Loading...
2018

Etnografski muzej u Beogradu

Stalna postavka

 

Stalna postavka "Narodna kultura Srba u 19.i 20. veku"dočarava scenu narodnog sabora na kom su okupljeni ljudi u svečanim narodnim nošnjama, tradicionalno privređivanje, kao i najvažnije običaje. Prikazuje sabornost srpskog naroda, njegovo jedinstvo i zajedništvo u okupljanjima oko sakralnih objekata iz kojih je vekovima zračila duhovna snaga njegovog etničkog i kulturnog bića. Prikazom naroda u narodnim nošnjama obuhvaćeni su mnogi srpski krajevi. Obrađeni su i izloženi i ostali sadržaji narodnog života, počev od privrednih odlika, razvoja staništa i kulture stanovanja, proizvodnje tekstila za pokućstvo i odevanje, do isticanja pojedinih duhovnih oblika s naznakama razlika u pojedinim kulturno-geografskim zonama. Osim studiozno obrađenih raznih oblika narodnog života seoskog stanovništva, znatan deo izlaganja posvećen je i građanskom sloju društva, posebno u prikazu načina odevanja i ambijentalnih celina stanovanja, s vidnim uticajima istočnjačke i evropske gradske kulture.

Stalna postavka, Etnografski muzej

Izložba "Usitnjavanje – stupe i avani"

 

Kroz priču o avanu, do sada retko izlaganom muzejskom predmetu, predstavljen je širi kulturološki kontekst usitnjavanja hrane i materija. Ovom izložbom, usredsređenom na balkanski kulturni prostor i vreme, naše kulturno nasleđe se jasno prepoznaje i pozicionira kao opšte nasleđe čovečanstva, što izložbu čini veoma značajnom. U farmaceutskoj profesiji na našim prostorima upotreba avana datira od I veka, a nesmanjeno se koristi i u savremenom dobu. Izložba "Usitnjavanje – stupe i avani" ostvaruje  se u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike i sa Muzejem istorije farmacije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Otvaranje izložbe je 9. maja,  a posetioci će moći da je pogledaju do 3. juna.

Pored ove izložbe posetioci mogu pogledati i stalnu postavku "Narodna kulutra Srba u 19. i 20. veku", koja dočarava scenu narodnog sabora na kom su okupljeni ljudi u svečanim narodnim nošnjama, tradicionalno privređivanje, kao i najvažnije običaje.

Muzej za istoriju farmacije pri Farmaceutskom fakultetu u Beogradu

 

Izložba i radionica grupe autora "Ipak, pohvala ruci" (Ručni rad – polja primene)

 

Predstavljeni autori: Zaim Balović-Zadža, Mario Tadeo Ukmar - Tedi, Ljiljana Gavrilović. Ova izložba je mala počast ručnom radu,  njegovim različitim saznajnim aspektima i vrednosnim dimenzijama. Ručni rad predstavlja jedno od osnovnih određenja ljudske vrste i ima suštinski uticaj na nastanak i razvoj ljudske civilizacije.

Izložba "Ipak, pohvala ruci" bavi se onim perspektivama ručnog rada koje se bliže vezuju  za oblast kulture u užem smislu reči, odnosno područje umetnosti.  Predstavljena su tri umetnika i majstora sa svojim opusima koji obuhvataju različite vidove ručnog rada. Taj ručni rad,  primera radi, ostavlja trag u izradi serijskih replika određenih tradicionalnih proizvoda (poput nakita), ali može dosegnuti bolju estetsku vrednost i tržišnu cenu  u proizvodnji unikata. Ručni rad takođe može udahnuti nov život već korišćenim materijalima (postupak reciklaže), ali i gotovim a starim proizvodima, kroz svojevrsnu ''naivnu'' restauraciju kao umetnički postupak.

Izložba predstavlja proizvode umetničkih zanata i likovne radove u rasponu od upotrebnih predmeta (poput lampi)  do čisto estetskih, neutilitarnih  formi. Takođe, u radovima se neretko prelivaju izvorne prirodne forme i materijali s minimalnim humanim intervencijama (drvo) , te jednostavne metalne mehaničke  sprave, u kontekstu svojevrsnih umetničkih instalacija u prostoru. Izložbu će pratiti radionice u kojima će umetnici izrađivati suvenire ili manje unikatne radove, uz objašnjenje celokupnog radnog procesa, tehnologija i postupaka rada, kao i osvrte na proces iz perspektive njihovih  ličnih iskustava i pogleda na svet. Jedan od ciljeva izložbe je i ukazivanje na fluidnost  granice između umetnosti i zanata, što nam pruža mogućnost široke interpretacije vrednosti ručnog rada.

Izložba se otvara 18. maja u 19 časova.

 

Posebni programi

 

14. maj u 19 časova - "Muzičari za 10"- Koncert nagrađenih učenika MŠ "Davorin Jenko"

15. maj  u 19 časova - "Muzičari za 10" -Koncert nagrađenih učenika MŠ "Mokranjac "

16. maj  u 19 časova - "Muzičari za 10" - Koncert nagrađenih učenika MŠ "Lisinski"

17. maj  u 18 časova - Predavanje "Usitnjavanje čvrstih supstanci u farmaciji - od  tarionika sa pistilom do inženjeringa kristala- prof. dr Jelene Parojčić, katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju" - Prateći program izložbe "Usitnjavanje – stupe i avani"

16. maj  u 19 časova - "Muzičari za 10" - Koncert nagrađenih učenika MŠ "Vučković

18. maj (Međunarodni dan muzeja) u 19 časova u Manakovoj kući - Otvaranje izložbe "Ipak, pohvala ruci" (Ručni rad - polja primene) - Izložbu "Ipak, pohvala ruci" će pratiti radionice u kojima će umetnici izrađivati suvenire ili manje unikatne radove, uz objašnjenje celokupnog radnog procesa, tehnologija i postupaka rada, kao i osvrte na proces iz perspektive njihovih  ličnih iskustava i pogleda na svet.

18. maj  u 19 časova - "Muzičari za 10"- Koncert nagrađenih učenika MŠ "Slavenski"

19. maj (14. Evropska noć muzeja) u 19 časova u Manakovoj kući - Radionice "Ipak, pohvala ruci" (Ručni rad - polja primene) - Radionice u kojima će umetnici izrađivati suvenire ili manje unikatne radove i davati objašnjenja vezana za celokupan proces izrade predmeta.

 

Radno vreme: 19. maja u subotu Etnografski muzej do 22 časa, Manakova kuća do 24 časa
Adresa: Etnografski muzej u Beogradu - Studentski trg 13, Manakova kuća - Gavrila Principa 5
Sajt: Etnografski muzej u Beogradu

 

Osnivači