Loading...
2018

Narodni muzej Pančevo

Stalnu postavku čine odabrani predmeti iz zbirki Narodnog muzeja Pančevo: arheologije, istorije, istorije umetnosti i etnologije.

 

Posebni programi

 

Od 14. do 17. maja od 10 do 19 časova - Izložba "Arheoakustika: Sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije" - Izložba govori u prilog tome da je akustika integralni sloj kako materijalnog tako i nematerijalnog crkvenog nasleđa srednjovekovne Srbije. Posetioci će moći da vide akustičke sudove ugrađivane u masivne zidove srednjevekovnih crkava, klepalo o koje se udaralo kao poziv na molitvu i neumsku notaciju korišćenu u onovremenim pojačkim knjigama. Gostujuća izložba Muzeja Nauke i tekhnike u Beogradu.

Od 14. do 17. maja od 10 do 19 časova - "Panonke – čuvari tradicije" - Izložba radova UG Panonke iz Pančeva.

Od 14. do 20. maja od 10 do 19 časova - "Ritam spirale" - Na izložbi "Ritam spirale - rekonstrukcija kostima i nakita srednjeg bronzanog doba" će biti predstavljen nakit kulturnog komleksa poznatog kao Hügelgräber, odnosno Kultura grobnih humki, srednjeg bronzanog doba koji se u okviru regionalnih varijanti izdvaja  u izradi metalnih predmeta i  proizvodnji keramike.  Ovo je priča ispričana kroz arheološku prizmu i deo je drevne prošlosti, koja je opet veoma blisko povezana sa kulturama i civilizacijom Evrope. Gostujuća izložba Gradskog muzeja Somobr.

18. i 20. maj - Panonnia Guitar Festival

19. maj (14. Evropska noć muzeja) od 10 do 01 čas - Budite u Muzeju – Fenomen selfija - Kroz izložbu publika će se upoznati sa istorijatom selfija, razlikom između autoportreta i selfija, njegovim vrstama i podvrstama, društvenoj, kulturološkoj i psihološkoj dimenziji, o delu populacije koja najviše pravi selfije , ali i u kojim zemljama i kojim situacijama su zakonom zabranjeni zbog opasnosti kojima se izlaže autor selfija, kao i o drugim zanimljivostima koje prate ovaj, poslednjih godina, opšte prihvaćen fenomen. Autorska izložba Narodnog muzeja Pančevo.

 

Adresa: Trg kralja Petra I  7
Sajt: Narodni muzej Pančevo

Osnivači