Loading...
2018

Ogranak SANU u Novom Sadu

Izložba "Šezdesete u odrazu umetničkih dela Gradskog muzeja Subotica"

 

Galeriji Ogranka SANU u Novom Sadu

Izložba Gradskog muzeja Subotica u Galeriji Platoneum, Galeriji Ogranka SANU u Novom Sadu, reflektuje na šezdesete godine 20. veka. Izborom slikarskih i vajarskih dela, kao i dela primenjene umetnosti iz Umetničke zbirke Gradskog muzeja Subotica ukazuje se na neke karakteristične stilske tendencije (npr. enformel) i pojave u umetninčkom životu koje su bitno uticale na razvoj umetničkog života (npr. osnivanje Ateljea 61, Memorijala Nadežda Petrović, Likovnog susreta, Trijenala keramike, grupe Bosch+Bosch), kao i odraze svetskih događanja datog perioda (protest samospaljivanjem Jana Palaha, istraživanje kosmosa i stupanje čoveka na Mesec itd). Osim istaknutih stvaralaca zavičajne i šire jugoslovenske likovne scene (slikari: Beneš, Baranji, Vinkler, Dejanović, Petrik, Radojević, Silađi, Skračić, Torok, Hanđa, Šafranj, Šebeković; vajari: Almaši, Zaharijaš, Kalmar, Krković, Logo; keramičari: Jandrić, Nemeš Fekete, Tođeraš), izložena su i dela umetnika beogradske i  jugoslovenske likvone scene rodom iz Subotice, koji su ostali u čvrstoj vezi sa rodnim krajem (slikar i profesor Akademije likovne umetnosti Đorđe Bošan i vajarka Ana Bešlić, čiji se legati nalaze u Gradskom muzeju Subotica, kao i vajar, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, Nandor Glid). Autorke izložbe dr Olga K. Ninkov i Ljubica Vuković Dulić pri kraju tekuće decenije ovom postavkom skerću pažnju na činjenicu da sva dešavanja šezdesetih godina zaokružuju svojih pola veka trajanja, te bi  naslov izložbe mogao da glasi Pola veka šezdesetih...

Izložba se otvara 11. maja u 12 časova.

 

Radno vreme u toku manifestacije: od 8 do 20 časova
Adresa: Nikole Pašića 6
Sajt: Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak u Novom Sadu

Osnivači