Loading...
Банат

Савремена галерија Зрењанин


Посебни програми

МЕЂУПРОСТОР Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Mитровић и Мирјана Одић

Од 09. до 15. новембра 2020. године од 08 до 20 часова. Субота, 14. новембар 2020. године од 18 до 24 часа.

Уметнице Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Митровић и Мирјана Одић изражавају се у различитим медијима и препознатљивим поетикама које ће се међусобно повезивати кроз задати концепт МЕЂУПРОСТОРА. Вођене идејом међупростора тежња је стићи до тачке сусрета са другима и дељења мноштва узајмних вредности у оквиру заједничког међупростора, насталог из потребе за стварањем, дељењем, препознавањем и сусретом.

Savremena galerija Zrenjanin
Зграда Савремене галерије Зрењанин

У сталној егзистенцијалној нужности уметник је приморан да тражи и проналази међупросторе за исказивање својих уметничких тежњи. Градећи тако мрежу међупростора, од личног до универзалног, уметник ствара фину структуру узајамно повезаних међупростора у којима заједно са другима ствара ново искуство и заједнички међупростор као вредност за себе.

Разговор са публиком и вођење кроз изложбу МЕЂУПРОСТОР Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Митровић и Мирјана Одић

14. новембра 2020. године у 20 часова.

(Савремена галерија Зрењанин, Трг слободе 7)

Радно време у току Манифестације:

  • од 08 до 20 часова
  • 14. новембра 2020. године у 20 часова - разговор са публиком

Адреса:

Трг слободе 7

Сајт: Савремена галерија Уметничке колоније Ечка

Оснивачи