Loading...
2020

Prirodnjački muzej u Beogradu


Postavka Prirodnjačkog muzeja u Galeriji na Kalemegdanu

Izložba: "Zov daljine - seobe u carstvu životinja"

Prirodnjački muzej u Beogradu svim posetiocima prikazuje koliko značajnu ulogu imaju seobe u životinjskom svetu i koliko su od suštinske važnosti za održavanje zdrave Planete. Seleći se sa jednog na drugo mesto organizmi su u stanju da koriste druge resurse, neophodne za opstanak, i izbegnu nepovoljne uslove sredine.

Bela roda - Seobe u životinjskom carstvu, Prirodnjački muzej Beograd

Bela roda, foto P. Kostin

Izložba objašnjava fenomen seoba životinja na Zemlji. Predstavljeno je 87 vrsta životinja, za koje je karakterističan selidbeni način života, odnosno 119 taksidermijskih preparata insekata, gmizavaca, riba, ptica i sisara iz bogatih zbirki muzeja. Posebno su zanimljivi eksponati nekih vrsta insekata (leptir monarh, stričkovac, veštica, putnički skakavac, vilinski konjic), gmizavaca, riba, slepih miševa i nekih kopnenih sisara (gnu).

Selidbe su, ipak, najpoznatije među pticama, koje se kreću letenjem i prelaze velike udaljenosti, tako da je najveći deo izložbe posvećen pticama.

Predstavljeno je kakve tehnike i strategije letenja koriste: obična čigra, seoska lasta, čvorak, galeb, zimovka, beloglavi sup, ždral, kao i druge vrste ptica, koje se orijentišu na razne načine i pronalaze svoj put tokom seobe.

(Galerija Prirodnjačkog muzeja, Mali Kalemegdan 5, Beograd)

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 10. do 15. novembra od 10 do 18 časova
  • u subotu, 14. novembra od 10 do 22 časa.


Adresa:

  • Galerija Prirodnjačkog muzeja - Mali Kalemegdan 5, Beograd
  • Njegoševa 51, Beograd


Sajt: Prirodnjački muzej u BeograduOsnivači