Loading...
Novi Sad

Galerija Matice srpske


Stalna postavka Galerije Matice srpske

Galerija Matice srpske, sa kolekcijom umetničkih dela nastalih u periodu od XVI do XXI veka, predstavlja jedan od najbogatijih umetničkih muzeja u zemlji. Po značaju i celovitosti izdvajaju se zbirke slikarstva, grafike i crteža XVIII, XIX i XX veka, koje kroz stalnu postavku ilustruju nastanak i razvoj srpske umetnosti novijeg doba i ukazuju na položaj i mesto nacionalne kulture u evropskom kontekstu.

Zgrada Galerije Matice srpske u Novom Sadu
Galerija Matice srpske

Umetnost XVIII veka u kolekciji Galerije Matice srpske

Stalna postavka "Umetnost XVIII veka u kolekciji Galerije Matice srpske" kroz odabir reprezentativnih dela – ikone, religiozne kompozicije i portrete – prikazuje likovnu poetiku tradicionalnog zografskog, ranobaroknog i reprezentativnog visokog i kasnobaroknog srpskog slikarstva XVIII veka.

Umetnost XIX veka u Galeriji Matice srpske
Stalna postavka umetnosti XIX veka

"Ljudi i događaji. Slika prošlosti"

Stalna postavka srpske umetnosti XIX veka pod nazivom "Ljudi i događaji. Slika prošlosti" kroz umetnička dela prikazuje ljude i događaje značajne za istoriju srpskog naroda toga doba, kao i tematsku i estetsku opredeljenost srpske umetnosti kojom se potvrđuje njen značaj i mesto u kontekstu evropske umetnosti XIX veka.

"Modernizmi - kontinuiteti i sučeljavanja" u Galeriji Matice srpske

Stalna postavka "Modernizmi - kontinuiteti i sučeljavanja" predstavlja umetnička dela od utemeljene tradicije Paje Jovanovića do "samoubistva slike" Miće Popovića. Srpska moderna umetnost prešla je dug razvojni put tokom XX veka, a neka od gorućih pitanja na tom putu savladavali su umetnici poput Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Milana Konjovića, Petra Lubarde i drugih čija su dela izložena u postavci.

Umetnost XX veka u Galeriji Matice srpske
Stalna postavka umetnosti XX veka

Tokom Manifestacije, posetioci će imati priliku da uživaju i u izložbama "Slike velikih formata – Svedočanstvo epoha" i "Identitet(i). Predstave žena u srpskom slikarstvu (1918–1941)".

(Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, Novi Sad)

Posebni programi Galerije Matice srpske

Promocija knjige: "Čišćenje slika i drugih polihromnih površina"

12. maj u 19.00 časova

Knjiga „Čišćenje slika i drugih polihromnih površina“ jedna je od retkih napisanih u četiri ruke u bogatoj izdavačkoj delatnosti Galerije Matice srpske u oblasti konzervacije i restauracije. Nastala je kao rezultat saradnje dva autora potpuno različitih stručnih orijentacija, koji su našli zajedničko polje interesovanja u primeni nauke u zaštiti kulturnog nasleđa.

Iz izdavačke delatnosti Galerije Matice srpske - knjiga "Čišćenje slika i drugih polihromnih površina"
Promocija knjige "Čišćenje slika"

Konzervator-restaurator Galerije Matice srpske dr Daniela Korolija Crkvenjakov i hemičar dr Slobodan Gadžurić, oboje i profesori Univerziteta u Novom Sadu, napisali su knjigu koja spaja prirodne i humanističke nauke. Sa pažljivo odabranim primerima iz rada konzervatorskog odeljenja Galerije, kao i iz prakse evropskih institucija s kojima je Galerija Matice razvila stručnu saradnju u oblasti konzervacije.

Na promociji će govoriti:

 • dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica GMS,
 • prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović, hemičarka,
 • mr Danilo Vuksanović, viši konzervator i
 • autori knjige.

