Loading...
2018

Zavičajni muzej Ruma

Posebni programi

 

Srpkinja, heroina Velikog rata

14. maj u 19 časova - Otvaranje izložbe Fondacije Balkankult  "Srpkinja, heroina Velikog rata" - Izložba osvetljava herojsku ulogu žene, seljanke i građanke, na čijim plećima su ostali porodica, kuća, imanje, popaljeno i opljačkano ognjište i briga za voljene koji su bili na frontu, te predočava ulogu žene u Prvom svetskom ratu. Autor izložbe je Dimitrije Vujadinović.

K'o nekad u osam...

17. maj u 19 časova - Otvaranje izložbe "K'o nekad u osam..." - Izložba prikazuje  društveno-zabavni život u Rumi tokom 50-tih i 60-tih godina XX veka. Obzirom da je proteklo više od pola veka od tog perioda,  smatramo da bi bilo interasantno i značajno prisetiti se ovog vremena, sa muzeološkog stanovištva. Posredstvom prigodnih panoa sa fotografijama, plakatima, novinskim tekstovima i drugim dokumentarnim materijalom, kao i trodimenzionalnim predmetima, audio-vizuelnim sredstavima (muzika i film), posetioci će biti u prilici da vide različite oblike društveno-zabavnog života kao što su bioskopske projekcije, pozorišne predstave, igranke, festivali i druge manifestacije, školske priredbe i drugo. Izložbu će pratiti katalog i drugi informativno-propagandni materijal. Autori izložbe su Aleksandra Ćirić i Đorđe Bošković, kustosi istoričari Zavičajnog muzeja Ruma.

Izložba unikatnog nakita

Od 14. do 20. maja - Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu unikatnog nakita od srebra i zlata. Autor izložbe je vajar Miloš Radenković, predavač na FPU.

 


Adresa: Glavna 182
Sajt: Zavičajni muzej Ruma

Osnivači