Loading...
2018

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Belovode – arheološka postavka

 

Stalna postavka Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi obuhvata reprezentativne arheološke nalaze sa vinčanskog naselja Belovode (5400-4600. godina stare ere). Arheološka istraživanja na lokalitetu Belovode kod Petrovca na Mlavi odvijaju se neprekidno od 1994. godine. Za dve decenije rada na trenu otkriveno je više stambenih i drugih pomoćnih objekata, a prikupljen je brojan i raznovrstan arheološki materijal. Izložba pokretnih arheoloških nalaza sa Belovoda obuhvata predmete za svakodnevnu upotrebu: keramičke posude, koštane predmete, alatke od kamena i kremena, zatim predmete ritualnog karaktera: antropomorfne i zoomorfne figurine, priveske – amulete, neke tipove posuda korišćenih u ritualne svrhe itd. U kontekstu primarne metalurgije bakra, istaknut je značaj ovog arheološkog nalazišta kao najstarijeg rudarskog i metalurškog centra na Balkanu.

 

Stalna postavka

 

Posebni programi

 

Od 14. do 17. maja od 8 do 20 časova - Izložba "Cipele – tradicija i moda" - Izložba Muzeja primenjene umetnosti u  Beogradu. Na izložbi će biti predstavljeno 25 pari cipela koje su se nosile u XIX i početkom XX veka.

Od 14. do 17. maja od 8 do 20 časova - Radionica "Detektivi u muzeju" - Radionica je namenjena deci predškolskog i školskog uzrasta (niži razredi osnovne škole). Radionica se sastoji od zadatka koji kustosi daju učesnicima, a to je da pronađu određeni detalj na izloženim eksponatima.

16. maj 20 časova - Samostalna izložba slika Dragiše Miloševića - Otvaranje izložbe slika petrovačkog akademskog umetnika Dragiše Miloševića. Izložba se organizuje u Galeriji Srednje škole "Mladost".

18. maj (Međunarodni dan muzeja) u 19 časova - "Čuvari baštine" - Tribina posvećena potencijalnim saradnicima Zavičajnog muzeja,  sa ciljem obogaćivanja zbirki Zavičajnog muzeja. Tribina se sastoji od video prezentacije fotografija predmeta, koji su u poslednjih 5 godina akumulirani u muzejskoj zbirci, putem poklona i otkupa. Rezultat je otvorena debata između kustosa Zavičajnog muzeja i prisutnih potencijalnih saradnika Muzeja. Program se odvija u Narodnoj biblioteci "Đura Jakšić".

19. maj (14. Evropska noć muzeja) od 20 do 24 časa - Umetnička izložba "Društveni život u petrovačkim kafanama između dva svetska rata" - Autorska izložba kustosa Zavičajnog muzeja Milice Ilić i Milana Jenića.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) od 20 - Radionica "Ukusi iz celog sveta" - Izviđači i planinke petrovačkog odreda, kuvaju autentičnu hranu iz evropskih zemalja. Radionica je otvorena za sve posetioce Evropske Noći muzeja. Paviljon "Stare osnovne škole", Odred izviđača "Mlava".

 


Radno vreme: od 8 do 20 časova, u subotu 19. maja do 24 časa
Adresa: Srpskih vladara 163
Sajt:  Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Osnivači