Loading...
2019

Продајна галерија „Београд“

Продајна галерија ,,Београд” је Установа културе града Београда основана 1963. одлуком Скупштине града. То је уједно и најстарија продајна галерија у Београду, специјализована за промоцију, пласман и продају дела савремене визуелне уметности. Упоредо са излагачким и едукативним програмима, као и издавањем и промоцијом стручних публикација, који пружају свеобухватнији увид у историју и савремене токове наше ликовне уметности, галерија реализује продају дела из свог богатог фундуса. Стручним саветима посредује у формирању уметничких збирки и учествује у пласману домаће уметности ван граница наше земље. Стална понуда обухвата широк опсег – од сликарских дела, цртежа и скулптуре, до графике, фотографије наших афирмисаних уметника.

Владимир Перић Талент
Иван Грубанов

Изложба Владислава Шћепановића, Драгана Здравковића, Владимира Перића Талента и Ивана Грубанова

Групна изложба четири аутора, представника Србије на Бијеналу у Венецији током протекле деценије обухвата, посебно за ову прилику  одабране  радове – слике великих формата, фотографске и предметне инсталације.

Драган Здравковић
Владислав Шћепановић

Радно време: радним данима од 9 до 19 часова, у суботу 18. маја од 9 до 22 часа, недељом затворено
Адреса: Косанчићев венац 19
Сајт: Продајна галерија "Београд"

Оснивачи