Loading...
2018

Zavičajni muzej Jagodina

Stalna postavka

 

Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Jagodini, regionalne muzeološke ustanove kompleksnog tipa, sa nadležnošću nad opštinama Jagodina, Svilajnac, Despotovac i Rekovac pruža uvid u delatnost muzeja raspoređenu u okviru pet stručnih odeljenja:  Prirodnjačkog, sa paleontološkom, petrološkom i mineraloškom zbirkom; Arheološkog, sa zbirkama kamenih i metalnih doba, antičkom, srednjovekovnom i numizmatičkom zbirkom; Istorijskog, sa privrednim, društvenim i političkim odsekom i 15 zbirki (arhivalije, oružje i oprema, novac, znamenja, plakat, periodika, fotografija, razglednice, kostimi i nošnja, pečati, fonoteka, dosijei boraca i revolucionarna, kartografska zbirka, kalendari , memoarska građa); Umetničkog, sa odsecima za slikarstvo, skulpturu i primenjenu umetnost i veći broj zbirki unutar njih (slikarstvo, crteži i grafike, stilski nameštaj, gradsko pokućstvo, predmeti od metala, porcelana, stakla, umetnička fotografija, muzički instrumenti, skulptura, kultni predmeti, ikone, epigrafika, rukopisi, stara i retka štampana knjiga, freske, kopije fresaka); Etnološkog odeljenja sa odsekom materijalne i duhovne kulture, i zbirkama stanovanja, pokućstva, privrede, narodne umetnosti, nošnje i nakita.

Stalna postavka

 

Posebni programi

 

14. maj u 19 časova - Otvaranje izložbe "Kupinik, poslednja prestonica srpskih despota" - Gostujuća izložba Zavičajnog muzeja Ruma. Interaktivna izložba o poslednjem uporištu srpskih despota, jedinstvenom spomeniku ove vrste u Sremu, pokušava da oživi Kupinik, a posetioce povede u virtuelnu šetnju kroz utvrđenje putem 3D animacije.

Izložba "Kupinik, poslednja prestonica srpskih despota"

15. maj u 19 časova - Predavanje "Jagodina i Srednje Pomoravlje u vreme Despotovine (1402-1459)" - Predavač je istoričar Duško Grbović, muzejski savetnik.

16. maj u 18 časova - "Ruke u glini – kao praistorijski čovek" - Predavanje i radionica namenjena osnovnoškolskoj populaciji. Predavač i demonstrator: Sonja Perić, kustos arheolog. Predavanje o nastanku prvog keramičkog posuđa u praistoriji, metodama izrade, formi, ornamentici, funkciji i značaju i radionica rukom rađene i ornamentisane keramike kao što su to činili naši preci u praistoriji.

Ruke u glini – kao praistorijski čovek

17. maj u 18 časova - "Arheološka slagalica" - Arheološko - restauratorska radionica sa prezentacijom namenjena osnovnoškolskoj populaciji. Realizator: Smiljana Dodić, viši kustos, arheolog. Najčešći nalaz na arheološkim iskopavanjima čine delovi keramičkog posuđa. Oku običnog posmatrača najčešće nezanimljivi, oni predstavljaju osnovu za datovanje – hronološko opredeljenje nalazišta. Arheolozi mogu, na osnovu oblika, ornamentike, boje, fakture, stepena prečišćenosti gline i vrste njenih dodataka, utvrditi da li je reč o grnčariji iz perioda praistorije, antike, srednjeg veka ili je u pitanju posuda novijeg datuma (tzv. narodna keramika). Posetioci će, uz pomoć arheologa, moći da se uključe u proces restauracije keramičkog posuđa, prateći njegov put od sitnih krhotina do eksponata u muzejskoj vitrini.

Radionica Arheološka slagalica

18. maj (Međunarodni dan muzeja) u 18 časova - Grafička radionica "Matrica - otisak" - Demonstratori i realizatori: slobodni umetnik Vladimir Kepić i Sonja Perić, kustos. Upoznavanje sa grafičkom tehnikom linoreza – demonstracija izrade grafičke ploče, rezanje linoleuma i umnožavanje crteža pomoću matrice i grafičke prese. Učesnici radionice će moći da izrade svoju originalnu matricu, da naprave njen otisak ili otiske drugih, spremnih grafika, koje su nastale inspirisane muzejskim predmetima i da iz muzeja ponesu malo umetničko delo kao uspomenu.

Matrica - otisak

19. maj (14. Evropska noć muzeja) od 10 do 01 čas - Stalna postavka i Gostujuća izložba o Kupiniku, poslednjoj prestonici srpskih despota.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) od 18 do 24 časa - Viteška družina Crni medved - Pored izložbenih postavki posetioci će moći da se upoznaju sa replikama srednjovekovnog naoružnja i tehnikama viteških  borbi, koje će pred njima demonstrirati članovi viteške družine Crni medved iz Jagodine.

 

 

 

Radno vreme: od 8 do 21 čas, u subotu 19. maja od 10 do 01 čas
Adresa: Kneginje Milice 82
Sajt: Zavičajni muzej Jagodina

 

Osnivači