Loading...
2020

Galerija Matice srpske

Stalna postavka Galerije Matice srpske


Galerija Matice srpske, sa kolekcijom umetničkih dela nastalih u periodu od XVI do XXI veka, predstavlja jedan od najbogatijih umetničkih muzeja u zemlji. Po značaju i celovitosti izdvajaju se zbirke slikarstva, grafike i crteža XVIII, XIX i XX veka, koje kroz stalnu postavku ilustruju nastanak i razvoj srpske umetnosti novijeg doba i ukazuju na položaj i mesto nacionalne kulture u evropskom kontekstu.

Zgrada Galerije Matice srpske u Novom Sadu
Galerija Matice srpske

Umetnost XVIII veka u kolekciji Galerije Matice srpske

Stalna postavka "Umetnost XVIII veka u kolekciji Galerije Matice srpske" kroz odabir reprezentativnih dela – ikone, religiozne kompozicije i portrete – prikazuje likovnu poetiku tradicionalnog zografskog, ranobaroknog i reprezentativnog visokog i kasnobaroknog srpskog slikarstva XVIII veka.

Stalna postavka umetnosti XIX veka

Ljudi i događaji. Slika prošlosti

Stalna postavka srpske umetnosti XIX veka pod nazivom "Ljudi i događaji. Slika prošlosti" kroz umetnička dela prikazuje ljude i događaje značajne za istoriju srpskog naroda toga doba, kao i tematsku i estetsku opredeljenost srpske umetnosti kojom se potvrđuje njen značaj i mesto u kontekstu evropske umetnosti XIX veka.

Modernizmi  – kontinuiteti i sučeljavanja

Stalna postavka "Modernizmi  – kontinuiteti i sučeljavanja" predstavlja umetnička dela od utemeljene tradicije Paje Jovanovića do "samoubistva slike" Miće Popovića. Srpska moderna umetnost prešla je dug razvojni put tokom XX veka, a neka od gorućih pitanja na tom putu savladavali su umetnici poput Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Milana Konjovića, Petra Lubarde i drugih čija su dela izložena u postavci.

Stalna postavka umetnosti 20. veka

Aktuelna izložba: Monologija. Matrica. Danila Vuksanovića.

Tokom manifestacije, posetioci će imati priliku da uživaju i u izložbama Slike velikih formata – Svedočanstvo epoha i Matrica. Monologija Danila Vuksanovića.

(Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, Novi Sad)

Posebni programi

Umetnost i rodni identitet - Ženski nasuprot muškom pogledu (kustosko vođenje kroz stalnu postavku, Jelena Ognjanović i Ivana Rastović - kustoskinje)

09. novembar od 19 časova.

U svetu uređenom na temelju rodne neravnoteže, užitak gledanja podeljen je između aktivnog muškog i pasivnog ženskog. U toj pasivnoj ulozi žene su gledane i izložene za snažan vizuelni užitak, što potvrđuju brojna umetnička dela. Međutim, tokom XX veka, zahvaljujući feminizmu i sve većoj zastupljenosti umetnica u svetu umetnosti, kreira se nova rodna politika gledanja. Iz tog razloga umetnice grade novi, svoj pogled u umetnosti.

Kustosko vođenje "Umetnost i rodni identitet", Galerija Matice srpske, Novi Sad
Umetnost i rodni identitet

Umetnosti i kvir - Kvir u muzeju (kustosko vođenje kroz stalnu postavku, Nikola Ivanović, kustos)

10. novembar od 19 časova.

Pitanje kvira u srpskoj istoriji umetnosti prestavlja još uvek slabo istražen fenomen. S obzirom da se pojam koristi za veoma širok spektar pojava, fenomena i identiteta, veoma ga je teško „uhvatiti“ i definisati. Priča o kviru u muzeju ima za cilj da ukaže na (ne)vidljivost rodnih i seksualnih identiteta koji izmiču heteronormativu, kako u umetničkim tokovima HH veka, tako i u muzeološkoj praksi.

Kustosko vođenje "Umetnost i kvir", kroz stalnu postavku Galerije Matice srpske
Umetnost i kvir

Seminar za stručnjake u kulturi: Inovativni pristup u razvoju projekata u kulturi;Dr Emir Džanić, stručnjak za inovacije.

09. i 10. novembar.

