Loading...
2020

Ogranak SANU u Novom Sadu


Posebni programi - Ogranak SANU u Novom Sadu:

Postavka Galerije „Milan Konjović“iz Sombora

Od 09. do 15. novembra od 08 do 20 časova.

U savremenoj likovnoj umetnosti prve polovine HH veka, Konjović je nesporno jedan od najistaknutijih stvaralaca koji je svojim osobenim delom, izuzetne umetničke vrednosti dao ogroman doprinos razvoju i afirmaciji srpske moderne likovne umetnosti i kulture. Stvarao je neprekidno skoro osam decenija i za sobom ostavio veličanstven opus, koji broji do šest hiljada dela različitih likovnih tehnika i disciplina, (ulja, crteža,pastela,tempera,akvarela itd). Neiscrpno vrelo inspiracije i pokretačku energiju prolalazio je u snažnoj interakciji sa prirodom, u bliskom okruženju i u ljubavi prema čoveku, koji je projektovao u svoj autentični doživljaj.

Slika "Djura Voštar", autor Milan Konjović, 1945. godina, Sombor
Đura Voštar, 1945. Sombor

Ova izložba pod nazivom „Likovi Milana Konjovića“, posvećena je veoma značajnom korpusu Konjovićevih slika sa motivima ljudi, autentičnih i živopisnih likova, koji su  snažno inspirisali umetnika da ih trajno ovekoveči svojim osobenim likovnim jezikom. Slikanje ljudi i ljudske figure,  bila je stalno prisutna u dugogodišnjem umetničkom radu M.Konjovića.

"Krčmarica" 1959, Bačka Topola, autor Milan Konjović
Krčmarica,1959 Bačka Topola

Dela  koja nesporno predstavljaju okosnicu u prebogatom i veoma složenom stvaralačkom opusu umetnika. Povod za ovu interesantnu izložbu odabirom od 19.slika, likova, koji su opisani u monografiji „Nasamo sa Milanom Konjovićem“, autora, Mira Vuksanovića[1]. U  sadržaju ove izuzetne monografije, gospodin Vuksanović je opisao mnoge likove, njihova imena, nadimke i razne životne nevolje i sudbine na osnovu dragocenih kazivanja Milana Konjovića, koji je pomenute likove trajno zabeležio na svojim slikarskim platnima.

"Partija karata". 1969., Sombor, od autora Milana Konjovica
Partija karata,1969 Sombor
Izložba: „Likovi Milana Konjovića“

U svojoj monografiji gospodin Vuksanović piše sledeće: „Vrlo često dok sam promatrao portrete nepoznatih osoba, poželeo bih da o njima doznam više no što je slikar „rekao“. Zanimao me je život tih ljudi, jer sam ga naslućivao kao literarnu podlogu slike.

"Poštar Mato" od autora Milana Konjovića, Cavtat.
Poštar Mato,1935 slikano u Cavtatu

U razgledanju figuralnog slikarstva Milana Konjovića, pitao sam se još: da li je većina tih unakaženih čeljadi zaista postojala ili je sve to rezultat slikareve čudne maštovitosti.To su bili razlozi zbog kojih sam sa Konjovićem često razgovarao o likovima na njegovim slikama i crtežima. Pre nekoliko godina, decembra 1979, kada sam za Letopis Matice srpske spremao Konjovićevo kazivanje o crtežima, bio sam izneneđen slikarevim živim sećanjima na nastanak, a posebno činjenicom što je odmah prepoznao sve ljudske prilike na svojim arabeskama.

Osim toga, o njima, tim ljudskim prilikama, kazivao je zanimljive podatke, znao njihova prava imena, nadimke i razne životne nevolje. Tom prilikom sam prvi put zabeležio i takva Konjovićeva sećanja.[2]

Slika autora Milana Konjovića "Ždera", 1959. godina, Senta
Ždera,1958 Senta

U celokupnom umetničkom radu Milana Konjovića od nastanka prvih slika, ljudska figura je stalno prisutno, čak i ako ne slika čoveka on se uvek njemu obraća. Neverovatna upornost i želja za stvaranjem, praćena velikom energijom i posvećenom radu donela je Konjoviću uspeh i priznanje kao malo kojem našem slikaru, koji sa razlogom zauzima zasluženo najistaknutije mesto u našem savremenom slikarstvu. Svojim moćnim i ipozantnim delom Konjović je obeležio skoro čitav HH-i vek.

                                                                                                                                                                                                                                               Nebojša Vasić

[1] Miro Vuksanović, NASAMO SA MILANOM KONJOVIĆEM, Izdavač: Pravoslavna reč, 2018.

[2] Miro Vuksanović, NASAMO SA MILANOM KONJOVIĆEM, Izdavač: Pravoslavna reč, 2018.str. 213.

-

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

--

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 08 do 20 časova

Adresa:

  • Ogranak SANU, Nikole Pašića 6, Novi Sad

Sajt: Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak SANU u Novom Sadu

Osnivači