Loading...
2017

Ruma: Zavičajni muzej

Zavičajni muzej Ruma
Zavičajni muzej Ruma
Zavičajni muzej Ruma

ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA

Glavna 182, Ruma

VEB ADRESA

Izložbe tokom Manifestacije

Svečano otvaranje 11.05.2017. u 19:00 časova

Muzej u gostima – Galerija „Lazar Vozarević“

Izložba iz umetničkog fonda, sadrži pedeset dela iz umetničkog fonda galerije, koja predstavljaju svojevrstan pregled aktuelnih kretanja u umetničkog životu poslednje četvrtine 20. veka.  Fond se godinama bogatio putem otkupa dela sa Sremskomitrovačkog salona i Likovnog salona Srema, sa samostalnih izložbi brojnih slikara koji su izlagali, kao i kolektivnih izložbi. Deo zbirke je nabavljen poklonom autora, ali i testamentalnim zaveštanjem slikarke Milene Čubraković.

Zavičajni muzej Ruma - Muzej u gostima - Galerija Lazar Vozarović
Zavičajni muzej Ruma - Muzej u gostima - Galerija Lazar Vozarević

Svečano otvaranje 16.05.2017. u 19:00 časova

„Uspomene iz Rume“

Izložba razglednica iz kolekcije Josipa Cindrića, privatnog kolekcionara. Razglednice sa motivima grada Rume datiraju od kraja 19. veka do druge polovine 20. veka. Razvrstane su u nekoliko celina, prema vremenskim periodima, ulicama i objektima, i na kraju prema znamenitostima Rume.

U znaku tri potoka - izložba o rumskim grbovima, RUMA
U znaku tri potoka - izložba o rumskim grbovima, RUMA

Svečano otvaranje 16.05.2017. u 19:30 časova

„U znaku tri potoka“

Izložba o rumskim grbovima. Prvi grb Ruma, kao slobodno trgovište, je dobila 1749. godine u doba Marije Terezije, drugi 1986. godine i treći 2003. godine. Centralni motiv izložbe je kontinuiran simbol na sva tri grba, tri vodotoka (tri potoka na teritoriji Rume), Jelenački, Borkovački i Kudoški, što predstavlja heraldički simbol grada Rume.

Osnivači