Loading...
2019

Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje „Gradac“ Raška

Kuća Kursulića

Memorijal "Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije 1915" 

Sled istorijskih događaja pretvorio je Rašku u jesen 1915. u privremenu ratnu prestonicu Kraljevine Srbije. Krajem oktobra, u Rašku je prispela Vlada, Vrhovna komanda, princ Aleksandar Karađorđević, predstavnici savezničkoh diplomatskih misija, te činovnici važnijih državnih namesništava. Za sedište Vlade bila je određena kuća uglednog i imućnog Raščanina Ljubomira Kursulića, smeštena na samom ulazu u grad iz pravca Kraljeva. Vlada je u njoj boravila 13 dana, to jest do 12. novembra i za to vreme održala 11 sednica na kojima su, osim svakodnevne analize spoljnopolitičke i situacije na bojištu, donete i neke od, pokazaće se kasnije, sudbonosnih odluka po sudbinu srpske države.

Memorijal "Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije 1915"

U čast 100-te godišnjice boravka Vlade Kraljevine Srbije u Raški, 2015. godine, otvoren je memorijal – trajna postavka koju čine tri, međusobno povezana, segmenta:

  • fotografije, dokumenta, uniforme, vojne zastave, fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja koji oživaju boravak Vlade i njena zasedanja u kući Kursulića;
  • kutak Milunke Savić - heroine Velikog rata rodom sa područja Raške. U Spomem sobi su izložene njene fotografije i fotografija njenog ordenja, medalja i spomenica kojima je bila odlikovana;
  • Omaž porodici Kursulić koja je ustupila svoj dom za sedište Vlade i Državni trezor od 31. oktobra do 12. novembra 1915. godine. Ugledna preduzetnička porodica dala je veliki doprinos razvoju Raške s kraja 19. i u prvoj polovini 20. veka. Formiran je mali salon varoške kuće sa fotografijama članova porodice.
Postavka

Posebni programi

13. maj u 19.30 časova: Otvaranje izložbe "Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice srpske" - Na izložbi digitalnih printova umetničkih dela iz kolekcije Galerije Matice srpske pod nazivom "Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice srpske", biće predstavljena umetnička dela domaćih i stranih autora, iz različitih epoha, izvedena u različitim tehnikama, objedinjena u nameri da se promisli o fenomenima i vrednostima na kojima se temelji evropska civilizacija. Na ovaj način izdvojile su se četiri teme i celine prikazane na izložbi: Nasleđe, Sloboda, Progres i Raznolikost.  Na otvaranju izložbe govoriće Sonja Milićević, kustoskinja Centra za kulturu „Gradac“ i Miroslava Žarkov, kustoskinja Galerije Matice srpske i jedna od autorki izložbe, koja će, nakon otvaranja, kroz  stručno tumačenje reprezentovanih radova na izložbi,  publici približiti problem evropskog, kao i pomenute fenomene vezane za evropski kulturni identitet, naročito prisutan u srpskoj umetnosti i vizuelnoj kulturi tokom XIX i XX veka, posle oslobođenja od viševekovne osmanske vladavine. Lokacija: Galerija Centra za kulturu „Gradac“.

14. maj u 18 časova: Koncert "Recital za violončelo i klavir" - Pijanistkinja Bojana Šumanjski i violončelista Đorđe Milošević će izvesti jednočasovni koncert pod nazivom "Recital za violončelo i klavir". Program koncerta: Đeminijani: Sonata za violončelo i baso kontinuo u de molu, Op 5 Br 2, Andante, Allegro, Adagio, Presto; L. van Betoven: 12 Varijacija za klavir i violončelo na Hendlovu temu iz oratorijuma “JudaMakabejac”; Vilja-Lobos: Arija: Kantilena iz “Bachanias Brasileras” Br. 5; Ivana Ognjanović: “300 km for two”; Irena Popović: Svita “Broken Ernest”. Lokacija: Galerija Centra za kulturu „Gradac“.

