Loading...
Beograd

Galerija „Haos“ – Fondacija za crtež

Izložbeni prostor Galerije "Haos" iz Beograda

Posebni programi Galerije "Haos"

Retrospektivna izložba crteža našeg uglednog scenografa i kostimografa  - Miodraga Tabačkog po izboru Borke Božović

Galerija "Haos" predstavlja izložbu koju 27. oktobra otvara dr Milena Dragićević Šešić.

Reč je o crtežima namenjenim mnogim pozorišnim, baletskim i operskim predstavama. Odabrani su radovi sa izrazitim crtačkim karakteristikama. To su likovne kombinacije izvedene olovkom, tušem, akvarelom, pastelom, ponegde i uljem, u kojima se suočava maštovitost, kultura autora i smelost u pomeranju granica mogućeg i zadatog.

Naš a svetski poznat scenograf i kostimograf, pored brojnih uglednih nagrada, 2018. je ovenčan i zvanjem počasnog doktora Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Galerija Haos nastavlja jesenji program prezentacijom crteža našeg uglednog i svetski poznatog scenografa - Miodraga Tabačkog. Reč je o retrospektivnoj postavci radova iz petodecenijskog rada. Reč je o crtežima namenjenim mnogim pozorišnim, baletskim i operskim predstavama.

Galerija Haos - Fondacija za crtež
Postavka Galerije "Haos" - Fondacija za crtež

Radovi sa izrazitim crtačkim karakteristikama su zapravo likovne kombinacije izvedene olovkom, tušem, akvarelom, pastelima, ponegde i uljem, u kojima se uočava maštovitost, kultura autora i smelost u pomeranju granica mogućeg i zadatog.

U svom tekstu o ovim radovima, Gordana Popović Vasić ističe da su to crteži izrazite imaginacije, bogatstva likovnog jezika, često složenih zamisli a uvek adekvatnih sredstava izražavanja i da je poetika crteža Miodraga Tabačkog nastala u sukobu linije mašte i materije. Zapravo je sublimacija iskonskog susreta imaginacije i funkcije u činu neke predstave.

Konferenciju za štampu i razgovor sa Miodragom Tabačkim organizujemo u ponedeljak, 26. oktobra u 12. sati.

Ko je Miodrag Tabački?

Miodrag Tabački je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1972, a 1974. godine na Odseku za scenografiju Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu.

Od 1978. do 2014. profesor je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i gostujući profesor na raznim univerzitetima u svetu. Godine 2018. stiče zvanje doktora na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Za repertoarska pozorišta, festivale i neformalne grupe uradio je više od 200 scenografija, kao i kostime za preko 100 dramskih, operskih, baletskih i lutkarskih predstava. Kao scenograf i kostimograf radio je, kao gost, u većini jugoslovenskih pozorišta, kao i u Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Italiji i Nemačkoj.

Za svoj rad nagrađivan je brojnim nagradama, nekima i po više puta, za pojedine svoje kreacije i za životno delo.

od 27. oktobra do 27. novembra 2020. godine

14. novembra od 12 do 22 časa

(Galerija "HAOS" - Fondacija za crtež, Dositejeva 3, Beograd)

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • svakog radnog dana od 12 do 20 časova,
  • 14. novembra od 12 do 22 časova

Adresa:

  • Dositejeva 3, Beograd

Sajt: Galerija "Haos" - Fondacija za crtež

Osnivači