Loading...
2017

Novi Sad: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVOG SADA

Bulevar Mihajila Pupina 22, Novi Sad

VEB ADRESA

Avgusta 2013. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada obeležio je značajan jubilej trideset godina od osnivanja. Ipak, ako uzmemo u obzir da organizovan sistem zaštite kulturnih dobara u Srbiji nastaje odmah nakon Drugog svetskog rata kao i da se ove godine navršava 170 godina od izdavanja Uredbe o zaštiti spomenika kulture drevnosti, čime je počela pravna zaštita kulturnih dobara, Zavod možemo i dalje smatrati mlađom ustanovom koja se bavi zaštitom.

TRG SLOBODE U NOVOM SADU

Izložba

izložba na otvorenom  od 12.05. do  22.05. 3027. tokom celog dana

Otvaranje 12. 05.2017. u 13:00 časova

Trg slobode - srce Novog Sada

Prikaz istorijskog  i urbanističkog  razvoj Trga Slobode u Novom Sadu, valorizacije objekata na trgu.  (izložba na otvorenom 12.05. -  22.05. tokom celog dana. Otvaranje 12. maja u 13 č)

Osnivači