Loading...
2018

Muzej Horeum Margi-Ravno Ćuprija

Stalna postavka

 

Stalna postavka

Stalnu postavku Muzeja "Horeum Margi-Ravno" Ćuprija čine eksponati arheološke, istorijske, numizmatičke i etnografske zbirke, sa akcentom na arheološku, obzirom da se muzej nalazi na arheološkom lokalitetu Horreum Margi (1-4.v.n.e.). Pored kamene plastike sa gore pomenutog lokaliteta, arheološku postavku čine i eksponati sa neolitskog arheološkog lokaliteta Stublina (3500-5000 god. p.n.e.) koji je takođe u teritorijalnoj nadležnosti Muzeja.

Stalna postavka

 

Posebni programi

 

15. i 17. maj od 17 do 20 časova - Radionica " Mladi istraživači" - Radionica arheologije i konzervacije za decu školskog uzrasta koja bi se sastojala iz dva dela. Prvi, praktični, bi se sastojao iz upoznavanja dece sa arheologijom kroz konzervatorski tretman predmeta. Drugi, teorijski deo bi se odnosio na prezentaciju lokalnog kulturnog nasleđa sa posebnim akcentom na negativnu pojavu divljih iskopavanja i njihovom negativnom dejstvu.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) - od 17 do 20 časova - Demonstracija iz pucanja replike Karađorđevog trešnjevog topa - Demonstracija pucanja iz replike Karađorđevog trešnjevog topa dešavaće se u ndvorištu muzeja i to na svakih sat vremena u periodu od 17-20 sati. Demonstraciju će vršiti obučeno lice u garderobi srpskog ustanika, uz priču o bitci na Ivankovcu i značajnoj pobedi srpske vojske.

 

Radno vreme: od 8 do 20 časova
Adresa: Jovana Kursule 2
Sajt: Muzej "Horeum Margi-Ravno" Ćuprija

Osnivači