивак Рок извешће разноврсан репертоар композиција које припадају забавној, поп и рок музици.

диригент Тамара Пајкановић

(Лапидаријум Музеја Срема, Трг Светог Стефана бр.15, Сремска Митровица)

Предавање о кухињи старог Рима

15. мај у 21 час

предавач Јасмина Давидовић, музејски саветник.

Пројекција филма о археолошким истраживањима у склопу предавања.

(Лапидаријум Музеја Срема, Трг Светог Стефана бр.15, Сремска Митровица)

Радионица читања римских натписа и вођење кроз Лапидаријум

15. мај у 21 час

(Лапидаријум Музеја Срема, Трг Светог Стефана бр.15, Сремска Митровица)

Дегустација вина из ердевичке винарије Винат

15. мај, током вечери

(Лапидаријум Музеја Срема, -  подрум , Трг Светог Стефана бр. 15, Сремска Митровица)

Потрага за благом

16. мај у 11 часова

Тимска игра уз коју се учи о историји и културном значају наше средине.

(Барокна сала Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Промоција књиге о глумици Ирени Колесар

16. мај у 18 часова

Говори аутор Владимир Балашћак

(Барокна сала Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Предавање о плеистоценским сисарима

17. мај у 18 часова

Предавач Алекса Теодоровић

(Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Радионица мозаика са римском тематиком

17. мај у 18 часова

(Лапидаријум Музеја Срема, Трг Светог Стефана бр.15, Сремска Митровица)

Радионица грнчарије и римских лампица

18. мај у 18 часова

(Лапидаријум Музеја Срема, Трг Светог Стефана бр.15, Сремска Митровица)

Фотке из прошлости и природњачке слагалице

од 12. до 18. маја

(Стална природњачка поставка Музеја Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица) 

Радно време током Манифестације:

  • од 09 до 21 час

Адреса: Вука Караџића 3, Сремска Митровица


Сајт: Музеј Срема у Сремској Митровици

Оснивачи