Loading...
2020

Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac Raška

Stalna postavka Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac Raška


Memorijal "Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije 1915" 

od 07 do 20 časova.

Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac Raška: Stalna postavka „Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije“ je memorijal koji je oformljen kako bi trajno bio obeležen događaj iz Prvog svetskog rata kada je Raška trinaest dana bila neformalna prestonica Kraljevine Srbije. Postavku čine tri, međusobno povezana, segmenta:

  1. fotografije, dokumenta, uniforme, vojne zastave, fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja koji oživaju boravak Vlade i njena zasedanja u kući Kursulića;
  2. kutak Milunke Savić - heroine Velikog rata rodom sa područja Raške. U Spomem sobi su izložene njene fotografije i fotografija njenog ordenja, medalja i spomenica kojima je bila odlikovana;
  3. Omaž porodici Kursulić koja je ustupila svoj dom za sedište Vlade i Državni trezor od 31. oktobra do 12. novembra 1915. godine. Ugledna preduzetnička porodica dala je veliki doprinos razvoju Raške s kraja 19. i u prvoj polovini 20. veka.  Formiran je mali salon varoške kuće sa fotografijama članova porodice.
Memorijal "Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije 1915"

(Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6 )

Memorijalna soba Milunke Savić u Jošaničkoj Banji

Od 10 do 14 časova.

Memorijalna soba Milunke Savić je interaktivna, multimedijalna postavka posvećena heroini Milunki Savić. Centralno mesto izložbe zauzima interaktivni mozaik koji čine brojne Milunkine fotografije koje iza sebe kriju autentične filmove iz Velikog rata. Filmove putem tablet računara pokreće specijalno kreirana aplikacija. Drugi segment su dva, improvizovana, vojna rova – srpski i austrougarski kojim se teži da posetiocu budu dočarani uslovi u kojim je Milunka ratovala. Treći deo postavke predstavlja izložba: predmeta iz perioda Prvog svetskog rata (vojne uniforme, zastave, oružje...), fotografija, dokumenata i naslovnica francuskog dnevnog lista Le Petit Journal.

Postavka

(Jošanička Banja)

Posebni programi

Izložba: „Od dodira do spektakla“ - vođenje i radionica

09. novembar od 11 časova.

Izložba autorke Marije Jevtić Dajić „Od dodira do spektakla“ nastala je u želji da se umetnost približi slepim i slabovidim korisnicima. Osmišljena je tako da uz slike u prostorijama galerija budu izloženi i 3D modeli - slike, koji su nastali na osnovu autorkinih 2D slika, koje su skenirane i prebačene u program za 3D modelovanje (AutoCad) te ištampane na 3D štampaču od strane arhitekte Milivoja Dajića.

Ideja vodilja u radu i razmišljanju Marije Jevtić Dajić bila je pomisao na to kako izgleda taj unutrašnji svet slepih i da li bi oni dodirom mogli da osete oblike i kontekst slike (modela koji dodiruju)?

U toku vođenja kroz izložbu biće obuhvaćeno upućivanje slepih i slabovidih u osnovne ideje i značenja izloženih dela. Biće im približeno delo od simbolike pa do same fakture. Kroz materijale koji slepi i slabovidi budu dodirivali imaće priliku da do detalja razaznaju i onaj vizuelni deo jer će ti materijali biti pravilno i promišljeno podeljeni po masama koje se nalaze na originalnoj slici.

Radionica, koja će uslediti odmah po završetku vođenja kroz izložbu, obuhvatiće princip ,,crtanja po modelu’’ gde će učesnici crtati ono što osete i dodirnu na 3D modelima Marije Jevtić Dajić. Radionica je namenjena slepim i slabovidim osobama, ali i svim zainteresovanim koji hoće da zavire u svet bez svetlosti. Nakon radionice će uslediti razgovor umetnice sa učesnicima o njihovim impresijama tokom rada.

Zainteresovani za učešće na radionici se mogu prijaviti na broj 061/3110983.

Radionicu i kroz izložbu vodi: Marija Jevtić Dajić, autorka.

(Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6)

Posetioci centar za kulturu obrazovanje i informisanje Gradac
Posetioci Galerije

Stručno vođenje kroz izložbu „Milunka Savić“

10. novembar od 10 časova.

Stručno vođenje kroz stalnu postavku posvećenu Milunki Savić autora dr Dušana Jovovića i koautorke Danijela Matović biće organizovano sa ciljem da se zainteresovani detaljno upoznaju sa prvom stalnom postavkom posvećenom Milunki Savić, ali i sa najvažnijim segmentima Velikog rata.

Grupu će kroz izložbu voditi Danijela Matović. Zbog ograničavanja broja lica istovremeno prisutnih u zatvorenom prostoru, u cilju zaštite od virusa Kovid 19, prisustvo na vođenju je potrebno prijaviti na broj 061/3110983.

(Memorijalna soba Milunke Savić u Jošaničkoj Banji)

Predavanje: „Predstavi svoj muzej“

11 novembar od 11 časova.

Stalna muzejska postavka, Centar za kulturu obrazovanje i informisanje Gradac
Stalna muzejska postavka

Onlajn predstavljanje video materijala na temu „Predstavi svoj muzej“, na iternet stranicama Centra za kulturu „Gradac“.

