Loading...
2018

Muzej rudarstva i metalurgije “Bor“

Stalna postavka

 

Stalna postavka "Istorijski razvoj rudarstva i metalurgije od praistorije do savremenog doba"

 

Stalna postavka obuhvata akvizicije koje su usmerene na upoznavanje sa istorijatom rudarstva i metalurgije na terenima severoistočne Srbije. Rudarske i metalurške altke korišćene u rudarstvu od praistorije do danas, svetitljke za osvetljavanje rudničkih prostorija, korita i pribor korišćen za ispiranjezlata od antike do početka 20. veka, minerološka zbirka, kao i još puno interesantnih predmeta vezanih za rudarsku kulturu stanovništva Bora i okoline. Poseban segment predstavlja ekspozicija ''Duhovna i materijalna kultura Vlaha okoline Bora'' na kojoj se posetioci mogu upoznati sa duhovnom i materijalnom kulturom Vlaha i osnovnim vidovima tradicionalnog privređivanja, kao i načinom odevanja i ukrašavanja. Stalna postavka u Muzeju rudarstva i metalurgije, Moše Pijade 19, otvorena je za posetioce od 8 do 20 časova.

 

Stalna postavka

 

Umetnička kolonija ''Bakar'' – stalna postavka savremene skulpture u bronzi

 

Postavka pruža uvid u važne pojave, poetike, autore i dela relevantna za razvoj savremene skulpture na kraju 20. i početka 21. veka. Ovu postavku čini izbor i pregled najznačajnijih autora, kao i njihovih antologijskih ostvarenja nastalih ili realizovanih u istoimenoj koloniji u periodu od 1985 – 2013. godine. Stalna postavka u Galeriji Umetničke kolonije ''Bakar'', Milana Vasića Perice 4, otvorena je za posetioce od 8 do 20 časova.

 

Edukativne radionice

 

Posebni programi

 

14. maj u 19 časova - Otvaranje izložbe "Umetnost u Livarstvu" Izložba se organizuje u saradnji sa Livnicom fazonskih odlivaka Rudarskog topioničarskog basena Bor i obuhvata minijaturne skulpture rađene u bronzi koje su svojstvene radu ove Livnice.

14. maj u 9.30 časova - Radionica "Mala radionica o konzervaciji tekstila" Radionica koju organizuju Pedagoško i Konzervatorsko odeljenje Muzeja rudarstva i metalurgije, namenjena deci uzrasta od 5-7 godina. U okviru radionice deci će na edukativno popularan način biti predstavljeno zanimanje - konzervator tekstila. Saznaće šta se dešava sa svakim tekstilnim predmetom koji stigne u Muzej, kako se štiti i čuva od propadanja. Na slikovit način deci ćemo predstaviti pojedine postupke konzervacije kao što su čišćenje, popravak oštećenja i još neke o kojima ne znaju, a htela bi da znaju.

15. maj u 9.30 časova - Radionica "Mala radionica o konzervaciji tekstila"

15. maj u 16 časova - Grafička radionica "Otisak" - Cilj organizovanja grafičke radionice je upoznavanje ili potsećanje na potisnute grafičke tehnike, pre svega linorez, uz otiskivanje linoreza. Učesnici radionice su podeljeni u dve grupe, od kojih jednu čine učenici viših razreda osnovnih i učenici srednjih škola, a drugu zainteresovani građani i aktivni likovni stvaraoci. Izrada linoreza traje dva dana, dok je treći dan trajanja radionice predviđen za štampanje-otiskivanje svih radova u tri primerka. Program se odvija u Galeriji Umetničke kolonije ''Bakar''.

15. maj u 17 časova - Radionica "Antički sjaj" Radionica se organizuje sa učenicima drugog razreda Gimnazije u Boru. Prvi deo obuhvataće osnove preventivne zaštite i konzervaciju bronzanog novca, dok će se drugi deo odnositi na osnovnu ekspertizu novca iz rimskog perioda (vreme kovanja novca, ime vladara, titulatura, predstave na aversu i reversu).

16. maj u 12 časova - Radionica "Mala radionica o konzervaciji tekstila"

16. maj u 16 časova - Grafička radionica "Otisak"  - Program se odvija u Galeriji Umetničke kolonije ''Bakar''.

17. maj u 12 časova - Radionica"Mala radionica o konzervaciji tekstila"

17. maj u 16 časova - Grafička radionica "Otisak" - Program se odvija u Galeriji Umetničke kolonije ''Bakar''.

18. maj (Međunarodni dan muzeja) u 10 časova - Dečiji likovni atelje - Učesnici ateljea su učenici osnovnih škola iz Borske opštine od petog do osmog razreda koji uz pomoć različitih likovnih tehnika stvaraju redove na zadatu temu Vidim i čujem svemir. Ovaj dečiji atelje uključuje edukativni i demonstrativni deo radionice ''Vizuelno i radio – posmatranje nebeskih pojava''. Radovi nastali u okviru ateljea biće izloženi na manjoj izložbi.

18. maj (Međunarodni dan muzeja) dnevno posmatranje - Vizuelno i radio-posmatranje nebeskih pojava Prvenstveni ciljevi su posmatranje Sunčeve i meteorske aktivnosti. Putem interneta prikazaće se trenutno stanje na Suncu. Radionica obuhvata edukativni i demonstrativni deo. Saradnici radionice biće članovi Astronomskog društva Bor i Mladi istraživači, a učesnici učenici osnovnih i srednjih škola i svi zainteresovani građani.

19. maj (14. Evropska noć muzeja) noćno posmatranje - Vizuelno i radio-posmatranje nebeskih pojava  

 

Radno vreme: od 8 do 20 časova
Adresa: Muzej rudarstva i metalurgije - Moše Pijade 19; Galerija Umetničke kolonije ''Bakar'' - Milana Vasića Perice 4
Sajt: Muzej rudarstva i metalurgije

Osnivači