Loading...
2018

Muzej grada Beograda

Scenografija, Karmen, Željko Rudić

Izložba "70 godina postojanja Fakulteta primenjenih umetnosti"

 

U toku trajanja izložbe, svakom odseku, biće posvećen jedan dan za dodatni programski sadržaj koji će publici približiti delatnost i specifičnosti Fakulteta primenjenih umetnosti. Voditelji programa su aktuelni predavači, nastavnici u penziji, studenti i alumni Fakulteta. Programi podrazumevaju: prezentacije projekata i trenutnih uspešnih praksi alumnija Fakulteta, prezentacije umetničkih i naučnoistraživačkih projekata doktoranada Fakulteta, tematska predavanja i razgovore o profesorima i doajenima Fakulteta, o specifičnostima medija i tehnika koje se izučavaju na Fakultetu, o njihovom kontinuitetu i o inovacijama,  o radu odseka/modula.

Rekonstrukcija srpskog građanskog kostima 19. veka

Posebni programi

 

14. maj u 12 i 14 časova - Modul scenski kostim - Na modulu Scenski kostim studenti sticču potrebno teorijsko, likovno i prakticčno znanje kao osnovu za autentično, samostalno projektovanje i uspesšnu realizaciju scenskog kostima za sve medije i razlicčite žanrove (pozorisšte, film, televizija, video, multimedija, performans). Program na osnovnim, master i doktorskim studijama prezentuju: mr Ljiljana Petrović, red.prof, mr Maja Studen, vanr.prof, mr Svetlana Cvijanović doc, dr um. Ivan Grubanov, doc. Predstavljanje modula sastoji se od kratkog uvodnog predavanja na kome će profesori govoriti o glavnim predmetima: Crtanju i Slikanju; Kostimografiji 1, 2 i 3; Scenskom kostimu 1 i 2 (osnovne akademske studije); Scenskom kostimu 1 i 2 (master akademske studije) i Scenskom kostimu u eksperimetalnom audio vizuelnom delu (doktorske umetničke studije). Nakon uvodnog predavanja, posetiocima se pruža mogućnost da postavljaju pitanja i pogledaju prezentaciju radova studenata scenskog kostima: Izbor najboljih studenata scenskog kostima i kostimografa koji su diplomirali u periodu od 1997-2017, na modulu SK na FPU u Beogradu; Izbor najuspešnijih radova studenata scenskog kostima: fotografije i idejne skice scenskog kostima; fotografije rekonstrukcije kostima i skice iz predmeta kostimografija; fotografije nastale u toku radnog procesa i realizacije scenskog kostima u prostoru modula Scenski kostim. Video radovi sa prikazima scenskih kostima realizovanih za diplomske, master i tematske izložbe.

Savremeno odevanje, Gala Borović

15. maj u 12 časova - Modul savremeno odevanje - Program modula Savremeno odevanje pruža mogućnost budućim dizajnerima da se kroz likovne i tehničko-tehnološke sadržaje osposobe za projektovanje i oblikovanje savremene serijske i unikatne odeće, obuće i modnih detalja. Predstavljanje modula čini vizuelna prezentacija rada na predmetima: Odevanje I i II, Savremeno odevanje I i II, Crtanje i slikanje I i II, kao i prezentacija radova studenata master studija. Posle toga se otvara prostor za eventualnu diskusiju u okviru koje prisutni profesori odgovaraju na pitanja posetilaca. Prezentaciju organizuju profesori: mr Gordana Komad Arsenijević, red. prof, mr Ingrid Huljev, red. prof, Zora Popović, van. prof, dr um. Ivan Grubanov, docent.

U ovom danu dr Marijana Paunović, docent Fakulteta primenjenih umetnosti sa studentima Fakulteta primenjenih umetnosti (Primenjene grafike i Grafičkog dizajna), održaće radionicu Optičke iluzije – Izrada iluzionističkog crteža sa 3D efektom odnosno perspektivne anamorfoze u ravni. Optičke anamorfoze koje su tematska jedinica na predmetu Projektovanje oblika, ovaj put biće realizovane kroz timski rad u razmeri koja odgovara muzejskom prostoru i posmatraču koji je sagledava. Nezaobilazan efekat iznenađenja i činjenica da su ga sami stvorili, razbiće sve nedoumice u vezi 3D iluzionističkih crteža. Ideja je da se u javnosti populariše primenjena geometrija i njena primena u vizuelnim umetnostima, pa samim tim i uža umetnička oblast po kojoj je Fakultet primenjenih umetnosti prepoznatljiv i jedinstvena u Srbiji. Studenti će početi izradu crteža u prostoru u 12 časova.

