Loading...
2017

ПАРАЋИН: Завичајни музеј

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

Томе Живановића 17, Параћин

ВЕБ АДРЕСА

СТАЛНА ПОСТАВКА:

Од 11.05. до 20.05.2017. од 10:00 до 22:00 часа, приземље

Сталну поставку чине предмети који сведоче насељима земљорадничким заједницама млађег неолита, међу којима су најзначајнија Мотел Слатина код Параћина и Турска чесма, Слатина код села Дреновца. Бронзано доба је представљено каменим, металним и керамичким налазима из бронзанодопске некрополе са спаљеним покојницима ,,Глождак” која је припада носиоцима Параћинске културне групе. Из периода старијег гвозденог доба изложени су керамички и метални предмети за свакодневну употребу. Један део сталне поставке чине предмети млађегвозденодопске културе Скордиска.

Период римске доминације заступљен је налазима, који су иза себе оставили становници античког насеља Sarmates-a, које је вероватно било подигнуто на месту данашњег Параћина.

Период византијске доминације представљен је налазима са утврђења Момчилов град, подигнуто у VI веку на обронцима Јухора. Утврђење је било саставни део унутрашњег византијског система утврђења које је истовремено имало функцију рефугијума, контроле и заштите путне мреже.

Период средњевековне српске државе документован је налазима са војног утврђења Петрус и манастирских комплекса Намасија и Св. Јован Главосек.

Посебан део сталне поставке чине остаци фосилне флоре и фауне који одсликавају геоморфолошке и климатолошке промене на овом делу Балкана.

Део сталне поставке чине употребни предмети који одсликавају градски живот Параћина с краја XIX и првих деценија XX века.

Старо и нестало воће Србије

Изложбе током Манифестације:

Од 11.05. до 20.05.2017. од 10:00 до 22:00 часа, на спрату

Музеј у гостима - Природњачки музеј, Београд

Изложба „Старо и нестало воће Србије“

Гостујућа изложба Природњачког музеја из Београда, ауторке Александре Савић.

На изложби Старо и нестало воће Србије биће представљено 64 сорте аутохтоног и одомаћеног воћа. Један део изложбе посвећен је употреби јабуке и шљиве у народним обичајима и традицији код Срба, воћки као светом дрвету – запису, као и изводу из архиве старих и ретких књига из области воћарства које датирају из 19. века.

На изложби ће бити представљени свежи плодови воћа и хербарски материјал Збирке воћа Природњачког музеја, уметнички цртежи плодова, ауторске фотографије воћа са мотивима села, етнолошки експонати употребних предмета везаних за воће, ракију и др.

Изложбу прати и публикација „Старо и нестало воће Србије“ аутора Александре Савић, у којој је дат илустрован приказ аутохтоног воћа Србије са аутентичним фотографијама српског села. 

15.05.2017. у 18:00 часова, подрумске просторије

Изложба радова ученика насталих на керамичарској радионици „Музеј као инспирација“.

Предмети настали на радионици „Музеј као инспирација“ ће бити изложени у подрумским просторијама зграде Завичајног музеја „Параћин“.

18.05.2017. у 19:00 часова, подрумске просторије

Изложба „Средње Поморавље у српско-бугарском рату 1885-1886. године“

Гостујућа изложба Завичајног музеја Јагодина, аутора историчара Нинослава Станојловића и музејског саветника Душка Грбовића.

Изложба приказује дешавања која су довела до избијања српско-бугарског рата и његов ток. Аутори су кроз фотографије, илустрације, документа и различите предмете, представили опште прилике у Србији, политичка дешавања, привредни и културни развој земље до избијања рата. Описане су припреме за рат, стање у војсци, ратна дејства и мировни преговори, а посебан нагласак је стављен на дешавања на територији средњег Поморавља која су обележила овај догађај. Такође, истакнуте су значајне личности које су биле родом из Параћина или које су боравиле у Параћину током тог рата.Изложбену поставку чини грађа прикупљена у око 30 институција и од појединаца из разних крајева Србије и Бугарске. (

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ:

11-14.05.2017. од  10:00 до 14:00 часова, зграда депоа

Радионица са децу – Музеј као инспирација

У време трајања манифестације у Музеју ће бити организована керамичарска радионица ученика средњошколског узраста који ће инспирацију пронаћи у музејским експонатима из сталне поставке Музеја. Ученици ће радити реплике посуда и других предмета у глини који се налазе у сталној поставци Музеја. По завршетку радионице биће постављена изложба радова насталих у току трајања радионице.

12.05.2017. у 20:00 часова, у дворишту

Пројекција филма „Петрус – средњевековно утврђење“

У дворишту Музеја биће премијерно приказан документарни филм „Петрус – средњевековно утврђење“ који се бави средњевековним локалитетом у околини Параћина аутора Божидара Николића.

15-18.05.2017. од  10:00 до 16:00 часова

Радионица за децу – Мали археолози

У оквиру манифестације посетиоцима ће бити доступна радионица за децу „Мали археолози“ где ће се деца на креативан и занимљив начин упознати са занимањем археолога и палеонтолога. Организоване групе предшколских установа ће долазити у Музеј, а радионица ће бити доступна и за индивидуалне посете за време трајања манифестације.

17.05.2017. у 18:00 часова, у дворишту

Естетика романтизма

За време трајања манифестације ученици Технолошке школе ће вас провести кроз историју, музику, песму и књижевност периода Романтизма. Догађај ће бити одржан у дворишту Завичајног музеја „Параћин“.

ОШ БРАНКО КРСМАНОВИЋ, СИКИРИЦА

Отварање изложбе 11.05.2017. у 12:00 часова

Изложба„Од Поморавља до Подунавља - истраживачки пут Марина Брмболића“

У О.Ш. Бранко Крсмановић у селу Сикирица биће изложена изложба посвећена професионалном раду археолога Марина Брмболића, првог директора и једног од оснивача Завичајног музеја „Параћин“.

13. Европска ноћ музеја (20. мај)

Од 18:00 до 00:00 часова - Ученици водичи

Ученици О.Ш. Момчило Поповић ће уместо кустоса Музеја, водити посетиоце кроз сталну и повремене поставке и имати прилику да се упознају са пословима музејског водича и кустоса.

Од 10:00 до 01:00 час, приземље - Стална поставка 

Од 10:00 до 01:00 час, на спрату - Изложба „Старо и нестало воће Србије“

Од 10:00 до 01:00 час, подрумске просторије Изложба„Средње Поморавље у српско-бугарском рату 1885-1886. године“

 

Оснивачи