Loading...
2020

Muzejska zbirka Narodnog univerziteta Trstenik

Stalna postavka Muzejske zbirke Narodnog univerziteta Trstenik


Muzejska zbirka Narodnog univerziteta Trstenik postoji od 1983. godine u okviru Narodnog univerziteta Trstenik. U početku, Muzejska zbirka je svoje kancelarije imala u prostorijama Narodnog univerziteta, ali je od 2000. godine fizički izdvojena u posebnu zgradu.

Muzejska zbirka poseduje: istorijsku zbirku, reprezentatitvnu zbirku predmeta od tkanja (ćilima, peškira, suknji, prekrivača), predmeta koji su se na selu koristili u svakodnevnom životu, a danas su gotovo potpuno nestali i predmeta koji su u trsteničkoj  varošici bili u svakodnevnoj upotrebi u prvoj polovini prošlog veka.

Deo stalne postavke Muzejske zbirke Narodnog univerziteta u Trsteniku
Svadba u Kani, freska, manastir Kalenić

Pored vredne etnološke zbirke, Muzejska zbirka Trstenik poseduje i dve arheološke zbirke. U pitanju su: zbirka sa nalazišta Blagotin (koja se nalazi u Institutu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu) i zbirka sa nalazišta Stragari. Obe zbirke su iz neolitskog perioda i jedinstvene su u regionu.

Iako ima dovoljno raspoloživog materijala, Muzejska zbirka nema svoju stalnu postavku, zbog neodgovarajućeg prostora.

  • svakog radnog dana od 07 do 15 časova

(Muzejska zbirka Narodnog univerziteta Trstenik, B. Jugović bb, Trstenik)

Posebni programi Muzejske zbirke Narodnog univerziteta Trstenik

Izložba "Širi, širi, vezeni peškiri"

Izložba će publici predstaviti zbirku peškira Muzejske zbirke Trstenik.

Osnovna ideja izložbe je skretanje pažnje na položaj žena na selu, koji je i danas marginalizovan, kroz jedan predmet tekstilnog pokućstva koji je bio u svakodnevnoj upotrebi, a tesno je povezan i sa brojnim običajima godišnjeg ciklusa, svadbenim, pogrebnim i drugim običajima.

Prikaz položaja žena na selu kroz izložbu "Širi, širi, vezeni peškiri"

Grupa prelja i pletilja, Trstenik, jesen 1945.

Izložba je dobila naziv po dečijoj igri sa kojom se devojčice i dečaci upoznaju sa jednom važnom primenjenom narodnom umetnošću - veženjem peškira.

Deca svakodnevno gledaju svoje majke i bake tokom procesa prerade biljnih i životinjskih sirovina i njihovim pretvaranjem u niti pređe koje se dalje koriste u procesima tkanja i postupcima nastajanja peškira.

Devojčice od osme godine ulaze u proces izrade tekstilnog pokućstva kako bi na vreme sebi obezbedile miraz, jedinu imovinu koju su posedovale tokom života jer su se, u skladu sa patrilinearnom tradicijom, sestre odricale očevine u korist svoje braće.

Tako peškir, zajedno sa još nekim predmetima tekstinog pokućstva biva jedina imovina devojke koja udajom stupa u novi dom. Nakon udaje, njena devojačka sprema ili miraz je tri dana stajala izložena u devojačkoj sobi.

Izlaganjem peškira iz zbirke tekstilnog pokućstva u toku manifestcaije "Muzeji za 10" hteli smo da skrenemo pažnju na položaj žena u seoskim sredinama koje i danas nemaju svoju imovinu, koje se obredno i simbolično kupuju na venčanjima, donose muževima miraz i odriču se imovine u korist svoje braće. To su žene koje najčešće poseduju samo ono što su donele u miraz, a važni deo tog miraza je upravo - peškir.

Adresa: 

  • B. Jugović bb, Trstenik


Sajt: Muzejska zbirka Narodnog univerziteta TrstenikOsnivači