Loading...
2020

Gradski muzej Vrbas – Kulturni centar Vrbasa


Stalna postavka Gradskog muzeja VrbasGradski muzej Vrbas predstavlja stalnu postavku "Vrbas, čovek i priroda - sklad suživota" koja je koncipirana tako da provede posetioca kroz period dug osam milenijuma. Ovaj dug period u kome su se smenjivale različite kulture predstavljen je prezentovanjem arheološke i istorijske zbirke.

Tema asocira na Crnu baru, vodotok zahvaljujući kojem je u davna vremena čovek zastao na svom putu i našavši idealne uslove za život formirao prvo naselje, baš ovde. Danas, milenijumima kasnije, Crna bara "utopila" se u Veliki bački kanal i sada je zaista i crna i bara. Sklad koji je trajao negde se zagubio, čovek je prestao da se prilagođava prirodi sa željom da je potčini, iskoristi, a za uzvrat ne da ništa. I sada smo tu.

Tema pokušava da zaintrigira i natera na razmišljanje o našoj ulozi u razvoju svesti o očuvanju nasleđa, kako prirodnog tako i kulturnog, o neophodnosti da se pojedinačno da doprinos i očuvanju i unapređenju nasleđenog.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Arheološka i istorijska zbirka muzeja koja prikazuje period dug osam milenijuma
Stalna postavka: "Vrbas, čovek i priroda - sklad suživota"

Posebni programi Gradskog muzeja Vrbas

Promocija zastave DVD Stari Vrbas iz 1913. godine.

09. novembar u 12 časova

Zastava predstavlja izuzetan eksponat i reprezent je kulturnog nasleđa Vrbasa. Na njoj se nalazi grb Starog Vrbasa s jedne strane i grb Društva s druge strane. Grb Vrbasa nas upućuje na glavne delatnosti i osnovu na kojoj je formirano naselje. To je predstavljeno simbolima: srp, klasje žita, vinogradi i brod na reci.

Zastava - reprezent kulturnog nasleđa Vrbasa

Nakon završene konzervacije i restauracije zastava će biti izložena u stalnoj postavci, a snimićemo i video materijal o istorijatu Društva, simbolima na zastavi i procesu konzervacije. Snimci će biti dostupni na našim društvenim mrežama.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Izložba Gradskog muzeja Vrbas: "Glavnim šorom"

10. novembar u 12 časova

Izložba se sastoji od 28 priča o važnim objektima u glavnoj ulici u Vrbasu  koja se zaista tako i zvala pre 2. svetskog rata. To su ugostiteljski, znatski, privredni, medicinski objekti i dr.

Panoi su izrađeni tako da mogu da budu izloženi na otvorenom što zadovoljava kriterijume vezane za trenutnu situaciju i nemogućnost okupljanja velikog broja ljudi u zatvorenom prostoru.

Građevine i simboli Vrbasa - Glavna ulica u Vrbasu pre rata
Izložba Gradskog muzeja Vrbas: "Glavnim šorom"

Takođe, u sklopu izložbe snimićemo i kraće video-zapise o svakom objektu pojedinčno, na licu mesta.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Promocija projekta: "Digitalizacija dokumentacije sa arheoloških istraživanja "Šuvakov salaš - Klisa" 1984-1991, 2014-2018.

12. novembar u 12 časova

Projekat finansiran od strane Ministarstva kulture 2019. godine.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)

Digitalizacija dokumentacije sa arheoloških istraživanja "Šuvakov salaš - Klisa"
"Šuvakov salaš - Klisa" 1984-1991, 2014-2018.

Izložba: "Sagradiću šajku"

12. novembar u 12 časova

Izložba se sastoji od petnaest priča koje su objedinjene motivom Crne bare - Velikog bačkog kanala na čijim je obalama, pre osam hiljada godina, formirano prvo naselje - preteča današnjeg Vrbasa.

Izložba "Sagradiću šajku"
Izložba Gradskog muzeja Vrbac: "Sagradiću šajku"

U skladu sa stalnom postavkom priča o vodotoku nas upoznaje sa kulturno-istorijskim bogatstvom područja ali i opominje na ulogu čoveka u očuvanju nasleđa, a samim tim i životne sredine.  Izložba će biti postavljena u glavnom objektu muzeja.

(Gradski muzej Vrbas, Maršala Tita 88, Vrbas)Adresa:

Maršala Tita 88, Vrbas


Sajt: Gradski muzej Vrbas

Osnivači