Galerija Matice srpske će u saradnji sa Muzičkom omladinom Novog Sada organizovati seminar za 30 stručnjaka u kulturi na temu inovacija u umetnosti i kulturi. Kroz dvodnevnu edukaciju i interaktivan pristup u radu, učesnici će se upoznati sa temom otvorenih inovacija i estetike, organizacione kulture za inoviranje, gejmifikacijom i umetnošću inoviranja.

Umetnost i pristupačnost -Različiti u jednakosti kroz umetnost (predavanje Marije Vrebalov, savetnice za univerzalni dizajn i pristupačnost)

11. novembar od 19 časova.

Svi smo različiti po više osnova i na puno tema, ali nas umetnost, kroz stvaranje i/ili uživanje u njoj, čini da budemo jednaki. S jedne strane smo isti u pravu na lepotu, a s druge različiti u stvaranju, inspiraciji i doživljaju. Važno je istaći da smo pred umetničkim delom svi jednaki bez obzira na koji način ga posmatramo, ili slušamo o njemu. Iz tog razloga, predavanje će biti posvećeno društvenoj ulozi ustanova kulture u omogućavanju različitosti i bogatstva doživljaja i pristupa umetnosti.

Kustosko vođenje kroz stalnu postavku Galerije Matice srpske u Novom Sadu pod nazivom "Umetnost i Pristupačnost"
Umetnost i pristupačnost

Umetnost i nacionalni identitet - Mi i drugi (kustosko vođenje kroz stalnu postavku, Stanislava Jovanović Mindić, kustoskinja)

12. novembar od 19 časova.

Tokom XIX veka u evropskoj umetnosti pojavljuje se veliko interesovanje za neistražene daleke i/ili orijentalne kulture. Postavljajući ih na mesto „drugih“, neukroćena divljina prirode i neobični običaji, kombinovani sa raskošnim bojama i osvetljenjem, postaju velika inspiracija evropskih umetnika. Paja Jovanović, pripadnik u isto vreme Evrope i Orijenta izgradio je svoj umetnički jezik i stvorio sliku „imaginarnog Balkana“, koja mu je donela svetsku slavu i popularnost.

"Umetnost i nacionalni identitet", kustosko vođenje u Galeriji Mtice sprske
Umetnost i nacionalni identitet

Kustosko vođenje kroz stalnu postavku: Heroine srpskog slikarstvaIvana Janjić, kustoskinja.

13. novembar od 19.00 časova.

Umetnost i pokret - Evropska noć muzeja

14. novembar od 10 do 00 časova.

Okosnicu programa Evropske noći muzeja činiće radionica udruženja Per.Art, koji se više od dve decenije bavi inkluzijom osoba sa intelektualnim invaliditetom u performativnoj umetnosti. Kroz radionicu sa posetiocima, ideja je da se podstakne saradnja i otvori prostor za dijalog o inkluziji kroz umetnost i pokret.

Satnica programa:

  • 11.00 sati: Kreativna radionica za decu Koji narodi čine kulturu našeg grada?
  • 18.00 sati: Program udruženja Per.Art
  • 19.00 sati: Kustosko vođenje kroz stalnu postavku Kvir u muzeju
  • 20.00 sati: Kustosko vođenje kroz stalnu postavku Mi i Drugi
  • 21.00 sati: Kustosko vođenje kroz stalnu postavku Ženski nasuprot muškom pogledu
Evropska noć muzeja 2020 - "Umetnost i pokret" kao poseban program Galerije Matice srpske
Umetnost i pokret

Umetnost i jezik (kustosko vođenje kroz stalnu postavku sa prevodom na znakovni jezik)

15. novembar od 19 časova.

Zahvaljujući projektu Muzej za sve i saradnji sa Udruženjem prevodilaca na znakovni jezik u Galeriji je dostupna aplikacija sa tumačenjem stalne postavke prilagođenim gluvim i nagluvim osobama. Inspirisani projektom, biće organizovana šetnja kroz Galeriju Matice srpske, gde će posetioci imati priliku da uz tumačenje na znakovni jezik, saznaju više o remek-delima srpske umetnosti XVIII, XIX i XX veka.

"Umetnost i jezik", program Galerije Matice srpske povodom nedelje muzeja
Umetnost i jezik

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 10 do 22 časa

Adresa: 

  • Trg galerija 1, Novi Sad

Sajt: Galerija Matice srpske 

Osnivači