Loading...
2018

Етнографски музеј у Београду

Стална поставка

 

Стална поставка "Народна култура Срба у 19.и 20. веку"дочарава сцену народног сабора на ком су окупљени људи у свечаним народним ношњама, традиционално привређивање, као и најважније обичаје. Приказује саборност српског народа, његово јединство и заједништво у окупљањима око сакралних објеката из којих је вековима зрачила духовна снага његовог етничког и културног бића. Приказом народа у народним ношњама обухваћени су многи српски крајеви. Обрађени су и изложени и остали садржаји народног живота, почев од привредних одлика, развоја станишта и културе становања, производње текстила за покућство и одевање, до истицања појединих духовних облика с назнакама разлика у појединим културно-географским зонама. Осим студиозно обрађених разних облика народног живота сеоског становништва, знатан део излагања посвећен је и грађанском слоју друштва, посебно у приказу начина одевања и амбијенталних целина становања, с видним утицајима источњачке и европске градске културе.

Стална поставка, Етнографски музеј

Изложба "Уситњавање – ступе и авани"

 

Кроз причу о авану, до сада ретко излаганом музејском предмету, представљен је шири културолошки контекст уситњавања хране и материја. Овом изложбом, усредсређеном на балкански културни простор и време, наше културно наслеђе се јасно препознаје и позиционира као опште наслеђе човечанства, што изложбу чини веома значајном. У фармацеутској професији на нашим просторима употреба авана датира од I века, а несмањено се користи и у савременом добу. Изложба "Уситњавање – ступе и авани" остварује  се у сарадњи са Музејем науке и технике и са Музејем историје фармације на Фармацеутском факултету у Београду. Отварање изложбе је 9. маја,  а посетиоци ће моћи да је погледају до 3. јуна.

Поред ове изложбе посетиоци могу погледати и сталну поставку "Народна кулутра Срба у 19. и 20. веку", која дочарава сцену народног сабора на ком су окупљени људи у свечаним народним ношњама, традиционално привређивање, као и најважније обичаје.

Музеј за историју фармације при Фармацеутском факултету у Београду

 

Изложба и радионица групе аутора "Ипак, похвала руци" (Ручни рад – поља примене)

 

Представљени аутори: Заим Баловић-Заџа, Марио Тадео Укмар - Теди, Љиљана Гавриловић. Ова изложба је мала почаст ручном раду,  његовим различитим сазнајним аспектима и вредносним димензијама. Ручни рад представља једно од основних одређења људске врсте и има суштински утицај на настанак и развој људске цивилизације.

Изложба "Ипак, похвала руци" бави се оним перспективама ручног рада које се ближе везују  за област културе у ужем смислу речи, односно подручје уметности.  Представљена су три уметника и мајстора са својим опусима који обухватају различите видове ручног рада. Тај ручни рад,  примера ради, оставља траг у изради серијских реплика одређених традиционалних производа (попут накита), али може досегнути бољу естетску вредност и тржишну цену  у производњи униката. Ручни рад такође може удахнути нов живот већ коришћеним материјалима (поступак рециклаже), али и готовим а старим производима, кроз својеврсну ''наивну'' рестаурацију као уметнички поступак.

Изложба представља производе уметничких заната и ликовне радове у распону од употребних предмета (попут лампи)  до чисто естетских, неутилитарних  форми. Такође, у радовима се неретко преливају изворне природне форме и материјали с минималним хуманим интервенцијама (дрво) , те једноставне металне механичке  справе, у контексту својеврсних уметничких инсталација у простору. Изложбу ће пратити радионице у којима ће уметници израђивати сувенире или мање уникатне радове, уз објашњење целокупног радног процеса, технологија и поступака рада, као и осврте на процес из перспективе њихових  личних искустава и погледа на свет. Један од циљева изложбе је и указивање на флуидност  границе између уметности и заната, што нам пружа могућност широке интерпретације вредности ручног рада.

Изложба се отвара 18. маја у 19 часова.

 

Посебни програми

 

14. мај у 19 часова - "Музичари за 10"- Концерт награђених ученика МШ "Даворин Јенко"

15. мај  у 19 часова - "Музичари за 10" -Концерт награђених ученика МШ "Мокрањац "

16. мај  у 19 часова - "Музичари за 10" - Концерт награђених ученика МШ "Лисински"

17. мај  у 18 часова - Предавање "Уситњавање чврстих супстанци у фармацији - од  тарионика са пистилом до инжењеринга кристала- проф. др Јелене Паројчић, катедра за фармацеутску технологију и козметологију" - Пратећи програм изложбе "Уситњавање – ступе и авани"

16. мај  у 19 часова - "Музичари за 10" - Концерт награђених ученика МШ "Вучковић

18. мај (Међународни дан музеја) у 19 часова у Манаковој кући - Отварање изложбе "Ипак, похвала руци" (Ручни рад - поља примене) - Изложбу "Ипак, похвала руци" ће пратити радионице у којима ће уметници израђивати сувенире или мање уникатне радове, уз објашњење целокупног радног процеса, технологија и поступака рада, као и осврте на процес из перспективе њихових  личних искустава и погледа на свет.

18. мај  у 19 часова - "Музичари за 10"- Концерт награђених ученика МШ "Славенски"

19. мај (14. Европска ноћ музеја) у 19 часова у Манаковој кући - Радионице "Ипак, похвала руци" (Ручни рад - поља примене) - Радионице у којима ће уметници израђивати сувенире или мање уникатне радове и давати објашњења везана за целокупан процес израде предмета.

 

Радно време: 19. маја у суботу Етнографски музеј до 22 часа, Манакова кућа до 24 часа
Адреса: Етнографски музеј у Београду - Студентски трг 13, Манакова кућа - Гаврила Принципа 5
Сајт: Етнографски музеј у Београду

 

Оснивачи