Predavanje: "Pariz Save Šumanovića"

13. maj u 19.00 časova

Povodom obeležavanja 125. godina od rođenja Save Šumanovića, stručnim predavanjem Stanislave Jovanović Mindić, kustoskinje Galerije Matice srpske, biće ukazano na susrete umetnika i francuske prestonice –  Pariza koji je u periodu nakon Prvog svetskog rata privlačio i okupljao brojne srpske umetnike.

U ovom gradu, koji je nudio jedan drugačiji doživljaj života i umetnosti, se prvi put našao i Sava Šumanović 1921. godine. Šumanović je naslikao niz slika inspirisanih francuskom prestonicom od urbanih motiva, do prepoznatljivih simbola grada.

Stručno predavanje u GAleriji Matice srpske - Sava Šumanović u Parizu
Predavanje "Pariz Save Šumanovića"

Kako su protekli njegovi boravci u Parizu, sa kakvim se izazovima suočavao, koja mesta je obilazio? Kroz primere slika iz galerijske kolekcije biće ukazano na Šumanovićeve susrete sa „gradom svetlosti“ i njegov odnos prema francuskoj kulturi i umetnosti.

Predstava: "Dve žene i jedan rat" u Galeriji Matice

14. maj u 19.00 časova

Predstava o prijateljskom odnosu dva naroda, srpskog i američkog tokom Velikog rata, najkritičnijeg perioda naše istorije, a koja se ogleda kroz sudbinu dveju žena, koje su višegodišnjim, strastvenim zalaganjem za Srbiju širile diplomatsku misiju širom sveta, nastala je kroz saradnju Doma Jeverema Grujića i Američke ambasade u Srbiji.

Priča prati živote Amerikanke – Mabel Danlop Gordon Grujić, udate za srpskog diplomatu, Slavka Grujića, i Srpkinje - Jelene Lozanić, kasnije udate za najvećeg američkog dobrotvora srpskog naroda Džona Frotingama. Obe imaju dve domovine – Srbiju i Ameriku. One su pravi primer zaboravljenih srpskih heroina, potisnute u tišinu i zaborav, što nas je podstaklo da ih ponovo oživimo u našem sećanju.

 • Uloge: Marija Bergam, Vjera Mujović i Petar Milićević
 • Tekst: Jelena Kajgo
 • Režija: Alek Conić
Marija Bergam, Vjera Mujović i Petar Milićević u predstavi "Dve žene i jedan rat" u Galeriji Matice srpske
Predstava "Dve žene i jedan rat"

Evropska noć muzeja u Galeriji Matice

15. maj od 10.00 do 22.00

Komunikacija, interakcija, inovativnost i dostupnost sadržaja predstavljaju okosnice raznovrsnog programa Evropske noći muzeja u Galeriji. Program je kreiran sa idejom ukazivanja na neophodnost ostvarivanja bogatsva tumačenja, doživljaja i pristupa umetnosti, pred kojom smo svi jednaki.

Satnica programa u Galeriji Matice srpske:

u 11.00 časova

Kreativna radionica za decu: "Kada umetnica svoj lik dočara"

Na kreativnoj radionici Kada umetnica svoj lik dočara bavićemo se prikazivanjem sebe, svojih osobina i osećanja, kroz umetnost. Posmatrajući autoportrete umetnica koje su sebe prikazivale u različitim prostorima i iz različitih uglova, razgovaraćemo o promenama koje primećujemo na njihovim prikazima. Uočićemo i promene koje nastaju kada ih prikazuju drugi umetnici.

Noć muzeja, Kreativna radionica za decu

U kreativnom delu radionice, deca će nacrtati sebe i svog druga ili drugaricu, ističući osobine koje najviše zapažaju.

Link za prijavu popunite OVDE


u 12.00 časova

Promocija knjige: "Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti"

Monografska studija Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti, autorke dr Snežane Mišić pred stručnu i širu javnost donosi život i delo slikara i pesnika Đure Jakšića. Đura Jakšić je umetnik koji autentičnom i snažnom stvaralačkom ličnošću zauzima istaknuto mesto u srpskoj kulturi i umetnosti XIX veka.

