Loading...
2018

Prirodnjački muzej

Izložba "Surlaši – divovi iz naše geološke prošlosti"

 

Surlaši su potomci impozantnih sisara u procesu evolucije, a karakteriše ih: krupno telo, surla i kljove. Od relativno malih životinja evolucijom su postali najkrupniji kopneni sisari. Današnji predstavnici surlaša su afrički i azijski slon, a brojne vrste ove grupe (platibelodon, anankus, mamut i dr.) su izumrle.

Na izložbi su prikazani originalni delovi skeleta surlaša iz zbirki Prirodnjačkog muzeja (zubi, donje i gornje vilice) čiji su fosilni ostaci otkriveni na teritoriji Srbije i Makedonije. Postavka je grafički obogaćena krupnim ilustracijama surlaša. Dva najpoznatija mamuta pronađena na teritoriji Srbije – Kika i Vika, predstavljeni su  u vidu replika lobanje i delova skeleta. Stotine delova skeleta mamuta i drugih surlaša na našoj teritoriji dokaz su da su ove životinje u velikom broju naseljavale područje Srbije. Ova oblast je još uvek neistražena i očekuju se novi naučni nalazi u budućnosti, a osim naučne i muzeološke važnosti, fosili su zanimljivi i široj javnosti. Autori izložbe su Sanja Alaburić, dr Zoran Marković i Miloš Milivojević.

 

Kabinet Jugoslavija

 

Kutija sa mineralima i metalima, deo Zbirke poklona Josipu Brozu Titu

U okviru manifestacije Muzeji za 10 u Zelenom salonu Galerije na Kalemegdanu biće prikazana i kutija sa mineralima i metalima, kao deo Zbirke poklona Josipu Brozu Titu, u saradnji sa Muzejom Jugoslavije.

Kristali su smešteni u drvenu izrezbarenu kutiju ručne izrade i poklon su Titu iz rudnika Zletovo. U kutiji su izloženi minerali i metali jedinstvenog izgleda i hemijskog sastava (radiohrozit, barit na sideritu, kristal gipsa, galenit, barit sa sfaleritom i dr.).

 


Radno vreme tokom manifestacije: od 10 do 21 čas, u subotu 19. maja do 22 časa
Adresa: Galerija Prirodnjačkog muzeja - Mali Kalemegdan 5
Sajt: Prirodnjački muzej

Osnivači