Loading...
2019

Музејска збирка при Народном универзитету Трстеник

Музејска збирка у Трстенику постоји од 1983. године у оквиру Народног Универзитета Трстеник. У почетку, Музејска збирка је своје канцеларије имала у просторијама Народног универзитета, али је од 2000. физички издвојена у посебну зграду. Музејска збирка поседује: историјску збирку, репрезентатитвну збирку предмета од ткања (ћилима, пешкира, сукњи, прекривача), предмета који су се на селу користили у свакодневном животу, а данас су готово потпуно нестали и предмета који су у трстеничкој  варошици били у свакодневној употреби у првој половини прошлог века. Поред вредне етнолошке збирке, Музејска збирка Трстеник поседује и две археолошке збирке. У питању су: збирка са налазишта Благотин (која се налази у Институту за археологију Филозофског факултета у Београду) и збирка са налазишта Страгари. Обе збирке су из неолитског периода и јединствене су у региону. Иако има довољно расположивог материјала, Музејска збирка нема своју сталну поставку, због неодговарајућег простора.

Посебни програми

15. мај: Отварање изложбе ћилима из етнолошке збирке.

18. мај: Предавање на енглеском језику "The comparative study between Serbian and Persian kilims", докторанд Solmaz Taghdimi.

Адреса: Живадина Апостоловића бб
Сајт: Музејска збирка при Народном универзитету Трстеник

Оснивачи