Loading...
2020

Narodni muzej Zrenjanin

Stalna postavka Narodnog muzeja u Zrenjaninu


Prostor stalne postavke Muzeja ima površinu od 1200 m2. Na prvom spratu posetioci imaju priliku da pogledaju Umetnički deo stalne postavke koji obuhvata dva segmenta – primenjenu i likovnu umetnost. Takođe, na prvom spratu se nalazi i Soba istorije sporta. Narodni muzej Zrenjanin ima deo stalne postavke na drugom spratu koja obuhvata postavke Prirodnjačkog, Arheološkog, Istorijskog i Etnološkog odeljenja.

Posebni programi

Izložba "Smrt fašizmu!"

od 09. do 14. novembra od 09 do 19:30 časova (pauza od 13:30 do 14 časova).

Realizovana je zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, povodom 75 godina od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Petrovgrad je oslobođen 2. oktobra 1944. godine, tako da se ove godine navršava i 76 godina od oslobođenja grada.

Autor je Vladislava Ignjatov, kustos – istoričar. Izložba “SMRT FAŠIZMU!” se sastoji iz 2 segmenta. Prvi obuhvata istorijat oslobodilačke borbe u Petrovgradu od 1941. do 1944. godine (Martovske demonstracije, ulazak Nemaca u grad i njihov teror, ustanak i Narodnooslobodilačka borba) s akcentom na oslobođenju grada – 2.oktobar 1944. predstavljen kroz kratak tekst i fotografije, kao i razne predmete i dokumenta – koji se čuvaju u Narodnom muzeju Zrenjanin.

Drugi segment izložbe čine fotografije spomenika širom srednjeg Banata, kao i u samom gradu, koji kao nemi svedoci predstavljaju doprinos kulturi sećanja na još jedan tragičan period jugoslovenske i srpske istorije – period borbe protiv fašizma.

Kamerna postavka "Tito plakat - Štampana akcija"

od 09. do 14. novembra od 09 do 19:30 časova (pauza od 13:30 do 14 časova).

Na izložbi će biti predstavljeno desetak političkih plakata iz perioda nakon Drugog svetskog rata. 

Zajedničko za sve plakate jeste da su njihovi tvorci (dizajneri, slikari i fotografi) tražili inspiraciju u liku Josipa Broza Tita. 

U likovnom pogledu na njima se prepliću različiti uticaji od realizma i popularne umetnosti, do optičkog pravca i digitalnih stremljenja. Autor izložbe je Dejan Vorgić, kustos – istoričar umetnosti.

Izložba: "Moj grad - lep kao slika!"

od 09. do 14. novembra od 09 do 19:30 časova (pauza od 13:30 do 14 časova).

Izložba radova učenika nastalih u likovnoj radionici "Moj grad- lep kao slika!" biće održana u Holu NMZ. Autor radionice i izložbe je Ivana Arađan, kustos – istoričar umetnosti.                                                

Izložba: "Rekonstrukcija srednjovekovnog ratnika"

od 09. do 14. novembra od 09 do 19:30 časova (pauza od 13:30 do 14 časova).

Izložba predstavlja rekonstrukciju života srednjovekovnih ratnika azijskog porekla, koji su, u dužem ili kraćem periodu, bili prisutni na teritoriji Panonske nizije.

Ovom izložbom je obuhvaćen period od ranog srednjeg veka, pa sve do XIV veka, dok je posebna pažnja usmerena na naoružanje i ratničku opremu naroda kao što su Avari i Mongoli. Publici će biti predstavljeno oružje i oklopi drevnih naroda. Nadležni kustos je Aleksandar Šalamon – arheolog.

Kamerna postavka "Upoznajte primate"

od 09. do 14. novembra od 09 do 19:30 časova (pauza od 13:30 do 14 časova).

Kamerna postavka „Upoznajte primate“ sastoji se od dva preparirana majmuna i biće postavljena na drugom spratu NMZ. Autor postavke je Nataša Knežević, viši kustos – biolog.

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 09. do 14. 11.2020. od 09 do 19:30 časova (pauza od 13:30 do 14 časova),
  • 14.11.2020. od 17 do 21 časova.
  • 11. 11. 2020. Narodni Muzej Zrenjanin ne radi.

Adresa: 

  • Subotićeva 1, Zrenjanin


Sajt: Narodni muzej Zrenjanin

Osnivači