Stručno vođenje na znakovnom jeziku: „Upoznaj lokalni muzej“

12. novembar u Spomen sobi „Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije“ –od 10:00 časova; Memorijalna soba Milunke Savić u Jošaničkoj Banji –od 13:30 časova.

„Upoznaj lokalni muzej“ – vođenje na znakovnom jeziku  je program namenjen gluvim i nagluvim osobama. Cilj je da se omogući i pomenutim licima sa invaliditetom da upoznaju sadržaj stalnih izložbenih postavki Centra za kulturu „Gradac“. Prevodilac na znakovni jezik je Amela Alivodić. Snimljeni video materijal će i u budućem periodu biti korišćen kada osobe sa oštećenim čulom sluha budu posetile navedene izložbe.

(Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6; Memorijalna soba Milunke Savić u Jošaničkoj Banji)

Izlpožbena postavka, Centar za kulturu obrazovanje i informisanje Gradac
Izložbena postavka

Predavanje: „Kultura sefardskih Jevreja na Balkanu“

13. novembar od 19 časova.

Predavanje na temu „Kultura sefardskih Jevreja na Balkanu“ razmotriće ulogu i značaj sefardske kulture za region Balkana. Jevrejske izbeglice nakon izgona iz Španije krajem 16. veka naselile su brojne balkanske gradove. Njihovo prisustvo u Osmanskom carstvu snažno utiče na privredu i vizuelnu kulturu gradova. Sefardi i njihovo sećanje na špansku postojbinu i saživot sa muslimanima nazvano „La Convivencia“ konceptualno se nadovezuju na zajednički život sa osmanlijama. Naseljeni u gradovima sefardski Jevreji su bili prepoznatljiva balkanska manjina. Brojni artefakti materijalne kulture svedoče o njihovoj zaostavštini kao i sakralna arhitektura Beograda, Sarajeva, Soluna i Istanbula. Nakon nacionalnih revolucija u 19. veku jevrejska populacija tražila je načine za uključivanje u stvarnost novih nacionalnih hrišćanskih država. Tragičan nestanak većine balkanskih Jevreja stradalih u Holokaustu trajno su izmenili kulturnu sliku Balkana.

Predavač: Vuk Dautović, Filozofski fakultet u Beogradu – odeljenje za istoriju umetnosti.

(Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6)

Promocija knjige Ljiljane Dugalić „Na obali“

14. novembar od 19:30 časova.

Roman sa temom inkluzije, kakav je roman „Na obali“, retkost je u srpskoj književnosti. Po rečima autorke, susret sa decom sa „posebnim blagoslovom“ i njihovim porodicama bio je inspiracija da priču svog dela posveti sudbini jedne majke i deteta.

            „Ljiljana Dugalić ovom knjigom i likom majke otvara retko otvorljivu temu u našoj književnosti. Glavna junakinja njene knjige, doktorka Ana, na neki čudesan način u sebe objedinjuje brojne likove majki iz književnih dela, a mnogo više majki iz svakodnevnog života. Neke od njih, neopisane u knjigama, svakodnevno susrećemo. Oslepljeni od gledanja u ništa, ne vidimo njihovu unutrašnju bitku koja je i naša bitka. Ne učestvujemo u njoj ili učestvujemo sažaljenjem koje je potrebnije nama nego njima. I tako se događa da su one na obali, a mi plutamo u sopstvenoj kaljuzi, čak i kad je u pitanju sopstveno dete.“ (Miloje Radović, pisac za decu i bibliotekar)

Na promoci knjige „Na obali“ biće govora o samom delu i brojnim zanimljivim detaljima, u svedočenju ljubavi prema bližnjima, iz autorkinog stvaralačkog opusa. Gosti: Ljiljana Dugalić – književnica iz Beograda, pisac za decu i humanista i Miloje Radović - bibliotekar.

(Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6)

centar za kulturu obrazovanje i informisanje gradac
Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška

Stručno vođenje kroz stalnu izložbu „Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije“

15. novembar od 10 časova.

Stručna vođenja kroz stalnu postavku „Raška ratna prestonica Kraljevine Srbije 1915. godine“biće organizovana sa ciljem da se zainteresovani detaljno upoznaju sa stalnom postavkom raščanskog memorijala. Poseban akcenat će biti stavljen na dolazak Vlade Kraljevine Srbije u Rašku, na fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelje, Milunku Savić i staru raščansku porodicu Kursulić.

Grupu će kroz izložbu voditi Danijela Matović, organizator muzejskih aktivnosti u Centru za kulturu „Gradac“. Zbog ograničavanja broja lica istovremeno prisutnih u zatvorenom prostoru, u cilju zaštite od virusa Kovid 19, prisustvo na vođenju je potrebno prijaviti na broj 061/3110983.

(Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6)


Radno vreme:

  • Spomen soba „Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije“ - od 07 do 20 časova
  • Memorijalna soba Milunke Savić u Jošaničkoj Banji - od 10 do 14 časova

Adresa:

  • Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška, Ibarska 6
  • Jošanička Banja


Sajt: Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška

Osnivači