Loading...
2018

Zavičajni muzej Paraćin

Stalna postavka

 

Stalnu postavku čine predmeti koji svedoče naseljima zemljoradničkim zajednicama mlađeg neolita, među kojima su najznačajnija Motel Slatina kod Paraćina i Turska česma, Slatina kod sela Drenovca. Bronzano doba je predstavljeno kamenim, metalnim i keramičkim nalazima iz bronzanodopske nekropole sa spaljenim pokojnicima "Gloždak" koja je pripada nosiocima Paraćinske kulturne grupe. Iz perioda starijeg gvozdenog doba izloženi su keramički i me  talni predmeti za svakodnevnu upotrebu. Jedan deo stalne postavke čine predmeti mlađegvozdenodopske kulture Skordiska.

Period rimske dominacije zastupljen je nalazima, koji su iza sebe ostavili stanovnici antičkog naselja Sarmates-a, koje je verovatno bilo podignuto na mestu današnjeg Paraćina.

Period vizantijske dominacije predstavljen je nalazima sa utvrđenja Momčilov grad, podignuto u VI veku na obroncima Juhora. Utvrđenje je bilo sastavni deo unutrašnjeg vizantijskog sistema utvrđenja koje je istovremeno imalo funkciju refugijuma, kontrole i zaštite putne mreže.

Period srednjevekovne srpske države dokumentovan je nalazima sa vojnog utvrđenja Petrus i manastirskih kompleksa Namasija i Sv. Jovan Glavosek.

Poseban deo stalne postavke čine ostaci fosilne flore i faune koji odslikavaju geomorfološke i klimatološke promene na ovom delu Balkana.

Deo stalne postavke čine upotrebni predmeti koji odslikavaju gradski život Paraćina s kraja 19. i prvih decenija 20. veka.

 

Posebni programi

 

14. maj u 19 časova - Otvaranje izložbe "Sportski duh Paraćina" - Izložba koja se bavi nastankom i razvojem sporta u Paraćinu od početka 20. veka. Izložba je tematski podeljena hronološki i po sportovima. Izložbu čine fotografije i trodimenzionalni predmeti iz zbirke Zavičajnog muzeja Paraćin.

Od 14. do 18. maja od 10 do 17 časova - Radionica za decu "Mali arheolozi" - Deca će na kreativan i zanimljiv način upoznati sa zanimanjem arheologa i paleontologa. Organizovane grupe predškolskih ustanova će dolaziti u Muzej, a radionica će biti dostupna i za individualne posete za vreme trajanja manifestacije.

15. maj u 18 časova - Predavanje "Srbi pre Adama i posle njega: istorija i pseudoistorija" - Predavanje profesora dr Radivoja Radića, istoričara, univerzitetskog profesora i naučnog radnika o zlopotrebama u isotriji. Predavanje je odgovor na pisanja kvaziistoričara kojih je u poslednje vreme sve više u našoj sredini, a koji iznose neverovatne podatke direktno prozivajući naučne radnike za falsifikovanje „zvanične“ (kako je oni nazivaju) istorije.

15. maj u 20 časova - Predavanje "Marko Kraljević: između epa i istorije" - Predavanje Marka Aleksića, arheolog, pisac, stručnjak za srednjovekovno naoružanje. Predavanje se bavi najvećim srpskih herojem narodnih pesama, Markom Kraljevićem. Marko će nam predstaviti kolika je razlika između pravog Marka Kraljevića u odnosu na onog opevanog u epskim pesmama.

16. maj u 18 časova - Otvaranje izložbe "Srednjevekovno nasleđe Parakinovog Broda" - Otvaranje izložbe u Gimnaziji Paraćin. Izložba će biti postavljena u holu škole, a sama izložba na zanimljiv način prikazuje srednji vek Petruške oblasti.Autor izložbe je Filip Stefanović, arheolog saradnik Zavičajnog muzeja "Paraćin".

17. maj u 19 časova - Predavanje "Arheološko nasleđe Paraćina" - Prezentacija ciljeva i preliminarnih rezultata projekta "Kulturno nasleđe Paraćina". Projekat će predstaviti mr Vesna Vučković, viši kustos Zavičajnog muzeja Paraćin i dr Vojislav Filipović, istraživač saradnik Arheološkog Instituta u Beogradu.

18. maj (Međunarodni dan muzeja) u 18 časova -  Otvaranje izložbe "Graviranje na staklu - radovi Milana Stankovića Laneta" - Izložba radova Milana Stankovića Laneta, majstora gravera na staklu. Izložba prikazuje jedan interesantan zanat koji je u izumiranju. Na izložbi će biti predstavljeni reprezentativni radovi koje je autor tokom svoje karijere uradio i sačuvao. Izložba je deo serijala izložbi o staklu koje priprema Zavičajni muzej Paraćin.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) od 18 do 22 časa - Učenici vodiči - Učenici O.Š. Momčilo Popović će umesto kustosa Muzeja, voditi posetioce kroz stalnu postavku i imati priliku da se upoznaju sa poslovima muzejskog vodiča i kustosa.

19. i 20. maj od 11 do 15 časova - Radionica za učenike "Istorijski razvoj pisma od najranije istorije do današnjih modernih fontova" - Kaligrafska radionica za učenike srednjih škola i starijih razreda osnovnih škola. Predavač Gordana Živanović, profesor Pisma i Kaligrafije.

 


Radno vreme: od 10 do 22 časa, u subotu 19. maja od 10 do 01 čas
Adresa: Tome Živanovića 17
Sajt: Zavičajni muzej Paraćin

Osnivači