Bojana Šumanjski i Đorđe Milošević

15. maj u 19.30 časova: Promocija publikacije "Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope I-V" - Aleksandar Marušić, direktor Muzeja rudničko – takovskog kraja i jedan od urednika, predstaviće petotomnu stručnu poblikaciju "Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope" čija je osnovna uloga prezentovanje zaostavštine dinastije Obrenović koja se čuva u fundusima muzeja, arhiva, biblioteka, crkvama, manastirima i privatnim kolekcijama u Srbiji i inostranstvu. Brojni autori iscrpnim tekstovima, uz brojne priloge, daju informacije o ustanovama koje treturaju baštinu dinastije. Članci sadrže i veoma interesantne podatke koji svedoče o odnosu Obrenovića i pojedinih krajeva Srbije, kao i pouzdana svedočanstva o tadašnjim ljudima kako pristalicama tako i protivnicima dinastije. U popisu kataloških jedinica, odnosno Katalogu, autori su imenovali najvrednije predmete i dokumente, opisujući njihov izgled, materijal od kog su sačinjeni, navodeći autora, radionicu ili fabriku gde su nastali... Sve članke prati bogata ilustrativna građa. Kroz prezentaciju i priču o publikaciji publici će putem brojnih dragocenosti biti približena vladarska kuća Obrenovića, njena istorijska uloga i značaj tokom XIX i HH veka. Lokacija: Galerija Centra za kulturu „Gradac“.

16. maj u 19.30 časova: Predavanje "Duhovi zapadne Afike – likovi u drvetu" - Narodno skulptorstvo afričkih zajednica je početkom 20. veka poslužilo kao inspiracija evropskim umetnicima moderne, koji su ovu umetnost „otkrili“ i doneli joj svetsku afirmaciju. Najviši dometi tog stvaralaštva dosegnuti su u ritualnim predmetima zapadne Afrike u kojima su najjasnije došli do izražaja bogatstvo duhovne stvarnosti i snaga životnih verovanja Afrikanaca. U maskama i skulpturama oličene su duhovne predstave, od predačkih figura do nebeskih supružnika i mitskih duhova zaštitnika. Skulpture kao vizuelizovane duhovne predstave biće osvetljene u kontekstu njihove ritualne upotrebe, na osnovu reprezentativnih primera iz zbirki Muzeja afričke umetnosti, uz kratak osvrt na doprinos kolekcionara/donatora beogradske zbirke. Predavač: Aleksandra Prodanović Bojović, antropolog/viši kustos, Muzej afričke umetnosti. Lokacija: Galerija Centra za kulturu „Gradac“.

Publika

17. maj u 11 časova: Kreativna radionica "Fantastične forme: kanaga, maska naroda Dogon" - Kreativna radionica Muzeja afričke umetnosti za decu od 6 do 12 godina.  Učesnici radionice upoznaće oblike i simbolizam maske kanaga, karakteristične za kulturno nasleđe naroda Dogon iz Malija, kao i njihove čudesne mitove i verovanja. Različita tumačenja odnose se na oblik ove maske prepoznatljive po uglastim i gemotrizovanim formama, tako da se u njoj može prepoznati motiv ptice, svedeni prikaz krokodila ili simbolizam neba i zemlje u paralelnim linijama koje krase gornji plan maske. Nakon prezentacije sa primerima fotografija maske kanaga iz zbirke Muzeja afričke umetnosti u Beogradu i drugih muzeja u svetu, deca će imati priliku da naprave i ukrase svoju masku fantastičnih formi kombinujući crtež i bojenje, kolaž papir, šarene niti i druge materijale. Radionicu vode: Marija Miloš (viši kustos - animator) i Aleksandra Prodanović Bojović (viši kustos). Lokacija: Galerija Centra za kulturu „Gradac“.

17. maj u 19 časova: Kreativna radionica za decu i mlade "Dete i tradicija" - Ideja ovog programa jeste da se deci i mladima približi tradicija i ukaže na smisao očuvanja kulturne baštine s ciljem da upoznaju srpsku kulturu kao deo celokupne svetske baštine. Ova inicijativa nastala je kao odgovor na potrebu da se deca zainteresuju za srpsku kulturu i tradiciju i time upoznaju život svojih predaka. Predavanje o stalnoj izložbi će obuhvatiti ključne teme u vezi sa narodnom kulturom Srba u XIX i XX veku.

Radionica će se sastojati od dve aktivnosti kojima će biti pokrivene teme kao što su narodne nošnje i narodno graditeljstvo: Kuće nekad i sada - Postavljanjem sličica nekada korišćenih predmeta na plan enterijera planinske kuće, deca otkrivaju kako se nekada živelo na selu. Zatim kreću u avanturu pronalaženja na izložbi "Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku" predmeta sa sličica. Radionicu vodi: Ana Novaković, kustos – pedagog Etnografskog muzeja u Beogradu. Lokacija: Galerija Centra za kulturu „Gradac“.

