Loading...
Београд

ПТТ Музеј

Стална поставка "Тачка спајања"

Циљ сталне поставке, под називом "Тачка спајања", је да приказани експонати посетиоцима омогуће да прате историју и развој Србије као државе и развој приватног и друштвеног живота у земљи. Кроз историју поштанског саобраћаја, преглед предмета који су коришћени, начини транспорта поштанских пошиљака, закона који су доношени, употреба различитих телекомуникационих апарата,  увођења нових поштанских технологија, може се пратити на који начин, колико брзо и са коликим успехом се Пошта укључивала у европске и светске токове.

Поред сталне поставке посетиоци ће имати прилику да погледају тематску изложбу "Портрети најзначајнијих поштанских чиновника", аутора Милоша Голубовића.

Радно време у току манифестације: радним данима и недељом од 10 до 15 часова, у суботу 18. маја од 16 до 24 часа
Адреса: Мајке Јевросиме 13
Сајт: ПТТ Музеј

Оснивачи