Knjiga: "Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti"

Ona obuhvata umetnikova traganja i nadanja, ideale i razočarenja posmatrane kroz prizmu društvene, kulturne i političke istorije Evrope. Kompleksna monografija nije samo priča o životu Đure Jakšića, s opisima njegovih slika i analizom verbalno-vizuelnog prožimanja u njegovom stvaralaštvu. Ona je i slika vremena u kome je stvarao, političkih prilika i kulturoloških uticaja i veza sa evropskom umetnošću.

Na promociji će govoriti:

 • dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica GMS,
 • prof. dr Igor Borozan, istoričar umetnosti,
 • prof. dr Mirjana D. Stefanović, istoričarka književnosti i
 • dr Snežana Mišić, autorka.

u 14.00 časova

Rekonzervacija – Muzejski razgovori

U okviru projekta Rekonzervacija u Galeriji Matice srpske biće održani treći Muzejski razgovori. Ideja je pokretanje diskusije između predstavnika šireg kruga zainteresovanih strana kada je očuvanje umetničkih dela u pitanju. Pored muzejskih stručnjaka, studenata istorije umetnosti i konzervacije, razgovor o građanskim portretima iz XVIII veka je otvoren i za širu javnost.

Noć muzeja, Rekonzervacija u Galeriji Matice srpske

S obzirom na to da je u kolekciji Galerije Matice srpske veliki broj portreta prošao konzervatorski tretman, susret je osmišljen radi preispitvanja stare konzervatorske prakse, utvrđivanja novih preporučenih metoda i ostvarivanja dijaloga i definisanja tema koje treba dalje razvijati, sve na dobrobit kulturnog nasleđa.


u 17.00 časova

Dramska radionica za tinejdžere: "Drama u Galeriji"

Ideja dramske radionice je da mladi „ožive“ umetnička dela, i na taj način probude kreativnost i interesovanje za umetnost i kulturu. Dramski pedagozi uz pomoć muzejskih edukatora, izdvojiće umetnička dela iz Galerijske kolekcije, koja će biti povod za dramsku igru i učenje.

Radionica je osmišljena kako bi mladima približila i upoznala ih sa umetnicima, slikarskim temama, motivima, kao i društveno-političkim okolnostima unutar kojih nastaju.

Noć muzeja u Galeriji Matice srpske, Radionica: "Drama u Galeriji"

Dramska radionica namenjena je mladima uzrasta od 10 do 16 godina, a voditelji su:

 • Hristina Muratidu, docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu,
 • Armin Joha Hadžimusić, glumac i dramski pedagog, kao i
 • Jelena Bobić, muzejski edukator GMS.
Noć muzeja u Galeriji Matice srpske, Predavanje Različiti u jednakosti, Muzeji za 10, 2021
Noć muzeja, Predavanje: "Različiti u jednakosti kroz umetnost"

u 19.00 časova

Predavanje: "Različiti u jednakosti kroz umetnost"

Svi smo različiti po više osnova i na puno tema, ali nas umetnost, kroz stvaranje i/ili uživanje u njoj, čini da budemo jednaki. S jedne strane smo isti u pravu na lepotu, a s druge različiti u stvaranju, inspiraciji i doživljaju. Važno je istaći da smo pred umetničkim delom svi jednaki bez obzira na koji način ga posmatramo, ili slušamo o njemu.

Predavanje Marije Vrebalov Đorđević, savetnice za univerzalni dizajn i pristupačnost, biće posvećeno društvenoj ulozi ustanova kulture u omogućavanju različitosti i bogatstva doživljaja i pristupa umetnosti.


u 21.00 čas

Stručno tumačenje izložbe: "Identitet(i). Predstave žena u srpskom slikarstvu (1918 –1941)"

Autorskim tumačenjem msr Nikole Ivanovića, kustosa Galerije Matice srpske, biće ukazano na osnovnu ideju i koncept izložbe Identietet(i) posvećene problemima razumevanja i reprezentacije nekoliko najčešće spominjanih identiteta: nacionalog, klasnog, rodnog, seksualnog, ali i pitanjem konstruisanja sopstva unutar srpskog slikarstva.

