Loading...
2018

Архив Војводине

Изложба "Збирка карата и планова. Документа од 17. до 19. века"

 

План куће Филипа Недељковића у Новом Саду, 1852. година

Изложена документа из Збирке карата и планова, карактерише и њихов изузетан ликовни, графички и уметнички изглед. Широј јавности ће бити представљени планови градова, улица, стамбених зграда, цркава, касарни, болница, угоститељских објеката, школа. Ткође, катастарске карте ораница, острва, река и индустријског наслеђа. Посебно се истичу планови грађевинских објеката у Новом Саду. Документа обухватају временско раздобље од 17. до краја 19. века.

Карте и планови у Збирци Архива Војводине на особен и сликовит начин приказују друштвени, културни, историјски оквир и природно окружење народа који су живели на данашњој територији АП Војводине.

Горњи део торња Саборне цркве у Новом Саду, 1851. година

Посебну, драгоцену тематску целину чине документа која се односе на чувену Мајску скупштину која је одржана у Карловцима и даље револуционарне догађаје из 1848/49. Архив Војводине се определио да прикаже јавности мало позната документа о овим историјским догађајима, будући да се ове, 2018. године обележава 170 година од почетка револуционарних збивања и Мајске скупштине.

План атара и насеља Меленци, 1795. година

 


Радно време у току манифестације: од 10 до 22 часа, у суботу 19. маја од 10 до 24 часа
Адреса: Жарка Васиљевића 2а
Сајт: Архив Војводине 

Оснивачи