Loading...
2019

Народни музеј Крушевац

Стална поставка

Стална поставка Народног музеја Крушевац обухвата хронолошки опсег од праисторије, преко антике и средњег века, кроз раздобље турске превласти и обнове српске државности, све до средине XX столећа. Организована у два нивоа репрезентативног музејског здања, стална поставка је распоређена на 583 m² изложбеног простора. Одабрани експонати, као и сама поставка у целини сведоче о културном и историјском развоју крушевачког краја водећи посетиоце хронолошки и сликовито кроз историјска раздобља. У приземљу, стална поставка обухвата хронолошки распон од праисторије све до почетка XIX века. Поставка има за циљ да кроз репрезентативан материјал природњачке и археолошке грађе илуструје и приближи свакодневни живот у неолиту, бронзаном и гвозденом добу и античком периоду. Као тематске целине, представљена су три моравска града ‒ Крушевац, Сталаћ и Козник, с посебним акцентом на Крушевачки град те период владавине кнеза Лазара. На сликовит и језгровит начин поставка у приземљу пружа осврт на Косовски бој, као и период деспота Стефана Лазаревића.

Изложбени простор на спрату сачињавају две целине. Прва обухвата сталну поставку, док другу чини Свечана сала, простор намењен реализацији тематских изложби како самог Народног музеја Крушевац, тако и других музејских установа.

Целина посвећена сталној поставци хронолошки је наставак поставке у приземљу и одухвата период ХIX и XX столећа. Представљен је богат етнографски и историјски материјал који илуструје најзначајније сегменте развоја сеоске и урбане културе на овом простору, период Првог и Другог српског устанка, као и Првог и Другог светског рата.

У последњем сегменту ове целине посетиоци ће бити у могућности да виде избор ликовних радова и документационе грађе из легата Милана Миловановића и Драгослава Васиљевића ‒ Фиге, који у потпуности кореспондирају са разноликим материјалом који одсликава међуратни период.

Радно време Народног музеја Крушевац је сваког дана, укључујући дане викенда и празника, од 8 до 20 час.
За Европску ноћ музеја, од 18 до 19. маја 2019, Народни музеј Крушевац радиће до 01 часа.

Кућа Симића

Смештена у самом градском центру, надомак Споменика косовским јунацима, Кућа Симића спада у најстарије очуване објекте у Крушевцу и својом архитектуром сведочи оријентални изглед некадашње чаршије. По стилским одликама, може се претпоставити да је грађена крајем XVIII или почетком XIX столећа. Испрва конак беговске породице Вренчевића, изазивача спора који ће бити поводом присаједињења града Кнежевини Србији (1833), кућу је откупио кнез Милош и поклонио је своме куму, Стојану Симићу, једној од најмаркантнијих личности српске политичке историје XIX века. Стална поставка у Кући Симића има за циљ да одабиром предмета из музејских збирки прикаже део породичног живота у крушевачкој вароши кроз ентеријер једног грађанског дома на прелазу из XIX у XX век. Редовним програмским активностима, који се умногоме реализују у сарадњи са грађанством, Кућа Симића настоји да афирмише дух некадашње вароши, апострофирајући градски живот и културу на размеђу векова.

Осим сталне поставке у Кући Симића отворена је и изложба „Од салвета до лајка“, реализована у сарадњи са грађанством, коју ће публика имати прилике да погледа и током трајања манифестације Музеји за 10.

Кућа Симића ради радним даном и суботом од 08 до 15 часова.
За Европску ноћ музеја, од 18 до 19. маја 2019, Кућа Симића радиће до 01 часа.

Уметничка галерија Народног музеја Крушевац

У Уметничкој галерији Народног музеја Крушевац у оквиру манифестације Музеји за 10 биће приређена изложба ауторке Драгане Јовановић Жаревац из Београда. Изложба ће бити отворена 14. 05. 2019. године у 19 часова и трајаће до 14. 06. 2019. године. 

Уметничка галерија Народног музеја Крушевац ради од понедељка до петка од 08 до 18 час.
За Европску ноћ музеја, од 18 до 19. маја 2019, Уметничка галерија Народног музеја  Крушевац радиће од 18 до 01 часа.

Адреса: Трг деспота Стефана 15
Сајт: Народни музеј Крушевац

Оснивачи