Scenografijs - Geroslav Zarić

16. maj u 12 časova - Scenografija - Program modula Scenografija daje najviši nivo stručno-umetničkog obrazovanja u oblasti scenografije. U ovom danu nastavnici sa Odseka razgovaraće sa posetiocima izložbe, upoznati ih sa izloženim eksponatima, samom strukom kao i aktivnostima odseka Scenografije. Razgovor će obuhvatiti i teme uloge i značaja scenografije u pozorištu odnosno filmu i televiziji, a nastavnici – autori će odgovarati i na sva pitanja zainteresovanih kako vezanih za samu umetničku oblast tako i za studije scenografije na Fakultetu primenjenih umetnosti.

17. maj u 17 časova - Odsek Primenjena grafika (sa modulima Grafika i knjiga, Animacija, Fotografija) - Predavanje Anamorfoze u primenjenim umetnostima i dizajnu - predavač: dr Marijana Paunović, docent. Javno predavanje na temu anamorfoza odgovoriće na pitanja šta su to anamorfoze, koje sve vrste anamorfoza postoje i u kojim oblastima vizuelnih umetnosti imaju primenu. Za istraživanje i razumevanje ovog fenomena neophodan je interdisciplinaran pristup o kome će na predavanju biti reči. Podela anamorfoza, na osnovu njihove geometrije, sistematično je postavljena i razjasniće kompleksnost samog pojma. Prikazaće se različiti konstruktivni sistemi anamorfoza i načini ostvarivanja različitih efekata iluzije.

18. maj (Međunarodni dan muzeja) u 18:30 časova - Odsek Primenjena grafika (sa modulima Grafika i knjiga, Animacija, Fotografija) - Program Nagrađeni - U okviru modula Animacije, nakon uvoda i prezentacije red. prof. Rastka Ćirića o Studiju Animacije na FPU, biće prikazan program Nagrađeni: Dvadeset pet odabranih animiranih filmova i minijatura velike raznovrsnosti tema, tehnika, likovnih stilova i pristupa, koji predstavljaju sve periode u razvitku Studija za animaciju FPU, od prvih pokušaja i eksperimenata rađenih na predmetu Ilustracija, do zrelih autorskih poduhvata i uspeha na međunarodnim festivalima. Od 20 nagrađenih filmova iz ovog izbora, čak četiri su osvojila gran-pri na prestižnim festivalima.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) u 13 časova - Predavanje "Svetla strana fotografije" - Vladimir Perić, docent fotografije, predstaviće jedan segment svog projekta "Mala istorija foto nagona", koji se zasniva na obimnoj kolekciji starih fotografija, prikupljanih više od dve decenije. Izdvojena tema će prikazati najraznovrsnije duhovite situacije zabeležene analognim fotoaparatima, od dečjih nestašluka do neočekivanih dosetki odraslih.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) u 17 časova - Predavanje "Neprolaznost ručne štampe" - Predavanje je zasnovano na dugom istorijatu grafike – ručne štampe od praistorije do današnjih dana. Uz priču o korenima, razvoju grafike i grafičkih tehnika kroz istoriju, istakli bi se umetnici grafičari, kao i umetnici  koji su bavili grafikom uz drugu umetničku disciplinu poput slikarstva, vajarstva. U okviru predavanja biće demonstriran i alat kojim se izvode različite grafičke tehnike. Istakla bi se i uloga ručne štampe u novom dobu, njena „neprolaznost“ i umetnička sveprisutnost. Predočiće se razlike između ručne i digitalne štampe. Predavač je Gordana Petrović, redovni profesor grafike na FPU i demonstrator Ivana Flegar, umetnički saradnik na istom fakultetu.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) u 17 časova - Radionica "Utisak o otisku" - Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa najranijim vidom štampe, visokom štampom, načinom izrade pečata i njegovim otiskivanjem. Svaki učesnik će moći po sopstvenom izboru motiva da izradi pečat i nakon toga napravi otisak. Pored stečenog i primenjenog znanja, učesnici će pečat i otisak poneti  sa sobom. Radionica se realizuje u saradnji sa studentima prve godine odseka Primenjena grafika. Radionicu će voditi redovni profesor Gordana Petrović, docent Gabrijela Bulatović, umetnički saradnik Ivana Flegar.


Radno vreme: od 12 do 20 časova, u subotu od 12 do 22 časa
Adresa: Resavska 40b
Sajt: Muzej Grada Beograda

Osnivači