Loading...
Beograd

Muzej primenjene umetnosti

Stalna postavka Muzeja primenjene umetnosti


Izložba: "Na prvi (p)ogled: Muzej primenjene umetnosti"

Izložba je "ogledna" postavka zajedničkog rada kustosa istorijskog sektora Muzeja i predstavlja prvu etapu u formiranju budućih izložbenih postavki Muzeja. Izložene eksponate povezuje pripadnost "malim svetovima svakodnevice" novovekovnog građanskog miljea s ciljem da se pogled posetioca usmeri na same predmete i da se ukaže na njihove međusobne komunikacijske i interakcijske potencijale iz kojih će se razvijati narativi budućih muzejskih izložbi. Muzej primenjene umetnosti značajan deo artefakata predstavlja premijerno, a jedan broj je ponovo izložen posle više decenija.

Margaret Tačer na otvaranju izložbe "Englesko srebro", Muzej primenjene umetnosti u Beogradu
Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Margaret Tačer na otvaranju izložbe Englesko srebro, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 24. septembar 1980.

Posebni programi

Izložba: 70 – 70 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu

Od 12. novembara 2020 –do 31. januara 2020.

Realizacija: Odeljenje umetničkih zbirki u saradnji sa Odsekom za centralnu dokumentaciju Muzeja primenjene umetnosti

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu obeležava 6. novembra 2020. godine 70 godina od osnivanja. Prvobitna koncepcija izložbe posvećene obeležavanju ovog datuma bila je koncipirana kao rad na prvoj fazi u definisanju i prezentaciji nove stalne postavke Muzeja, kao jedne od primarnih strateških orijentacija. 

Usled promenjenih uslova uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19 došlo je do promene i sažimanja prvobitnog koncepta izložbe.

Mis Jugoslavije 1966. godine na modnoj reviji Centrotekstila, fotografija se nalazi u Beogradu u Muzeju primenjene umetnosti
Mis Jugoslavije Nikica Marinović na modnoj reviji kreatora Aleksandra Joksimovića i kuće Centrotekstil, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 22. decembar 1966.
Redefinisani koncept izložbe 70 – 70 godina Muzeja primenjene umetnosti

Baziran je prevashodno na dokumentarnom materijalu preko koga se dokumentuje i istorizuje rad Muzeja od osnivanja 1950. godine sve do kraja druge decenije 21. veka. Kao i mnogi drugi domaći i svetski muzeji, Muzej primenjene umetnosti je prošao kroz različite etape razvoja i delovanja. Kroz određeni diskurs Muzeja, svaka od etapa je  odražavala složene odnose promenljivih realnih praksi primenjene umetnosti i dizajna, a u fonu provokacija iz sfere kulture, društva i politike. Na izložbi će se kroz dokumentarnu građu pokazati istorija Muzeja (koncepcija, organizacija, programska politika, stalna postavka), kao i širi muzeološki i istorijsko-umetnički aspekti njegovog delovanja.

Izložba se sastoji od dva segmenta, dokumentarnog, pod nazivom Dokumenta i ilustrativnog, pod nazivom Muzejski plakat. Prvi segment izložbe Dokumenta prikazauje istorijat i hronologiju delovanja Muzeja. Kroz dokumetnovanje negovanog programskog identiteta i kontinuiteta delovanja Muzeja tokom 70 godina, pokazaće se širok dijapazon delatnosti, raznorodnost kolekcija, kao i različite manifestacije,  izložbe, ličnosti i događaji. Drugi segment izložbe, Muzejski plakat,  sastoji se od izabranih muzejskih plakata koji, kao veoma indikativan i komunikativan vid grafičkog dizajna, uverljivo ilustruju raznorodnu i raznoliku delatnost Muzeja tokom 70 godina postojanja i rada.

Tokom trajanja izložbe planiran je i poseban Događaj – koncept u okviru koncepta – prezentacija dizajnera nedelje i predmeta nedelje na vebsajtu Muzeja i na izložbi.

Radno vreme:

  • Od utorka do subote od 11 do 19 časova.

Adresa: 

  • Vuka Karadžića 18

Sajt: Muzej primenjene umetnosti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Osnivači