Loading...
2020

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Stalna postavka Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi


Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi predstavlja novu Stalnu postavku koju čini arheološka postavka nalaza s kasnoneolitskog lokaliteta Belovode (5350–4600. godine stare ere) i dokumentarno-istorijska izložba o nastanku i razvoju Petrovca na Mlavi do početka Drugog svetskog rata.

Posebna pažnja je posvećena životu ljudi na Belovodama kroz rekonstrukciju jedne vinčanske kuće sa predmetima koji su korišćeni u svakodnevnom životu. Duh vinčanske kulture predstavljen je artefaktima od kamena (okresanog i glačanog), životinjskih kostiju, zatim, umetničkih i tehnološki visokokvalitetnih grnčarskih proizvoda, kao i predmetima religijskog karaktera koje čine izvesni tipovi posuda, antropomorfne i zoomorfne figurine, keramički žrtvenici, amuleti itd. sa posebnim osvrtom na metalurgiju, koja se na ovim prostorima odvija već 7000 godina. Belovode su, za sada, najstarije nalazište u ovom delu Evrope, na kome je dokazano rudarstvo i metalurgija bakra.

Zgrada Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi
Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Drugi segment Stalne postavke se odnosi na period formiranja naselja na obalama Mlave i njegov privredni, ekonomski, društveni i kulturni razvoj do sredine XX veka. Na regulacionom planu Petrovca iz 1928. godine predstavljeni su najbitniji objekti predratnog Petrovca koji su danas svedočanstvo o lokalnoj istoriji i kulturnom nasleđu, dok je na panoima, sveobuhvatno i tematski predstavljen život grada u trenutku njegovog razvoja i građanskog napretka: preko uprave, trgovine, zanata, obrazovanja, sporta, kulturnih i humanitarnih udruženja.

(Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 163)

Posebni programi

Crno i belo - priča o čokoladi

od 09. do 12. novembra od 08 do 20 časova.

Radionice sa učenicima nižih razreda Osnovne škole u Petrovcu. Vođenje kroz gostujuću izložbu Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

(Zavičajni muzej u Petrovacu na Mlavi, Srpskih vladara 163)

Predavanje o  istorijatu čokolade

12. novembar od 18 časova.

Kustos Prirodnjačkog muzeja  u Beogradu, Desa Đorđević Milutinović održaće predavanje o istorijatu čokolade u Narodnoj biblioteci „Đura Jakšić“.

(Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ , Radeta Moskovlića 17, Petrovac na Mlavi)

Tribina o rodnoj ravnopravnosti

13. novembar od 18 časova.

Tribina posvećena rodnoj ravnopravnosti u saradnji sa Centrom za socijalni rad, u Narodnoj biblioteci „Đura Jakšić“.

(Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ , Radeta Moskovlića 17)

Kad prestaneš da me češljaš, prestaću da te mrzim

14. novembar od 18 do 00 časova.

Evropska Noć muzeja u Zavičajnom muzeju - otvaranje gostujuće izložbe – Kad prestaneš da me češljaš, prestaću da te mrzim, Muzeja afričke umetnosti u Beogradu.

(Zavičajni muzej u Petrovacu na Mlavi, Srpskih vladara 163)

"Kad prestaneš da me češljaš, prestaću da te mrzim" je gostujuća izložba povodom Evropske noći muzeja u Zavičajnom muzeju Petrovac na Mlavi
Gostujuća izložba Muzeja afričke umetnosti u Beogradu

Likovna izložba ULUP-a

od 09. do 14. novembra.

( Galerija „Krug“)

Izložba ULUP-a u Galeriji "Krug", Zaičajni muzej Petrovac na Mlavi
Izložba ULUP-a u Galeriji "Krug"

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 08 do 20 časova,
  • u subotu 14. novembra od 10 do 00 časova.

Adresa: 

  • Zavičajni muzej u Petrovacu na Mlavi - Srpskih vladara 163, 12300 Petrovac na Mlavi
  • Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ - Radeta Moskovlića 17,
    12300 Petrovac na Mlavi


Sajt:  Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Osnivači