Loading...
2019

Музеј савремене уметности

Стална поставка "Секвенце. Уметност Југославије и Србије из збирки музеја савремене уметности" 

"Секвенце" су историјска изложба која укључује савремену уметност, чији је основни циљ да реафирмише збирке МСУ и понуди нов оквир за упознавање и разумевање уметности настале на овим просторима. Изложба успоставља једну могућу путању кретања кроз архипелаге уметности 20. века, уносећи нов упис у корпус знања о уметности и исписујући једну варијанту историје уметности. Изложба је структурирана као низ секвенци, слободно груписаних око хронолошке осе која прати историјски развој уметности у Југославији и Србији у периоду дужем од једног века. Термин „секвенце” преузет је из филмске терминологије, где означава низ сцена, повезаних јединством времена или локације, које формирају самосталну наративну јединицу. Овде примењен, односи се на уметничке правце, тенденције и покрете, повезане јединством времена и простора, односно поетичким, лингвистичким, проблемским и тематским сродностима.

Фото: Бојана Јањић МСВУ

Ретроспективна изложба Драгана Илића (Ре)еволуција

Ретроспективна изложба Драгана Илића прави пресек кроз његов вишедеценијски стваралачки опус приказом документације најзначајнијих перформанса и пројеката које је изводио у Аустралији, САД, Јапану али и у Београду, у СKЦ, ЦЗKД, и другим институцијама. Илић је београдској публици превасходно познат по радикалним перфомансима интерактивним с публиком; цртежима које ради уз помоћ робота; и уметничком простору ИТС-З1 који је направио у Ритопеку. Полазиште у његовом раду је концептуална анализа де/реконструкције процеса цртања као уписивања телесних активности на папир, као и отварање простора за комуникацију различитих уметничких активности које као финални производ имају цртеж. Илић се у свом раду фокусира на експериментисање на раскршћу између уметности, науке и технологије, с посебним акцентом на примену роботике у уметничкој пракси. Након интензивног истраживања и коришћења различитих механичких инструмената, специјално направљених справа за цртање, Илић је један од пионира који примењује првобитно мале роботе а потом и најновије софистициране моделе индустријских робота као и неурокомпјутерских интерфејса у својим уметничим пројектима.

15. мај у 19 часова: Отварање изложбе.

Драган Илић

Музеј савремене уметности
Адреса: Ушће 10, блок 15
Сајт: Музеј савремене уметности у Београду

Салон Музеја Савремене уметности
Адреса: Париска 14

Галерија - легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића
Адреса: Родољуба Чолаковића 2

Оснивачи