Loading...
2018

Музеј Крајине у Неготину

Стална поставка у централној згради Музеја

 

Музеј Крајине

Музеј Крајине основан је 1934. године. Стална поставка у централној згради Музеја, која је изложена у приземљу и на спрату, прати историјски развој Неготинске Крајине од најстаријих времена до 20. века и  представљена је кроз експонате из археолошке, етнолошке, историјске и уметничке збирке. Археологија Музеја Крајине представљена је једним мањим делом у лапидаријуму, где је изложен део архитектонске и сакралне пластике и већим делом у приземном делу зграде, где је путем презентације највреднијих археолошких експоната приказан  период од палеолита до касног средњег века. Музејска поставка на спрату представљена је кроз експонате из етнолошке, историјске и уметничке збирке, a обухвата период с краја 19. и почетка 20. векa. Етнолошку поставку чине оне теме које представљају само језгро традиционалне културе Неготинске Крајине: занати, занимања, ткање, уређење куће, обичаји и народнa ношњa. Историјски периоди представљени су хронолошки преко историјских предмета и помоћног музејског материјала. Тако у првом делу посетиоци могу видети експонате који се односе на привредни развој Крајине, 13. пешадијски пук и период између два светска рата. У другом делу историјске поставке представљени су експонати који нам илуструју период Балканских ратова и Првог светског рата. Спратни део поставке обогаћен је уметничким сликама. Изложени су портрети истакнутих личности 19. века.

 

Стална поставка у Мокрањчевој кући

 

Налази се на спрату, распоређена је у четири просторије које су међусобно повезане. Са великог трема улази се у највећу просторију у кући. На зидовима се налазе панои на којима је представљена краћа биографија истакнутог композитора. Кроз изложена документа, преписку и личне предметe може се пратити живот и стваралаштво Мокрањца од првих дана до краја живота. У истој просторији приказана је Мокрањчева радна соба. Реконструисана је оригиналним намештајем и личним предметима уметника. У другом делу куће налази се оџаклија или огњиште, место одакле се кућа грејала и које је служило за припремање хране. Просторија која се налази у источном делу куће представља трпезарију, а у западном делу куће смештена је соба која је амбијентално уређена тако да представља собу за одмор са клавиром.

Мокрањчева кућа

 

Музеј Хајдук Вељка

 

Смештен је у кући оборкнеза неготинског из 19. века – конаку кнеза Тодорчета. У приземљу се налазe део етнолошке и историјске поставке. Етнолошка поставка представљена је експонатима традиционалног виноградарства и винарства с краја 19. и почетка 20. века, а историјска је представљена  документима из Првог српског устанка. Музејска поставка, на спратном делу Тодорчетовог конака, распоређена је у три просторије. У првој просторији налазе се портрети Хајдук Вељка Петровића различитих аутора, као и књижевна дела инспирисана Хајдук Вељком. У другој просторији налази се огњиште или оџаклија, у којој се налазе експонати из етнолошке збирке, предмети покућанства који дочаравају амбијенталну слику старе градске куће из 19. века. У трећој просторији изложени су оруђе и оружје из Првог српског устанка.

Музеј Хајдук Вељка

 

Посебни програми

 

14.  мај у 18 часова - Отварање изложбе "Традиционални мурали Африке" - Изложба утoркe Нaтaшe Њeгoвaнoвић Ристић , вишег кустоса Музеја афричке уметности, у галерији Мокрањчеве куће, Војводе Мишића бр. 10. Излoжбa прикaзуje фoтoгрaфиje сликaних, рeљeфних и мoзaичких укрaсa нa aрхитeктури – дeлoвимa eкстeриjeрa и eнтeриjeрa кућa и читaвих нaсeoбинa из рaзличитих дeлoвa aфричкoг кoнтинeнтa. Излoжбa oбухвaтa 72 фoтoгрaфиje кoje прикaзуjу aфричкe кућe зидoвa oсликaних мурaлимa из рaзличитих зeмaљa aфричкoг кoнтинeнтa (Лeсoтo, Jужнoaфричкa рeпубликa, Буркинa Фaсo, Гaнa, Нигeриja, Toгo, Чaд) и сeлeкциjу нajзнaчajниjих ликoвних дeтaљa и мoтивa нa мурaлимa.

15. мај од 10 до 12 часова - Крeaтивна рaдиoница зa дeцу  "Mини-мoдeли зa aфричкe мурaлe" - Програм се одржава у галерији Мокрањчеве куће, Војводе Мишића бр. 10. На радионице ће учествовати ученици ОШ "Вук Караџић". Деца ће на радионици правити мини моделе кућа и затим њихове зидове украсити афричким мотивима – цртањем, бојењем... Радионицу воде кустоси Музеја афричке уметности Марија Милош и Милица Јосимов, као и музејски педагог Сања Радосављевић и музејски водич Весна Јањић из Музеја Крајине.

16. мај од 10 до 12 часова - Крeaтивна рaдиoница зa дeцу  "Mини-мoдeли зa aфричкe мурaлe" - На радионице ће учествовати ученици ОШ "Вук Караџић". Деца ће правити мини моделе кућа и затим њихове зидове украсити афричким мотивима – цртањем, бојењем... Радионицу воде музејски педагог Сања Радосављевић и музејски водич Весна Јањић из Музеја Крајине.

Традиционални мурали Африке

18. мај (Међународни дан музеја) у 12 часова - Отварање изложбе "Културно наслеђе Неготинске Крајине" - Изложба ауторке Сање Радосављевић, музејског педагога Музеја Крајине. Изложба ће бити постављена на централном градском тргу. Изложба обухвата 21 пано на којима је представљена богата културна баштина Неготинске Крајине: цркве, манастири, пивнице, археолошко налазиште Врело-Шаркамен, објекти Музеја Крајине, као и три великана Неготина Стеван Мокрањац, Ђорђе Станојевић и Хајдук Вељко.

19. мај (14. Европска ноћ музеја) од 17 до 22 часа - Радионице за децу "Лепота традиције" - Радионица у организацији Креативног удружења "Него", Музеј Хајдук Вељка, Станка Пауновића бр. 17.

19. мај (14. Европска ноћ музеја)  од 17 до 20 часова - Ликовне радионице "Лепота традиционалне архитектуре" и "Мртва природа са мотивима традиције" - Радионицу воде Душанка Ботуњац и Драгана Јаћимовић, професорке ликовне културе. Након завршетка радионице радови ће бити изложени у дворишном простору Музеја Хајдук Вељка.

Етно-група Маринике

19. мај (14. Европска ноћ музеја)  од 20 до 22 часа - Радионица "Ћирилица у савременом српском друштву" - Ученици Неготинске гимназије, презентоваће своје фотографије јавних натписа у Неготину. Након презентације професорка српског језика и  књижевности Весна Станковић, одржаће интерактивно предавање o настанку ћириличног писма. Циљ радионице је да покаже колико се ћирилаца користи у савременом српском друштву.

19. мај (14. Европска ноћ музеја)  од 20 до 22 часа - Радионица "Традиционална етно музика" - У оквиру радионице, коју води Данијела Стојкић Марковић, професорка музичке културе, учесници ће певати традиционалне српске песме. Радионица се завршава наступом етно-групе "Мариника" и  вокално-инструменталног састава "Ајдуци" из Неготина.

 

 

Адреса: Музеј Крајине - Вере Радосављевић 1, Мокрањчева кућа - Војводе Мишића 10, Музеј Хајдук Вељка - Станка Пауновића 17
Сајт: Музеј Крајине у Неготину

Оснивачи