Loading...
2018

Музеј Хореум Марги-Равно Ћуприја

Стална поставка

 

Стална поставка

Сталну поставку Музеја "Хореум Марги-Равно" Ћуприја чине експонати археолошке, историјске, нумизматичке и етнографске збирке, са акцентом на археолошку, обзиром да се музеј налази на археолошком локалитету Horreum Margi (1-4.в.н.е.). Поред камене пластике са горе поменутог локалитета, археолошку поставку чине и експонати са неолитског археолошког локалитета Стублина (3500-5000 год. п.н.е.) који је такође у територијалној надлежности Музеја.

Стална поставка

 

Посебни програми

 

15. и 17. мај од 17 до 20 часова - Радионица " Млади истраживачи" - Радионица археологије и конзервације за децу школског узраста која би се састојала из два дела. Први, практични, би се састојао из упознавања деце са археологијом кроз конзерваторски третман предмета. Други, теоријски део би се односио на презентацију локалног културног наслеђа са посебним акцентом на негативну појаву дивљих ископавања и њиховом негативном дејству.

19. мај (14. Европска ноћ музеја) - од 17 до 20 часова - Демонстрација из пуцања реплике Карађорђевог трешњевог топа - Демонстрација пуцања из реплике Карађорђевог трешњевог топа дешаваће се у ндворишту музеја и то на сваких сат времена у периоду од 17-20 сати. Демонстрацију ће вршити обучено лице у гардероби српског устаника, уз причу о битци на Иванковцу и значајној победи српске војске.

 

Радно време: од 8 до 20 часова
Адреса: Јована Курсуле 2
Сајт: Музеј "Хореум Марги-Равно" Ћуприја

Оснивачи