Edukativna radionica


17. maj u 20 časova: Otvaranje izložbe "Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku" - Mobilna izložba Etnografskog muzeja u Beogradu o narodnoj kulturi Srba  treba da privuče sve zainteresovane  mlađe i starije Raščane. Izložbu prati predavanje za decu i odrasle iz kog će prisutni saznati o prošlosti svojih predaka, naučiće kako su izgledale i kako su bile uređene kuće na selu i kuće u gradu tokom XIX veka. Saznaće kako su se nekad ljudi oblačili, od kojih materijala se pravila odeća i kako se ukrašavala. Na izloženim posterima videće najreprezentativnije predmete praćene legendama koje prikazuju narodne nošnje i narodno graditeljstvo. Izložbu će otvoriti Ana Novaković, kustos – pedagog Etnografskog muzeja u Beogradu.

18. maj u 12, 13 i 14 časova: Stručno vođenje "Raška – ratna prestonica Kraljevine Srbije" - Stručna vođenja kroz stalnu postavku „Raška ratna prestonica Kraljevine Srbije 1915. godine“ na Međunarodni dan muzeja biće organizovana u tri termina sa ciljem da se zainteresovane grupe od po deset lica detaljno upoznaju sa stalnom postavkom raščanskog memorijala. Poseban akcenat će biti stavljen na dolazak Vlade Kraljevine Srbije u Rašku, na fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelje, Milunku Savić i staru raščansku porodicu Kursulić. Grupe će kroz izložbu voditi Danijela Matović, organizator muzejskih aktivnosti u Centru za kulturu „Gradac“.

18. maj u 19.30 časova: Priča o zajedničkom nasleđu "Kako smo SLAKO brendirali građansku Srbiju" - Ovo je priča o zajedničkom nasleđu stvaranom gotovo dva veka. O skupocenoj deliciji pripremljenoj još na vizantijskom dvoru, koja je od doba Knjeginje Ljubice poslužila svakog gosta, posredovala u diplomatskim pregovorima, oduševila svetske putnike, započinjala dan, poklaljala se u posebnim prilikama, prethodila neizbežnoj kafi i rakiji, potisnula tursko – a najzad uvela građansko u srpsku kulturu. Služenje slatkog, više je od gastronomske pojave, domaćičke veštine i rituala. Slatko je sublimni simbol jednog perioda srpske kulture koja je smisao pronalazila u trajanju. U Kući Cvetića u Kraljevu, današnjem „Muzeju slatka“ ova tradicija čuva se kao nematerijalno blago. Ovo je priča i o jednoj porodici čiji je identitet za nju vezan punih 111 godina. O građanskoj kulturi i srpskom slatku kao brendu govoriće dr Lidija Cvetić i Marina Lukić Cvetić, istoričar umetnosti, kustosi i osnivači „Muzeja slatka“  u Kraljevu.

Slatko

18. maj u 22.30 časova: Video prezentacija starih fotografija i dokumenata"Raščanski spomenar" - Treću godinu za redom u Evropskoj noći muzeja Centar za kulturu „Gradac“ će predstaviti video prezentaciju starih fotografija i dokumenata i okupiti Raščane u cilju razmene informacija o prošlim vremenima stare Raške. Ove godine akcenat će biti stavljen na fotografije i dokumenta vezana za ugledne raščanske porodice i njihov uticaju na razvoj Raške u prvoj polovini 20. veka. Cilj okupljanja je interaktivna diskusija i razmena pomenutih sadržaja kao potencijal za nadgradnju postavke i budućih programa Centra za kulturu. Aktivnosti će trajati do 1 čas iza ponoći. Prezentaciju će voditi Danijela Matović, organizator muzejskih aktivnosti u Centru za kulturu „Gradac“ Raška.

19. maj u 19.30 časova: Predavanje "Moda u modernoj Srbiji" - Predavanje Moda u modernoj Srbiji prati proces uspostavljanja evropskog modnog sistema u Srbiji, smeštajući modu u Srbiji u 19. i početkom 20. veka u širi kontekst velikih društvenih promena koje su pratile nastanak moderne srpske države. Najavljujući istoimenu izložbu koja će se održati u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu u periodu novembar 2019 – januar 2020. godine, predavanje će pokušati da odgovori na različita zanimljiva pitanja: na koji način su elementi gradske nošnje interpretirani u okviru konstruisanog nacionalnog kostima, koje modne siluete su obeležile 19. i početak 20. veka, kako je razvoj zanatstva i trgovine promenio modnu sliku Srbije, kako je jedan reprezentativan predmet visoke mode početkom 20. veka stigao iz Pariza u Srbiju i ko je stvarno nosio raskošnu bindali haljinu? Predavač: Draginja Maskareli, viši kustos u Zbirci tekstila i kostima Muzeja primenjene umetnosti - Beograd.

Adresa: Ibarska 6
Sajt: Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac" Raška

Osnivači