Loading...
Novi Sad

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića


Stalna postavka Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića osnovana je 1972. godine, na osnovu Ugovora o poklonu kolekcionara Rajka Mamuzića. Osnovni fond zbirke predstavlja jedinstven pregled srpske umetnosti nastale u prvim decenijama posle Drugog svetskog rata. Karakter zbirke određen je Mamuzićevim interesovanjem za stvaralaštvo prve posleratne generacije umetnika.

Zbirka ističe ulogu 35 autora u kreiranju jugoslovenske likovne scene nakon Drugog svetskog rata, dok prezentuje njenu morfološku razuđenost, najkarakterističnije umetničke stavove, kao i hronologiju umetničkih dešavanja šeste decenije. U njoj su sabrane skoro u celini umetničke grupe: Zadarska, Decembarska i Beogradska grupa.

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića - zgrada galerije
Zgrada Galerije likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

U trenutku osnivanja, zbirka je obuhvatala 438 umetničkih dela, dok je od tada umetnički fond proširen i obogaćen putem poklona umetnika i njihovih naslednika. Autori zastupljeni u zbirci imali su značajne uloge u našoj savremenoj umetnosti, dok Stalna postavka ove kolekcije na jedinstven način povezuje stvaralaštvo specifičnih i individualnih umetničkih opredeljenja i pruža širu sliku savremenih likovnih tendencija srpske i jugoslovenske umetnosti.

Posebni programi Galerije likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Otvaranje izložbe „Vladeta Petrić – ritam mase i arabeske“ u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

12. maj u 20:00 časova

Izložba predstavlja stvaralaštvo vajara Vladete Petrića (Beograd, 1919 – Čačak, 1970), jednog od najznačajnih predstavnika savremenih tendencija u skulpturi na jugoslovenskoj umetničkoj sceni druge polovine HH veka. Postavka, pored dela Vladete Petrića koje je sakupio Rajko Mamuzić, predstavlja i skulpture koje su 2019. godine dospele u fond Poklon zbirke kao poklon porodice umetnika.

Izložba je inicirana ovim darodavnim gestom, ali i potrebom da se delo ovog vajara adekvatno istraži i prezentuje putem izložbe i reprezentativne publikacije u izdanju Poklon zbirke Rajka Mamuzića. Njegov rad je obeležen kako portretnim ostvarenjima u širokom jezičkom dijapazonu, tako i figuralnim kompozicijama u pokretu i javnim spomeničkim skulpturama, a taj segment stvaralaštva je predstaljao samo jedan od mnogih vidova Petrićevog učešća u javnom umetničkom životu.

Izložba prikazuje dela iz fonda, sačuvanu dokumentaciju o životu, radu i stvaralaštvu ovog umetnika, a njegove umetničke domete tumači u kontekstu savremenih umetničkih težnji datog perioda.

Stručno vođenje kroz izložbu „Vladeta Petrić – ritam mase i arabeske“

13. maj u 18:00 časova

Publika će tokom ovog stručnog vođenja kroz izložbu imati priliku da se upozna sa specifičnostima vajarskog stvaralaštva Vladete Petrića, važnim prekretnicama u njegovom umetničkom razvoju, kao i načinu na koji je njegov rad obeležio savremenu scenu i obogatio umetničku baštinu modernog skulptoralnog izraza druge polovine HH veka u Jugoslaviji.

Ukoliko zdravstvene mere onemoguće održavanje programa u Poklon zbirci, publici će biti ponuđeno onlajn predavanje na ovu temu.

Radionica slikanja pejzaža u tehnici akvarela pod nazivom: „Izađi na vazduh i slikaj“

14. maj od 17:30 do 19:00 časova

16. maj u 17:00 do 19:00 časova

Tokom Manifestacije Muzeji za 10 u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića održaće se dve radionice akvarela, tokom kojih će zainteresovani polaznici imati priliku da upoznaju ovu likovnu tehniku i iskažu svoje likovno umeće.

Tokom ovih susreta, ljubiteljima umetnosti približićemo slikanje vojvođanskog pejzaža, pre svega Srema i Bačke u kojima je kolekcionar Rajko Mamuzić proveo periode života. Prema ličnim fotografijama kolekcionara upoznaćemo vojvođanske predele: Kraljevci, Surčin, Zemun, Fruška gora i Novi Sad.  Takođe, kao inspiracija mogu poslužiti i oko šezdeset dela pejzažnog slikarstva i više od stotinu crteža sa ovom tematikom u okviru fonda zbirke Rajka Mamuzića.

Radionica je koncipirana tako da polaznici steknu osnovna teorijska i praktična znanja o akvarelu. Za učešće u programu nije potrebno prethodno znanje. Radionica je namenjena svim starosnim grupama, a slikarski pribor je obezbeđen.

Radionica će biti održana u vrtu Poklon zbirke, a ukoliko zdravstvene mere to onemoguće, publici će biti ponuđen onlajn sadržaj na ovu temu.

(u vrtu Poklon zbirke, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Vase Stajića 1)

Obeležavanje 17. Evropske noći muzeja

Program: „Susret sa kustosom – Čas likovne (s)kul(p)ture“

15. maj u 17:30, 19:00, 20:30 i 22:00 časa

Program sadrži priče o odabranim skulpturama iz izložbene postavke „Vladeta Petrić – ritam mase i arabeske“.

Posetioci će imati priliku da razgovaraju sa kustosom o pojedinim odabranim delima vajara Vladete Petrića iz fonda Poklon zbirke Rajka Mamuzića koja su prikazana na izložbi, a predstavljaju istaknute primere njegovog stvaralaštva. Moći će i da čuju neke od zanimljivosti koje se tiču posebnih vremenskih tačaka razvoja umetničkog jezika ovog autora.

Obeležavanje Međunarodnog dana muzeja u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Predavanje: „Osvrt na delo – Skulpture iz Stalne postavke Poklon zbirke Rajka Mamuzića“

18. maj u 18:00 časova

Kolekcionar Rajko Mamuzić je u fond svoje zbirke uvrstio dela istaknutih stvaralaca u oblasti vajarstva, generacijskih predstavnika jugoslovenske skulpture, koji su obeležili savremenu likovnu scenu i utrli put današnjoj skulpturi.

Predavanje će publici predstaviti glavne odlike savremene skulpture na ovim prostorima u drugoj polovini HH veka. Sa posebnim osvrtom na primere aktuelnih skulptoralnih tendencija tog vremena iz Stalne postavke Poklon zbirke Rajka Mamuzića.

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 12. do 18. maja od 10 do 20 časova
  • 15. maj od 10 do 22 časa

Adresa:

  • Vase Stajića 1, Novi Sad

Sajt: Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Osnivači