Autorsko tumačenje Identiteta

Tumačenje odabranih umetničkih dela, nastalih u periodu između dva svetska rata, biće posvećeno razumevanju složenosti identitetskih odnosa na svim društvenim i umetničkim relacijama – privatnim, javnim, kolektivnim, ličnim. Na ovaj način biće načinjen putokaz kroz lavirint pozicija, uloga i stanja koje osoba zauzima u definisanju sebe i drugih, ali i postavljeno pitanje: Može li nam umetnost pomoći da bolje razumemo sebe i svet oko sebe?

Porodični dan u Galeriji Matice - Avantura za velike i male

16. maj od 10.00 do 22.00 časa

Poučeni iskustvima koja su nas tokom prethodne godine usmerila na naše bližnje, podstakla na prisnost i ponovo ukazala na vrednosti porodice, odlučili smo da nastavimo da negujemo ovu povezanost i kreirali poseban porodični program u Galeriji Matice srpske.

Avantura za velike i male u Galeriji Matice srpske - Porodični dan
Porodični dan u Galeriji Matice srpske

Roditelji, staratelji, bake i deke zajedno sa decom, koristeći specijalni štampani porodični vodič Novosadske umetničke kroz igru uloga i zanimljive igre, zadatke i različite tematske celine posmatranjem umetničkih dela koja se čuvaju u Galeriji Matice srpske, otkrivaće priče o Novom Sadu i njegovom bogatom kulturnom nasleđu.

Koncert The Howlite

17. maj u 19.00 časova

U sinergiji umetnosti, prostora, svetla i slobodnih muzičkih improvizacija članovi sastava The Howlite istražuju kakav “materijal“ nastaje kada način rada nije opterećen pokušajima ukalupljivanja u jedan muzički žanr i kada inspiracija kreće od umetničkih dela.

U jedinstvenom, scenski režiranom prostoru Galerije Matice srpske, izvođači će pred publiku doneti nove muzičke improvizacije. One koje nastaju u trenutku, njihovom međusobnom interakcijom, kao odgovor na nekoliko umetničkih dela iz Galerijske kolekcije.

Sastav "The Howlite" u prostoru Galerije Matice srpske
Koncert "The Howlite" u Galeriji Matice srpske

Ambijent, svetlost, linije, boje, džez, slobodna improvizacija i savremena muzika podstaći će publiku na potpuno nov, drugačiji i neuhvatljiv umetnički doživaljaj koji će razigrati njihove misli i osećanja.

Muzičari:

 • Dunja Crnjanski, klavir i
 • Marko Čurčić, bas gitara, elektronika

Promocija knjige: "Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938 - 1990) - Kulturne politike i politike izložbi"

18. maj u 19.00 časova

Edicija „Umetnost i istorija” Galerije Matice srpske ima za cilj da ukaže na veze istorijskih i društvenih prilika sa jedne i umetnosti sa druge strane. U okviru edicije publikovana je knjiga Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938–1990) – Kulturne politike i politike izložbi. Autorka je dr Ane Ereš.

Kroz razgovor o knjizi biće ukazano na njen pionirski poduhvat zasnovan na do sada neobrađenoj arhivskoj građi iz Arhiva Venecijanskog bijenala i Arhiva Jugoslavije. Ali i na značaj analize zvaničnih nastupa u Jugoslovenskom paviljonu na međunarodnoj umetničkoj izložbi Bijenale u Veneciji.

Dr Ana Ereš i promocija knjige_"Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu" u Galeriji Matice srpske
Promocija knjige: "Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu"

Publika će imati priliku da čuje više o kulturno-političkim pozicijama jugoslovenskih država na međunarodnom nivou, kao i načinima prihvatanja modernizma unutar mreže umetničkih institucija u Jugoslaviji.

Na promociji će govoriti:

 • dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske,
 • istoričarke umetnosti prof. dr Lidija Merenik i prof. dr Simona Čupić i drugi
 • Ana Ereš, autorka.

Radno vreme Galerije Matice srpske u toku Manifestacije:

 • od 10 do 22 časa
 • 15. maj od 10 do 22 časa

Adresa: 

 • Trg galerija 1, Novi Sad

Sajt: Galerija Matice srpske 

Osnivači